Tämän hetken merkittävin maailmanlaajuinen tasa-arvoaloite, Generation Equality, juhlistaa puoliväliään sunnuntaina 17.9.

Tasa-arvotyö tarvitsee tukea - lahjoita!

Syyskuun 17. päivänä UN Women juhlistaa yhdessä Islannin ja Tansanian hallitusten kanssa Generation Equality -tasa-arvokampanjan puoliväliä. Kampanjan puoliväli on hyvä tilaisuus vahvistaa työtä sukupuolten tasa-arvon kirittämiseksi näinä naisten oikeuksien kannalta kriittisinä aikoina.

Generation Equality -kampanja on tällä hetkellä maailman johtava aloite sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi ja siihen investoimiseksi. Kampanja kokoaa yhteen toimijoita yhteiskunnan eri osa-alueilta vauhdittamaan kehitystä, ajamaan muutosta sekä ryhtymään yhdessä rohkeisiin tasa-arvotoimiin.

Vuonna 2021 Mexico Cityssä ja Pariisissa järjestetyissä Generation Equality -foorumeissa käynnistettiin viisivuotinen ohjelma (2021–2026). Kriittisimmät toimet sukupuolten tasa-arvon edistämisen nopeuttamiseksi määriteltiin kiihdytyssuunnitelmassa (Global Acceleration Plan for Gender Equality).

Foorumeissa lanseerattiin myös kuusi toimintaryhmää (action coalitions) ja maailmanlaajuinen sopimus naiset, rauha ja turvallisuus -teemojen ja naisten osallisuuden humanitaarisessa työssä vahvistamiseksi (Women, Peace and Security and Humanitarian Action Compact). Nämä kaikki ovat ratkaisevassa roolissa Generation Equality -agendan edistämisessä. Suomi johtaa yhtä kuudesta toimintaryhmästä, joka keskittyy teknologiaan ja innovaatioihin tasa-arvon edistämisessä.

Pariisin foorumissa tasa-arvon edelläkävijänä toimivat sidosryhmät tekivät yli 1 000 sitoumusta, jotka liittyivät tasa-arvoa edistäviin poliittisiin prosesseihin ja käytänteisiin, ohjelmatyöhön sekä tasa-arvotyön rahoittamiseen. Sitoumuksia tehtiin yhteensä ennennäkemättömän 40 miljardin dollarin edestä.

Edistämällä sukupuolten tasa-arvoa edistetään kaikkia kestävän kehityksen tavoitteita

Generation Equality -kampanjan saavuttaessa puolivälin pyydämme kaikkia sidosryhmiä liittymään joukkoomme ja mobilisoimaan lisää investointeja sukupuolten tasa-arvoon. Tasa-arvoon sijoittaminen toimii samalla kiihdyttimenä kaikille kestävän kehityksen tavoitteille. Tämä hetki on erityisen tärkeä, sillä naisten oikeudet ovat maailmanlaajuisesti kasvavan uhan alla ja edistys on pysähtynyt ja jopa kääntynyt taaksepäin yli 30 prosentissa kestävän kehityksen tavoitteista.

Generation Equality -kampanjan puolivälihetki tuo esiin:

  • miten kampanjan tavoitteissa on edistytty ja miten on onnistuttu vaikuttamaan epätasa-arvon juurisyihin sekä käytänteitä kestävän kehityksen tavoitteiden edistämiseksi.
  • millaisia vaikuttavuudeltaan merkittäviä sitoumuksia on tehty kuuden toimintaryhmän ja naiset, rauha ja turvallisuus -sopimuksen osalta ja millaisia tuloksia niissä on jo saatu aikaan.
  • vahvistettuja sitoumuksia sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi, joilla laajennetaan olemassa olevia sitoumuksia sekä tehdään uusia vaikuttavuudeltaan merkittäviä sitoumuksia.
  • vahvistamalla tasa-arvotyötä edistetään myös kaikkia kestävän kehityksen tavoitteita tavalla, joka hyödyttää myös tyttöjä ja naisia.

Lue lisää ja seuraa Generation Equality -kampanjan Midpoint Moment -tilaisuutta suorana verkkolähetyksenä 17.9. klo 17.00-21.45 (Suomen aikaa) täällä.