Faktoja ja lukuja: Naiset ja tytöt Gazan sodassa

Auta Gazan naisia ja heidän perheitään

Päivitetty 4.12.2023

Hamasin 7. lokakuuta 2023 tekemän kauhistuttavan hyökkäyksen ja sitä seuranneen voimakkaan Israelin pommituksen jälkeen UN Women on työskennellyt analysoidakseen konfliktin vaikutusta naisiin, miehiin, poikiin ja tyttöihin varmistaakseen, että heidän tarpeisiinsa voidaan vastata.

Faktoja ja lukuja: Naiset ja tytöt Gazan sodassa

UN Women vaatii välitöntä humanitaarista tulitaukoa ja humanitaarisen käytävän avaamista Gazaan helpottamaan humanitaarisen avun välitöntä pääsyä alueelle. Gazan kaistalla oleville naisille ja tytöille on saatava ruokaa, vettä, polttoainetta ja terveysvälineitä.

Jo ennen nykyistä kriisiä tilanne Gazassa oli kriittinen – 97 prosenttia Gazan miehistä ja 98 prosenttia naisista pelkäsi turvallisuutensa puolesta.

Alla oleva tieto koostuu arvioiduista luvuista jotka on päivitetty 20. lokakuuta. Data osoittaa, miten Gazan naisiin ja tyttöihin on kohdistunut hyökkäyksiä sekä yhteiskunnallisia ja taloudellisia kriisejä 7. lokakuuta jälkeen. Lue lisää UN Womenin laatimasta kiireellisestä analyysista Palestiinan miehitetyn alueen tilanteesta.

Kuvassa on infograafi Gazan sodan vaikutuksista naisiin ja lapsiin

Kuvassa on infograafi Gazan sodan vaikutuksista lapsiin ja raskaana oleviin naisiin

 

* luvut perustuvat UN Womenin arvioihin, jotka perustuvat Gazan mediatoimiston tietoihin. Luku raskaana olevista naisista perustuu YK:n väestörahasto UNFPA:n arvioihin.

Gazassa asuvilla naisilla on ainutlaatuisia ja kiireellisiä tarpeita ja haavoittuvaisuuksia. Nämä tarpeet ja haavoittuvaisuudet liittyvät nykyiseen konfliktiin, mutta myös rakenteelliseen sukupuoleen perustyvaan syrjintään. Rakenteellista syrjintää ilmentävät esimerkiksi Palestiinassa voimassa olevat lait, jotka olettavat naisten olevan miesten suojelun ja holhouksen alaisia. Tällaiset rakenteet lisäävät naisten riskiä sukupuoleen perustuvalle väkivallalle ja ruoka-turvattomuudelle. Naiset myös asuvat miehiä todennäköisemmin huonokuntoisissa, väliaikaisissa asumuksissa jouduttuaan lähtemään kotoaan.

UN Women on tukenut palestiinalaisia naisia vuodesta 1997 lähtien heidän yhteiskunnallisten, taloudellisten ja poliittisten oikeuksiensa saavuttamiseksi. Jatkamme tätä työtä niin kauan kuin sitä tarvitaan.

Alkuperäinen teksti julkaistu täällä.

Artikkelikuva: Naiset kulkevat tuhotun Nasr-naapuruston läpi Gazan kaupungissa lokakuun 7. 2023,. Heidän kotinsa on tuhottu. Kuva:  UNICEF/Mohammad Ajjou.