Oikeutta alkuperäiskansojen naisille

YK:n alkuperäiskansojen foorumi kokoontuu New Yorkissa 24.4. –5.5.2017. Foorumi juhlistaa YK:n alkuperäiskansojen oikeuksia koskevan julistuksen 10-vuotisjuhlaa.

Yli 370 miljoonaa ihmistä yli 90 maassa kuuluu alkuperäiskansoihin. Huolimatta viimeisen vuosikymmenen aikana saavutetusta edistyksestä, alkuperäiskansat kuuluvat edelleen kaikkein haavoittuneimpiin ja syrjäytetyimpiin ihmisryhmiin. Köyhyys koskettaa suhteettoman paljon alkuperäiskansojen yhteisöjä.

Alkuperäiskansojen kulttuuri ja elinkeinot linkittyvät tiiviisti kansojen perinteisiin maihin. Monilla alkuperäiskansoilla on ainutlaatuista perimätietoa ja ekologista tietämystä, joka voi auttaa ilmastonmuutoksen hillitsemisessä ja muuttuvaan ilmastoon sopeutumisessa. Samaan aikaan monet kansat ovat kuitenkin menettämässä maansa ja perinteiset elinkeinonsa – ja sen myötä myös heidän kulttuurinsa ja kielensä ovat uhattuina.

10 vuotta sitten hyväksytyn YK:n alkuperäiskansojen oikeuksia koskevan julkistuksen täysi soveltaminen kaikkialla maailmassa on välttämätöntä vuosisatoja kestäneen syrjinnän poistamiseksi.

Naisten ja tyttöjen asemaan on kiinnitettävä erityistä huomiota heidän kokemansa moninkertaisen syrjinnän vuoksi. UN Womenin tuella alkuperäiskansojen naisten järjestöt hyväksyivät lokakuussa 2013 Perussa Liman toimintasuunnitelman, jossa vaaditaan kiireellisiä toimia alkuperäiskansojen naisten ongelmien ratkaisemiseksi.

Naisia koskettavia ongelmia ovat mm. väkivalta, köyhyys, syrjintä, rasismi ja rajallinen mahdollisuus käyttää palveluita ja tuotantoresursseja. Toimintasuunnitelmassa vaaditaan myös alkuperäiskansojen naisille mahdollisuutta osallistua tasa-arvoisesti päätöksentekoon kaikilla tasoilla.

Kansainvälisen yhteisön on pidettävä lupauksensa alkuperäiskansojen naisilla ja tytöille, jotta kaikkien ihmisten tasa-arvo, vapaus ja oikeudet voidaan turvata.

Työmme johtaa tuloksiin