Naisiin kohdistuvan väkivallan vastainen työ yhä tärkeämpää pandemian aikana

Tue väkivallan vastaista työtä!

Kriisin keskellä on välttämätöntä vastata sekä sen välittömiin että kauaskantoisiin tyttöihin ja naisiin kohdistuviin seurauksiin. UN Womenin väkivallan vastainen rahasto UN Trust Fund toimii koronapandemian keskellä vastaten naisten ja tyttöjen lisääntyneisiin tarpeisiin.

Koronapandemia on paljastanut, miten kriisi kohtelee eri tavoin eri sukupuolia. Pandemian sukupuolittuneita ulottuvuuksia ovat muun muassa naisten lisääntynyt hoivavastuu, lähisuhdeväkivallan lisääntynyt riski sekä palveluntarjoajien vähentyneet mahdollisuudet reagoida väkivallantekoihin.

UN Women tukee paikallisten naisten verkostoja sekä paikallisia toimijoita, joiden rooli on kriittinen heikoimmassa asemassa olevien naisten ja tyttöjen tavoittamiseksi. Paikalliset toimijat Intiasta Kongon demokraattiseen tasavaltaan kertovat mukautuvansa aktiivisesti COVID-19-pandemian mukanaan tuomiin haasteisiin:

“Olemme sitoutuneet varmistamaan, että tarjoamamme kriisipalvelut jatkuvat keskeytyksettä. Ympärivuorokautinen päivystävä puhelimemme sekä kriisi- ja kuntoutuspalvelumme pysyvät auki tukea tarvitseville väkivallan uhreille. Organisaationa, joka tarjoaa tukipalveluita kaikkein haavoittuvaisimmille, teemme töitä kellon ympäri varmistaaksemme, ettei yhtäkään naista jätetä jälkeen silloinkaan, kun prioriteettinamme on jokaisen yleinen terveys ja turvallisuus”, sanoo The International Foundation for Crime Prevention and Victim Caren (PCVC) ohjelmajohtaja Rashmi Singh.

Intiassa UN Trust Fund tukee PCVC:n laajentumista. Järjestö tarjoaa kokonaisvaltaista tukea, johon sisältyy väkivallasta selvinneiden fyysisiä ja psyko-sosiaalisia palveluita kymmenellä vyöhykkeellä. Väkivaltaa kohdanneiden palveluiden jatkuvuudesta huolehtiminen on välttämätöntä, mutta myös henkilökunnan turvallisuudesta huolehditaan esimerkiksi puhelimen kautta toteutettavien palveluiden avulla.

”On todellinen uhka sille, että väkivallasta selvinneet putoavat yhteiskunnan turvaverkon ulkopuolelle eivätkä saa tarvitsemiaan psyko-sosiaalisia tai fyysisiä palveluita. Pandemian puhkeaminen on vain lisännyt tarvetta koordinoidulle työskentelylle ja sidosryhmien kapasiteetin kasvattamiselle”, Singh sanoo.

Kongon demokraattisessa tasavallassa UN Trust Fundin piirissä toimivan Fund for Congolese Womenin (FFC) toiminnanjohtaja Julienne Lusenge kertoo pandemian tekevän tyttöjen ja naisten aseman entistä epävakaammaksi, lisäävän heidän haavoittuvaisuuttaan ja korostavan sukupuolten välistä epätasa-arvoa. FFC:n projektin tavoitteena on ehkäistä ja vähentää kouluikäisiin tyttöihin kohdistuvaa seksuaalista väkivaltaa opetuksen, kasvatuksen ja vaikuttamistyön kautta. Pandemian vuoksi koulut on suljettu, mikä on vaikuttanut järjestön toimintaan.

“Tämä altistaa tytöt seksuaaliselle väkivallalle, lähisuhdeväkivallalle sekä muille väkivallan muodoille. Jatkamme sen vaatimista, ettei yksikään nainen joudu taistelemaan yksin. Pandemian vastaisessa taistossa tarvitaan sekä miesten että naisten osallistumista”, Lusenge sanoo.

Varmista tuki väkivallan uhreille pandemian aikana!

 

Kuvituskuva: UN Women/M R Hasan