UN Women -raportti paljastaa kriisin tuhoavan vaikutuksen Gazan naisiin ja tyttöihin

Auta naisia ja heidän perheitään Gazassa

UN Women -raportti paljastaa kriisin tuhoavan vaikutuksen Gazan naisiin ja tyttöihin. Konfliktin seurauksena lähes 493 000 naista ja tyttöä Gazassa ovat menettäneet kotinsa. Konflikti on myös kasvattanut merkittävästi leskien määrää.

UN Womenin laatima kiireellinen analyysi Palestiinan miehitetyn alueen tilanteesta sekä selvitys humanitaarisesta toiminnasta alueella valaisee jatkuvan konfliktin syvää vaikutusta Gazan ihmisiin, mukaan lukien naisiin ja tyttöihin.

Hamasin 7. lokakuuta Israeliin tekemän hyökkäyksen ja Israelin vastahyökkäysten jälkeen UN Women on analysoinut konfliktin erilaista vaikutusta naisiin, miehiin, poikiin ja tyttöihin varmistaakseen, että heidän tarpeisiinsa voidaan vastata.

UN Women arvioi, että uusimman väkivallan ja hyökkäysten aallon seurauksena väkivallan lähes 493 000 naista ja tyttöä ovat menettäneet kotinsa Gazassa. Lisäksi väkivalta on johtanut traagisesti lisääntyneiden leskien määrän kasvuun. Noin 900 naisesta on tullut perheen pää, perheiden miesten kuoleman seurauksena.

Jos tulitaukoa ei saavuteta, nämä luvut jatkavat kasvuaan.

Sarah Hendriks, UN Womenin virkaatekevä varapääjohtaja, sanoi: “UN Women on vaatinut välitöntä humanitaarista tulitaukoa ja esteetöntä pääsyä humanitaariselle avulle. Ruoka, vesi, polttoaine ja terveysvälineet ovat elintärkeitä Gazan kaistalla naisten ja tyttöjen hengissä pysymiselle. On välttämätöntä, että varmistamme välittömän pääsyn palveluihin naisille ja tytöille sekä ehkäisemme sukupuoleen perustuvaa väkivaltaa. Kun kansainvälinen yhteisö pyrkii vastaamaan tähän kriisiin, meidän on myös antava täysi tukemme ja sijoitettava naisjohtoisiin järjestöihin, jotka ovat humanitaarisen avun eturintamassa. Meidän on myös edistettävä naisten merkityksellistä osallistumista humanitaarisiin ja poliittisiin prosesseihin.”

Kotinsa menettäneillä naisilla ja tytöillä, sekä talouksissa, joissa nainen on konfliktin seurauksena perheen pää, on kiireellisiä ja erityisiä tarpeita, jotka on tunnistettava ja joihin on vastattava. Nämä tarpeet ja haavoittuvaisuudet pohjaavat rakenteelliseen sukupuoleen perustuvaan syrjintään. Palestiinassa on voimassa lakeja, jotka olettavat naisten olevan miestensä suojeluksessa ja holhouksessa. Tämä lakiympäristö kasvattaa naisten kohtaamia riskejä, kuten sukupuoleen perustuva väkivalta sekä ruokaan liittyvä epävarmuus, mistä johtuen naiset asuvat miehiä todennäköisemmin riittämättömissä väliaikaisissa asumuksissa jos he menettävät kotinsa. Naisten on myös vaikeampi päästä käsiksi rahalliseen omaisuuteen tai dokumentteihin kuin miesten.

Tällä hetkellä naiset ja tytöt etsivät suojaa äärimmilleen täynnä olevissa suojissa, joista puuttuu olennaisia tarvikkeita, kuten ruokaa, vettä ja yksityisyyttä. Tämä lisää merkittävästi naisiin kohdistuvia riskejä.

Jo ennen nykyistä kriisiä tilanne Gazassa oli epätoivoinen, kun 97 prosenttia miehistä ja 98 prosenttia naisista pelkäsi turvallisuutensa puolesta. Työttömyyden ja syvän toivottomuuden vuoksi masennustaso naisilla ja miehillä oli korkea. Jopa 54 prosentilla Gazan miehistä oli ahdistuksen ja masennuksen oireita. Missään muualla Lähi-Idässä miesten masennusprosentti ei ole yhtä korkea.

Nykyisen kriisin alkamisesta lähtien UN Women on ollut tärkeässä roolissa koordinoimassa YK:n humanitaarista toimintaa sukupuolten tasa-arvon näkökulmasta. UN Women on muun muassa tehnyt analyysia sodan erilaisista vaikutuksista naisiin ja tyttöihin, jotta heidän tarpeisiinsa voidaan vastata asianmukaisesti.

UN Women pysyy paikan päällä valmiina tarjoamaan tukea ja apua.

Tue UN Womenin työtä Gazan naisten ja heidän perheidensä hyväksi – lahjoita.