Naiset, rauha ja turvallisuus –agenda täyttää 20 vuotta – ryhdy Naisrauhan turvaajaksi

Tue naisten oikeuksien toteutumista rauhanrakennuksessa!

UN Women Suomen kampanja “Ryhdy Naisrauhan turvaajaksi” kannustaa ottamaan kantaa konflikteissa tapahtuvaa väkivaltaa vastaan sekä vaatimaan naisille tasavertaista pääsyä rauhanneuvottelupöytiin. Kampanjalla UN Women Suomi haluaa  juhlistaa 31.10.2020 kaksikymmentä vuotta täyttävää YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmaa 1325 “Naiset, rauha ja turvallisuus”, mutta myös nostaa esiin konfliktien keskellä elävien tyttöjen ja naisten päivittäin kohtaamia vaaroja ja haasteita.

Raiskausta ja seksuaalista väkivaltaa käytetään konflikteissa sodankäynnin aseena, ja epävakaissa olosuhteissa eläviltä naisilta ja tytöiltä evätään usein pääsy esimerkiksi elintärkeiden lisääntymis- ja seksuaaliterveyspalveluiden piiriin. Lisäksi naisilta evätään liian usein mahdollisuus osallistua rauhanprosesseihin ja yhteiskuntien jälleenrakennukseen. Vain noin kuusi prosenttia rauhanvälittäjistä ja rauhansopimusten allekirjoittajista on naisia. Rauhanneuvottelijoista heitä on kolmetoista prosenttia.

Ryhdy Naisrauhan turvaajaksi -kampanja pyrkii kasvattamaan ymmärrystä ja herättämään keskustelua naisten ja tyttöjen tilanteesta konfliktialueilla, sekä kannustaa kaikkia ryhtymään aktiivisiksi Naisrauhan turvaajiksi. Naisrauhan turvaajana liityt UN Women Suomen rinnalle vaatimaan naisille ja tytöille oikeutta elää ilman jatkuvaa pelkoa väkivallasta, myös konfliktitilanteissa, sekä mahdollisuutta osallistua tasavertaisesti rauhanprosesseihin ja yhteiskuntien jälleenrakennukseen. Naisrauhan turvaajana otat myös aktiivisen roolin tasa-arvon puolestapuhujana ja tyttöjen ja naisten oikeuksien puolustajana omissa yhteisöissäsi.

Kampanja näkyy sosiaalisessa mediassa, digitaalisissa kadunvarsimainoksissa, mielipidepalstoilla sekä televisiossa. Kampanjaan voi osallistua monin eri tavoin, esimerkiksi allekirjoittamalla sivuillamme kannanoton naisrauhan puolesta, lahjoittamalla tai jakamalla kampanjan materiaaleja sosiaalisessa mediassa.

Kestävää rauhaa ja turvaa ei voida rakentaa, jos puolet väestöstä jätetään sivustakatsojiksi. Naisia ei tule kohdella kriisien ja konfliktien uhreina, vaan pikemminkin rauhantekijöinä ja -puolustajina. Naisilla ja tytöillä on oikeus elää ilman pelkoa väkivallasta – myös konfliktien keskellä.

Lue lisää Ryhdy Naisrauhan turvaajaksi -kampanjasta ja lähde mukaan!