Pääministeri Sanna Marin: ”Olemme velkaa tämän sitoutumisen äideillemme ja isoäideillemme,– ja olemme velkaa tyttärillemme”

Tue maailmanlaajuista tasa-arvotyötä!

Pääministeri Sanna Marin puhui UN Womenin naistenpäivän tilaisuudessa ja muistutti, ettei yksikään maa ole vielä saavuttanut tasa-arvoa. Suomessa vakava ongelma on erityisesti naisiin kohdistuva väkivalta. Hän kertoi myös, miten Suomi on sitoutunut edistämään tasa-arvoa osana UN Womenin Generation Equality -kampanjaa.

Pääministeri Sanna Marin oli pääpuhuja YK:n tasa-arvojärjestö UN Womenin järjestämässä naistenpäivän tilaisuudessa, joka järjestettiin New Yorkissa YK:n päämajassa perjantaina 6. maaliskuuta. Tilaisuus toi yhteen niin nykyisiä kuin tuleviakin naisjohtajia ja tasa-arvon puolustajia yli sukupolvirajojen. He keskustelivat, miten työ tasa-arvon toteutumiseksi saadaan vihdoin valmiiksi.

”Naisia on valtion- tai hallitusten johtajina vain 21, kun YK: n jäsenvaltioita on 193 – vaikka yli puolet maailman väestöstä on naisia ​​ja tyttöjä”, Marin muistutti puheensa aluksi.

”Paras keino edistää tasa-arvoista politiikkaa on saada enemmän naisia ​​korkean tason poliittisiin päätöksentekotehtäviin. Haluan kunnioittaa kaikkia vahvoja naispoliitikkoja ja johtajia tässä huoneessa, Suomessa ja muualla, jotka ovat olleet edelläkävijöitä naisten ja tyttöjen oikeuksien edistämisessä. Ilman heidän kovaa työtään ja ilman roolimalleja en olisi tänään edessänne.”

Marin kertoi Suomen saavutuksista tasa-arvon eteen, mutta myös siitä mitä myös Suomella on vielä tehtävänä.

”Mikään maailman maa ei ole saavuttanut sukupuolten tasa-arvoa, eikä Suomi ole siinä poikkeus”, hän sanoi.

Suomen tasa-arvohaasteista Marin mainitsi esimerkkeinä epätasa-arvon työmarkkinoilla sekä naisiin ja tyttöihin kohdistuvan väkivallan.

Mitään väkivallan muotoja, kuten seksuaalista väkivaltaa tai seksuaalista häirintää, ei tule sietää.

”Sukupuoleen perustuva väkivalta on yksi vakavimmista ihmisoikeusrikkomuksista maailmanlaajuisesti. Meidän on ryhdyttävä toimiin kaikenlaisen naisiin ja tyttöihin kohdistuvan väkivallan lopettamiseksi kaikkialla. — Mitään väkivallan muotoja, kuten seksuaalista väkivaltaa tai seksuaalista häirintää, ei tule sietää. — Asenteiden ja käyttäytymisen täytyy muuttua, mutta tarvitsemme myös oikeusjärjestelmää, jolla varmistetaan, ettei mikään väkivalta jää rankaisematta.”

Pääministeri Marin toi esiin myös UN Womenin Generation Equality -kampanjaa, johon Suomi on sitoutunut.

”Olemme pitkällä vuodessa 2020, joka on sukupuolten tasa-arvon supervuosi. Odotan innostuneena Suomen vahvaa osallistumista Generation Equality -kampanjaan ja konkreettisten tulosten saavuttamista sen jatkamiseksi mitä Pekingissä sovittiin 25 vuotta sitten (Pekingin julistus ja toimintaohjelma naisten oikeuksien edistämiseksi).”

”Suomen hallitus haluaa varmistaa, että tytöillä ja naisilla on mahdollisuus toimia ja innovoida digitalisoidussa maailmassa. Generation Equality on mahdollisuutemme vahvistaa sitoutumistamme ja mikä tärkeintä, asettaa naisten ja tyttöjen oikeudet teknologian, innovaatioiden ja digitaalisen muutoksen keskipisteeseen. Odotan innolla aloitetta, jonka tarkoituksena on valmistella naisia ​​ja tyttöjä seuraavaa 25 vuotta varten.”

Odotan innostuneena Suomen vahvaa osallistumista Generation Equality -kampanjaan ja konkreettisten tulosten saavuttamista.

”Minulla on kunnia olla täällä tänään UN Womenin pääjohtaja Phumzile Mlambo-Ngcukan seurassa. Kiitän häntä ja UN Womenia väsymättömistä ponnisteluista ​​edistää ja tukea naisten ​​ja tyttöjen oikeuksia. Suomen hallitus on vahvasti tukemassa UN Womenia ​​ja kaikkea sen työtä.”

Suomen pääministeri Sanna Marinin kanssa tilaisuuteen osallistui myös YK:n pääsihteeri Antonio Guterres ja UN Womenin pääjohtaja Phumzile Mlambo-Ngcuka.

Maailmanlaajuisia haasteita naisten ja tyttöjen oikeuksien tiellä riittää. Pääministeri ilmaisi huolensa kehityksen suunnasta, jossa ihmisoikeuksia heikennetään.

Kiitän UN Womenia väsymättömistä ponnisteluista ​​edistää ja tukea naisten ​​ja tyttöjen oikeuksia.

”Kun katson maailmaa tänään, näky ei valitettavasti ole kovin valoisa. Sukupuolten tasa-arvo ja naisten oikeudet, etenkin seksuaali- ja lisääntymisterveys sekä -oikeudet, ovat suuresti uhattuina. Jopa tuki tärkeälle naiset, rauha ja turvallisuus -työlle heikkenee.”

”Haluan liittää ääneni heihin, jotka tukevat naisten ja tyttöjen oikeuksia kaikkialla. Nämä oikeudet ovat minun oikeuksiani, ja ne ovat myös jokaisen tytön ja naisen oikeuksia. En aio palata taaksepäin kehityksessä, jonka olemme saavuttaneet viimeisen sadan vuoden aikana, ja torjun jokaisen, joka väittää, ettei naisten tarvitse olla mukana hallituksissa tai tehdä omaa elämäänsä koskevia päätöksiä.”

Pääministeri Marin peräänkuulutti, että sukupuolten tasa-arvo on edellytys kaikelle kestävälle kehitykselle.

“Olemme velkaa tämän sitoutumisen äideillemme ja isoäideillemme, olemme velkaa sille sukupolvelle, joka neuvotteli rohkeasti Pekingissä, ja olemme velkaa tyttärillemme. Mutta emme vain heille. Sukupuolten tasa-arvo hyödyttää koko yhteiskuntaa – kaikkia sukupuolia ja sukupolvia. Sukupuolten tasa-arvon ja osallisuuden toteutuminen vapauttaa meidät stereotypioista, jotka rajoittavat meitä ja asettavat rajat sille, mitä voimme olla ja saavuttaa”, Marin sanoi puheensa lopussa.

Kuvat: UN Women/Ryan Brown

Allekirjoita kannanotto raiskauskulttuurin lopettamiseksi!