Maailman alkuperäiskansojen päivä 9.8.

Maailman alkuperäiskansojen päivää vietetään 9. elokuuta.

Yli 370 miljoonaa ihmistä yli 90 maassa kuuluu alkuperäiskansoihin. Huolimatta viimeisen vuosikymmenen aikana saavutetusta edistyksestä, alkuperäiskansat kuuluvat edelleen kaikkein haavoittuneimpiin ja syrjäytetyimpiin ihmisryhmiin. Köyhyys koskettaa suhteettoman paljon alkuperäiskansojen yhteisöjä.

Alkuperäiskansojen kulttuuri ja elinkeinot linkittyvät tiiviisti kansojen perinteisiin maihin. Monilla alkuperäiskansoilla on ainutlaatuista perimätietoa ja ekologista tietämystä, joka voi auttaa ilmastonmuutoksen hillitsemisessä ja muuttuvaan ilmastoon sopeutumisessa. Samaan aikaan monet kansat ovat kuitenkin menettämässä maansa ja perinteiset elinkeinonsa – ja sen myötä myös heidän kulttuurinsa ja kielensä ovat uhattuina.

10 vuotta sitten hyväksytyn YK:n alkuperäiskansojen oikeuksia koskevan julkistuksen täysi soveltaminen kaikkialla maailmassa on välttämätöntä vuosisatoja kestäneen syrjinnän poistamiseksi.

Naisten ja tyttöjen asemaan on kiinnitettävä erityistä huomiota heidän kokemansa moninkertaisen syrjinnän vuoksi. UN Womenin tuella alkuperäiskansojen naisten järjestöt hyväksyivät lokakuussa 2013 Perussa Liman toimintasuunnitelman, jossa vaaditaan kiireellisiä toimia alkuperäiskansojen naisten ongelmien ratkaisemiseksi.

Naisia koskettavia ongelmia ovat mm. väkivalta, köyhyys, syrjintä, rasismi ja rajallinen mahdollisuus käyttää palveluita ja tuotantoresursseja. Toimintasuunnitelmassa vaaditaan myös alkuperäiskansojen naisille mahdollisuutta osallistua tasa-arvoisesti päätöksentekoon kaikilla tasoilla.

Kansainvälisen yhteisön on pidettävä lupauksensa alkuperäiskansojen naisilla ja tytöille, jotta kaikkien ihmisten tasa-arvo, vapaus ja oikeudet voidaan turvata.

Työmme johtaa tuloksiin

Urluntan menestyvät mehiläistenhoitajat nousivat roolimalleiksi

Mehiläistenhoito avasi Urluntan kylän naisille tien toimeentuloon ja päätöksentekoon. Guatemalan alkuperäiskansoihin kuuluvat naiset ovat nousseet koko yhteisön roolimalliksi.

 

Perun alkuperäiskansojen naiset perunamessuilla Limassa
Ketšua-naiset tuottavat ruokaa ja hankkivat tuloja

Andien vuoristossa Perun Patchanassa maatalousnaiset ovat saavuttaneet taloudellisen itsenäisyyden ja saaneet osakseen koko yhteisön kunnioituksen.

 

Maasai-naiset saavat oikeuden maahan ja toimeentuloon Tansaniassa.
Omat tulot mullistavat maasai-naisten elämän

Longido-vuoren aluskukkuloiden kylissä pohjoisessa Tansaniassa maasai-heimon naiset ovat saaneet viimein rohkeutta astua ulos kodin piiristä ja hankkia toimeentulon.

 

Esi-isien menetelmillä ilmastonmuutosta vastaan

Laramaten alueella asuvat alkuperäiskansojen naiset ryhtyivät käyttämään esi-isien menetelmiä siemenviljan valinnassa ja maan viljelemisessä.

 

Video: Sara ja Tommi tapasivat Hildan

(Kuva: UN Photo/F Charton)