BLOGI: Yritykset innovaattoreina ja tasa-arvon edistäjinä

Yritysten tulee huomioida tuotteiden ja palveluiden suunnittelussa naisten ja myös maailman köyhimmän miljardin tarpeet, kirjoittaa Fingon innovaatiot ja kehitys -asiantuntija Kari-Pekka Murtonen Innovoiden tasa-arvoa -blogissa.

BLOGI: Kun ihmisten ei tarvitse miettiä jatkuvasti, miten selviytyä huomisesta, vapautuu aikaa ja energiaa muuhunkin. Valitettavasti vieläkin markkinoita hallitsee rikkaimman miljardin tarpeisiin suunnitellut tuotteet ja palvelut.

Yritysten rooli kestävässä kehityksessä on keskeinen muutosvoima, vaikka kokonaiskehityksestä vastuussa ovat valtiot. Esimerkiksi Afrikassa työpaikoista 90 prosenttia on yksityisellä sektorilla. Kyse ei ole kuitenkaan vain työpaikoista tai yritysten maksamista veroista vaan ongelmista, joita yritykset voivat ratkaista. Yritysten kyky ratkaista yksittäisiä ongelmia voi johtaa suuriinkin yhteiskunnallisiin muutoksiin. Tästä esimerkkinä on vaikka mobiilimaksaminen, joka on mahdollistanut pankkipalvelut lähes kaikille – myös köyhimmille.

Kyse ei ole vain työpaikoista tai yritysten maksamista veroista vaan ongelmista, joita yritykset voivat ratkaista.

Kehityshaasteet suorastaan huutavat uusia innovaatioita ja tuottomahdollisuuksia. Ihmiset haluavat terveyttä, koulutusta ja tasa-arvoisempaa tulevaisuutta. Esimerkiksi terveyspalvelut ovat osittain kalliita, koska toteuttamismallit ja teknologiat on suunniteltu rikkaimman miljardin tarpeista käsin. Kun alamme suunnitella tuotteita ja palveluita viiden miljardin ihmisen näkökulmasta, ne toteutetaan eri tavoin, mutta samalla markkinat kasvavat ja tuotteet tulevat laajemmin saataville. Tämä ei missään tapauksessa tarkoita köyhimmän miljardin unohtamista.

Terveyspalvelut ovat osittain kalliita, koska toteuttamismallit ja teknologiat on suunniteltu rikkaimman miljardin tarpeista käsin.

Hyvinvoinnin hippuset eivät automaattisesti hyödytä kaikkein köyhimpiä, mutta ne synnyttävät palveluita ja tuotteita, joita myös he tarvitsevat pyrkiessään köyhyysrajan yläpuolelle. Älypuhelinten nopea yleistyminen tarjoaa esimerkiksi entistä enemmän uusia liiketoiminta- ja yhteiskunnallisen muutoksen mahdollisuuksia kaikilla eri sektoreilla. Teknologian avulla voidaan myös kehittää laadukkaita mutta edullisia ratkaisuja eri ongelmiin.

Köyhyydessä elävä nainen, jonka lapsi sairastuu, joutuu myymään vaivalla ostamansa puhelimensa maksaakseen lapsensa terveydenhoitokuluja. Juuri köyhyysrajan yläpuolelle noussut nainen kykenee kuitenkin jo maksamaan vaikkapa vakuutuksen puhelimen kautta. Tällaista terveysvakuutusta on jo kehitetty Tansaniassa Jamii-vakuutuksen nimellä. Kun erilaisia tuotteita ja palveluja tulee saataville köyhille aluille, voidaan niitä hyödyntää eri tavoin myös köyhimmän miljardin tueksi. Esimerkiksi valtio voisi tukea yllämainittua vakuutusta, jolla katetaan terveydenhuollon epäsuorat kulut, jotta köyhimpien ei tarvitsisi myydä omaisuuttaan niiden kattamiseksi.

On tärkeää saada naiset suunnittelemaan tarpeisiinsa vastaavia palveluita

Tulevaisuudessa digitaalisia palveluita käyttävät maailman kaikki ihmiset. On tärkeää saada naiset suunnittelemaan tarpeisiinsa vastaavia palveluita ja vähintään yhtä tärkeää on varmistaa, että niin sanotuissa köyhyysloukuissa eläviä kuunnellaan tasavertaisina, potentiaalisina asiakkaina. On vain ajan kysymys, milloin viimeinenkin miljardi on noussut äärimmäisen köyhyyden yläpuolelle. Nyt viimeistään olisi hyvä nähdä koko maailma, myös köyhimmät alueet, markkinapotentiaalisina kohteina.

 

Blogisarjassa Innovoiden tasa-arvoa tarkastellaan eri näkökulmista miten innovaatiot ja tasa-arvo kytkeytyvät toisiinsa. Blogissa julkaistut kannat ovat kirjoittajien omia, eivätkä edusta Suomen UN Womenin kantaa. Innovaatiot ja tasa-arvo on Suomen UN Womenin viestintähankkeen teema vuonna 2019.

 

Muotokuva: Apila Pepita Miettinen

Robottikuvitus: Jesse Matilainen