Naisten ja tyttöjen tarpeiden huomioiminen tukee koronaviruksen vastaisen työn tehoa

Tue naisten ja tyttöjen oikeuksien toteutumista

Ympäri maailmaa on ryhdytty raskaisiin toimenpiteisiin koronaviruksen leviämisen hillitsemiseksi. Pandemian aiheuttama sosiaalinen vaikutus kohdistuu kipeästi naisiin.

Maailmanlaajuisesti terveydenhuollon ja sosiaalialan työntekijöistä naisia on 70 prosenttia. He myös tekevät palkatonta hoivatyötä kotona kolme kertaa enemmän kuin miehet.

“Koska terveydenhuollon työntekijät ovat enimmäkseen naisia, heillä on suurin riski . Useimmat heistä ovat myös vanhempia, jotka huolehtivat muista perheenjäsenistä. Naiset kantavat hoivatyön taakkaa, joka jakautuu jo normaalissakin tilanteessa epätasaisesti. Se asettaa naiset huomattavan paineen alle”, sanoo UN Womenin pääjohtaja Phumzile Mlambo-Ngcuka.

“Lisäksi suurin osa naisista työskentelee epävirallisissa tehtävissä, joissa sairausvakuutusta ei ole lainkaan tai se on tasoltaan riittämätön. Toimeentulosta ei ole varmuutta. Koska heille ei ole hyvin suunniteltuja tukitoimenpiteitä, he jäävät yksin taloudellisen tilanteensa kanssa. Tämä ei siis ole vain terveydellinen uhka monille naisille, vaan se vaikuttaa keskeisesti sukupuolten väliseen tasa-arvoon.”

Terveydenhuollon ylikuormittuminen voi johtaa raskauden aikaisten ja synnytyksen jälkeisten palveluiden karsimiseen

Viimeaikaiset epidemiat kuten ebola ja zika ovat osoittaneet, että vastaavanlaiset kriisit johtavat naisten tarvitsemien palveluiden karsimiseen, vaikka samalla heidän hoitotaakkansa kasvaa ja toimeentulo heikkenee. Esimerkiksi terveydenhuollon ylikuormittuminen voi johtaa raskauden aikaisten ja synnytyksen jälkeisten palveluiden karsimiseen sekä seksuaali- ja lisääntymisterveyden palveluiden vähentämiseen. Myös COVID-19:n pelätään johtavan tähän. Lisäksi terveydenhuollossa työskentelevien naisten tarpeita ylenkatsotaan usein.

“Aasiassa huomattiin, että terveydenhuollon työntekijöille suunnatuista henkilökohtaisista suoja- ja terveysvarusteista puuttuivat kuukautissuojat” Mohammad Naciri, UN Womenin Aasian ja Tyynenmeren alueen aluejohtaja, kertoo.

Kiinassa jotkin poliisiasemat ovat kertoneet kotiväkivaltatapausten jopa kolminkertaistuneen

Perheväkivallan vaara kasvaa, kun kotitaloudet joutuvat tiukoille. Kotiväkivalta lisääntyy erityisesti tilanteissa, joihin liittyy vapaaehtoinen eristäytyminen tai karanteeni. Jo nyt koronaviruspandemia on lisännyt kotiväkivaltaa. Esimerkiksi Kiinassa jotkin poliisiasemat ovat kertoneet kotiväkivaltatapausten jopa kolminkertaistuneen.

Lisäksi vaikuttaa siltä, että COVID-19:n taloudelliset vaikutukset osuvat vakavammin naisiin, koska monet heistä työskentelevät matalapalkkaisissa, epävarmoissa ja epävirallisissa tehtävissä. Kuten ebolakriisin aikana nähtiin, liikkumisrajoitukset ja muut häiriöt vaarantavat naisten elannon ja kyvyn huolehtia perheistään.

“UN Women työskentelee kumppaneiden kanssa varmistaakseen, että sukupuolten erilaiset tarpeet huomioidaan COVID-19:n vastaisissa toimenpiteissä, niin valtioiden kuin maanosienkin tasolla että maailmanlaajuisesti”, Sarah E Hendricks, UN Womenin politiikka-, ohjelma- ja hallitustenvälisen työn (Policy, Programme and Intergovernmental Division) johtaja sanoo.

“Tuomme esille tutkimustietoa aiemmista tapauksista ja laajennamme ymmärrystämme COVID-19:n vaikutuksista, jotta naisten tarpeita ja todellisuutta ei jätettäisi huomiotta. Keskitymme lisäksi ohjelmiin, joilla tuetaan naisten kykyä toipua tästä tilanteesta ja kriiseistä tulevaisuudessa, jotta he voivat paremmin huolehtia itsestään ja perheistään.”

Kiinassa UN Women tukee tällä hetkellä naisten omistamien pienten ja keskisuurten yritysten kykyä toipua taloudellisesti

Esimerkiksi Kiinassa UN Women tukee tällä hetkellä naisten omistamien pienten ja keskisuurten yritysten kykyä toipua taloudellisesti. Samalla olemme tukeneet naisten johtajuutta ja osallistamista koronan vastaiseen työhön ja tavoittaneet kampanjoidemme avulla yli 32 miljoonaa ihmistä.

Kun kouluja ja päiväkoteja on suljettu monissa maissa taudin leviämisen hidastamiseksi, naisten mahdollisuudet elannon ansaitsemiseen ovat huonontuneet entisestään. Maailmanlaajuisesti naiset ansaitsevat 16 prosenttia vähemmän kuin miehet, ja joissakin maissa ero on jopa 35 prosenttia. Kriisitilanteessa monilla naisilla on edessään epäreilu, jopa mahdoton ja tuskallinen valinta: luopuako palkkatyöstä, jotta voi jäädä kotiin hoitamaan lapsia?

UN Women tekee tiivistä yhteistyötä Maailman terveysjärjestö WHO:n ja muiden YK-järjestöjen sekä YK:n maatiimien kanssa, jotta epidemian vastaisia toimia koordinoitaisiin varmemmin. Vahvistamme myös naisten osallistamista pandemian vastaisiin toimiin ja päätöksentekoon.

“Juuri nyt on kriittisen tärkeää varmistaa, että kriisiviestintä huomioi ja tavoittaa naiset, vammautuneet sekä marginaaliryhmät”, Päivi Kaarina Kannisto, UN Womenin rauhantyön ja turvallisuuden johtaja, sanoo.

“Ebolan aikana UN Women kampanjoi lisätäkseen tietoa taudin ehkäisystä ja kriisinhallinnasta sekä ehkäistääkseen stigmatisointia Liberiassa ja Sierra Leonessa. Keskityimme ohjelmissamme tietoisuuden kasvattamiseen, yhteisöjen tavoittamiseen ja kouluttamiseen. Ohjelmassamme paikalliset naiset jakoivat tietoa yhteisöjensä muille naisille eri medioiden kautta, muun muassa radiossa ja tekstiviesteillä. Näin varmistettiin, että viestin vastaanottajat saivat henkeä pelastavaa tietoa samaistuttavista ja luotettavista lähteistä. Sukupuolen huomioivalla lähestymistavalla, jossa hyödynnettiin paikallisten naisten omia verkostoja, oli merkittävä vaikutus alueelliseen ebolakriisin hillitsemiseen.”

Tue naisia ja tyttöjä koronapandemian keskellä!

Kuvituskuva: UN Photo/Loey Felipe