Naisen paikka on kaikkialla — Fleria Mukhulan sanoin: “Synnyin rauhanrakentajaksi.”

Lahjoita maailman naisille ja tytöille
Naisen paikka  – olipa hän vammainen, vähemmistöön tai alkuperäiskansaan kuuluva, nuori tai vanha – on juuri siellä, missä hän haluaa olla. Naisten ja tyttöjen on saatava osallistua tasapuolisesti kaikilla yhteiskunnan osa-alueilla ilman, että hänen sukupuolensa, tai sukupuoli yhdistettynä johonkin toiseen piirteeseen, rajoittaa häntä. Tämän vaatiminen ei ole epärealistista. Tasa-arvo ei ole etuoikeus, vaan ihmisoikeus. Naisen paikka on kaikkialla -kampanjassa UN Women Suomi nostaa esiin inspiroivia, stereotypioita rikkovia ja esteitä ylittäviä naisia eri puolilta maailmaa, jotka omalla toiminnallaan osoittavat, että naisen paikka todellakin on kaikkialla. 

65-vuotias Fleria Mukhula on elänyt koko ikänsä Länsi-Kenian Bungoma Countyn alueella. Mukhula uskoi, että hänellä olisi enemmän tarjottavaa yhteisölleen. Samalla kun hän kasvatti perhettä ja pyöritti maatilaa, hänestä tuli yksi yhteisönsä johtavista äänistä rauhan ja konfliktin teemoissa. Vuonna 2022 Kenian hallitus nimesi Mukhulan yhdeksi kunniamerkkien saajista, ja hän sai County Hero -palkinnon rauhanrakentamispyrkimyksistään.

“Minusta tuli rauhanvälittäjä perheessäni varhain. Noin 10-vuotiaana olin rohkea, ja uskalsin sanoa isälleni vastaan, jos hän oli julma veljiäni kohtaan. Kehotin häntä nöyrästi korjaamaan virheensä. Uskon, että synnyin rauhanrakentajaksi.

Bungomassa on useita maakiistoja, erityisesti maakunnan pohjoisosissa, Mount Elgonin alueella. Myös joihinkin siellä asuviin etnisiin vähemmistöihin kohdistui merkittävää syrjintää. Ugandan ja Kenian rajalla tapahtuu myös laitonta asekauppaa. Tilanne muuttuu epävakaaksi, kun tähän lisätään etniset konfliktit. Jotkin yhteisöt on ajettu pois ja siirretty Mount Elgonin alueelta. Aiemmin tänä vuonna päällikkö murhattiin. Ruumis piilotettiin maissipeltoon. Vaikka meillä on rauhaa ja hiljaista, jännitteet ovat edelleen olemassa.

UN Womenin tuella Fleria perusti Bungoman Naisten Rauhanverkoston

Perustin Bungoman Naisten Rauhanverkoston vuonna 2022. Minulla oli visio vuonna 2017, mutta UN Womenin tarjoamat koulutukset antoivat minulle rohkeuden lähteä alueille ja perustaa verkosto. Konfliktin puhjetessa naiset ja lapset kärsivät eniten. Naiset tarvitsevat tietoa ja koulutusta konflikteista, sekä niiden lieventämisestä ja niihin vastaamisesta. Järjestin ryhmiä jokaiselle alueelle, ja joka ryhmästä valittiin kaksi naista muodostamaan maakunnan tiimi. Tärkeintä on, että verkostossani olevat koulutetut naiset pyrkivät aktiivisesti kouluttamaan muita naisia omilla alueillaan. Nämä naiset voivat vuorostaan jakaa tietoa eteen päin myös omissa kylissään ja perheissään.

Työni ei ole rajoittunut vain naisten kanssa työskentelyyn. Vaalien aikaan työskentelin paikallisten johtajien kanssa ja minut valittiin johtamaan rauhanrakennusfoorumeita ja koulutusohjelmia. Poliitikot pyrkivät usein yllyttämään nuoria väkivaltaan, joten pidämme nuorten kokouksia kaksi kertaa kuukaudessa. He perustivat johtajia ja yhteyspisteitä, jotta he voisivat myös jakaa huoliaan viranomaisten kanssa. Kutsuimme kaikki nämä ryhmät sopimaan, etteivät he ryhtyisi väkivaltaisiin toimiin tai seuraisi harhaanjohtavia poliitikkoja. Tuloksena oli hyvin rauhalliset vaalit.

Tunnen oloni hyväksi, kun menen ulos ja selitän elämän tosiasioita, mutta se on kokopäivätyö. On niin monia kokouksia ja keskusteluja, että minulla saattaa mennä 13 työpäivää vierailla kaikissa Bungoman maakunnan alueilla olevissa paikoissa. Joskus en nuku lainkaan. Suurin haaste yhteisön rauhanrakentamisessa voi yksinkertaisesti olla taloudellinen. Joskus emme voi tarjota virvokkeita. Jos järjestät kokouksen, haluat ihmisten jäävän ja kuuntelevan. Ensimmäisellä kerralla he saattavat tulla; toisella kerralla he eivät enää tule, koska heillä ei ole varaa matkakuluihin etkä pysty tarjoamaan edes vettä. 

Pysyvän rauhan saavuttamiseksi Bungomassa meidän on lisättävä vartijoiden ja turvallisuushenkilöstön määrää alueella. Tämä vähentäisi laitonta asekauppaa ja rauhoittaisi konflikteja. Yhtä tärkeää on päästä sopimukseen ihmisten ja hallituksen välisistä rajoista.”

Fleria aloitti rauhanrakentamisen vuonna 2012 ja on toiminut paikallisen piirin rauhankomitean puheenjohtajana viimeiset kolme vuotta. Hän on Kenian kansallisen naisten rauhankomitean verkoston jäsen. Verkosto on kouluttanut naisten edustajia 33 maakunnassa UN Womenin ja Suomen valtion kumppanuushankkeen kautta. Hankkeen tavoitteena on tuoda naiset, rauha ja turvallisuus -työ paikallistasolle ja lisätä merkityksellistä osallistumista ruohonjuuritason rauhanrakentamiseen. 

Kuva: UN Women/Luke Horswell

Alkuperäinen artikkeli julkaistu englanniksi 9.8.2023, voit lukea sen täältä.