Naiset puuttuvat Afganistanin uudesta hallituksesta: UN Womenin pääjohtaja ilmaisee syvän pettymyksensä

UN Womenin virkaatekevä pääjohtaja Pramila Pattenin lausunto 7.9.2021

“Naisten poliittinen osallistuminen on perusedellytys sukupuolten tasa-arvolle ja todelliselle demokratialle. Naisten osallistuminen kaikilla yhteiskunnan osa-alueilla on välttämätöntä inklusiiviselle, vahvalle ja menestyksekkäälle afganistanilaiselle yhteiskunnalle. Ilman sitä Afganistan ei voi vastata tämän päivän haasteisiin tai menestyä tulevaisuudessa. Tämän vuoksi on kriittisen tärkeää, että poliittiset päätöksenteon prosessit ovat osallistavia, tasa-arvoisia ja inklusiivia”, toteaa UN Womenin virkaatekevä pääjohtaja Pramila Patten.

“Tänään saatujen uutisten mukaan naiset on jätetty Talibanin muodostaman hallituksen ulkopuolelle, ja ilmaisen monien muiden tavoin pettymykseni ja tyrmistykseni tämän tilanteen äärellä, joka asettaa kyseenalaiseksi viimeaikaiset sitoumukset suojella ja kunnioittaa Afganistanin naisten ja tyttöjen oikeuksia.

Haluan toistaa, että naisten oikeuksien kunnioittaminen on lakmustesti, jota vasten mitä tahansa auktoriteettia tulee arvioida. Aidosti inklusiivisen hallinnon muodostaminen, jossa naiset ovat osallisena, on tämän prosessin keskeinen elementti.

Se ettei naisilla ole heille kuuluvaa paikkaa hallituksessa kyseenalaistaa heidän mahdollisuutensa osallistua myös yhteiskunnan muihin toimintoihin, olipa kyse humanitaarisesta työstä, lääketieteen harjoittamisesta, opettajana työskentelystä, yrittäjyydestä tai mistä tahansa niistä monista elintärkeistä rooleista, jotka vaativat naisten osallisuutta ja joista Afganistanin kansa on riipuvainen. Naisten jättäminen hallituksen ulkopuolelle on ristiriidassa Talibanin aikaisemmin viestimän tavoitteen kanssa, jonka mukaan tarkoituksena on rakentaa inklusiivinen, vahva ja menestyksekäs yhteiskunta.

Olen myös pettynyt päätökseen olla jatkamatta Naisten ministeriön työtä muiden hallituksen instituutioiden rinnalla. Tämänkaltaisia ministeriöitä löytyy ympäri maailmaa, ja ne ovat osoitus hallitusten sitoutumisesta naisten oikeuksien kunnioittamiseen. Naisten ministeriön lakkauttaminen on jälleen yksi askel taaksepäin.

Toistan pyyntöni Talibanin johdolle noudattaa sen laillisesti sitovia velvollisuuksia kansainvälisten sopimusten mukaisesti, joihin Afganistan on sitoutunut – sekä noudattamaan Afganistanin oman perustuslain vaatimuksia. Nämä sopimukset ja lait yksimielisesti takaavat kaikkien kansalaisten tasa-arvon, mukaan lukien naisten täyden oikeuden osallistua poliittisiin ja päätöksenteon prosesseihin.

Kansainvälisen yhteisön viesti on ollut, ja tulee olemaan, selvä: naisten oikeudet, mukaan lukien rajoittamaton oikeus täyteen ja merkitykselliseen osallistumiseen julkisessa ja poliittisessa elämässä, eivät ole valinnaisia tai neuvoteltavia asioita. Ne ovat ihmisoikeuksia.

Haluan ilmaista myös vakavan huoleni liittyen raportteihin viranomaisten voimankäytöstä Kabulissa rauhanomaisia mielenosoittajia vastaan. Heistä suurin osa on ollut naisia, jotka vaativat oikeuksiensa tasapuolista kunnioittamista. Tällaiset toimet vahvistavat huolta siitä, että naisten oikeuksia, kuten heidän oikeuttaan osallistua julkiseen ja poliittiseen elämään, pyritään rajoittamaan. Oikeus rauhanomaiseen kokoontumiseen on perustavanlaatuinen ihmisoikeus, johon monet muut oikeudet nojaavat. Näiden oikeuksien rajoittaminen on yksi vakavimmista ihmisoikeusrikkomuksista.

Vetoan Talibanin johtoon, jotta he ryhtyisivät konkreettisiin toimiin varmistaakseen, että oikeus rauhanomaiseen kokoontumiseen ja mielenosoittamiseen on turvattu Afganistanin naisille. Vetoan myös Talibaniin, jotta he ryhtyisivät toimeen varmistaakseen, että naisiin kohdistuva väkivalta ei toistu ja että väkivallantekijät joutuvat teoistaan vastuuseen.

Maailman katse pysyy Afganistanissa. Suunnan, jonka Talibanin johto on tällä hetkellä ottanut naisten ihmisoikeuksien suhteen, on muututtava, jotta kansainvälisen yhteisön kasvaviin huoliin voidaan vastata, ja tyttöjen ja naisten tulevaisuus voidaan turvata.”