BLOGI: Innovaatioita ei ole ilman ihmisiä

Innovaatioiden synnyttämiseksi vaaditaan monenlaisia kyvykkyyksiä – naisia ja miehiä, joilla on halua ja kykyä tehdä asioita uudella tavalla, kirjoittaa Innovation Housen hallituksen jäsen Sari Kola-Nyström. ”Innovaatiotohtorin” intohimona on kestävän kehityksen mukainen innovaatio ja sen mahdollistaminen suomalaisille yrityksille.

Innovaatio on uudistumisen moottori. Ilman sitä yritykset ja talous eivät kasva, eikä ihmisten elämä parane. Mitä innovaatiolla oikeastaan tarkoitetaan? Ja miten varmistamme, että saamme koko innovaatiopotentiaalin käyttöön? Ei siis pelkästään naisten tai miesten, vaan molempien.

Miehiä ja naisia on pallollamme lähes yhtä paljon. Innovaatio ja innovatiivisuus on kuitenkin usein määritelty miehiseksi ominaisuudeksi. Nobel-palkituissa on enemmän miehiä kuin naisia. Innovaatiopalkintojen raadit koostuvat miehistä. Kuitenkin samaan aikaan naisten johtamat yritykset menestyvät paremmin.

Innovaatio ja innovatiivisuus on usein määritelty miehiseksi ominaisuudeksi.

Innovaatio voi olla tuote, sovellus, ratkaisu, prosessi, liiketoimintamalli tai kyvykkyys – tai niiden yhdistelmä. Paras innovaatioprosessi syntyy tilanteessa, jossa erilaiset, eri lähtökohdista ongelmaa ja käyttäytymistä havainnoivat ihmiset onnistuvat löytämään ratkaisuja yhdessä. Kuunteleminen ja erilaisten mielipiteiden hyväksyntä ovat siinä keskiössä. Innovaatioiden synnyttämiseksi vaaditaan ainakin seuraavanlaisia ihmisiä ja kyvykkyyksiä:

  • Ongelman havaitsijoita: Innovaatio ei ole innovaatio, jos se ei ratkaise ongelmaa. Ja ongelman ratkaisun ensimmäinen edellytys on ongelman havaitseminen. Ongelmien havaitseminen vaatii avoimuutta nähdä asioita uudella tavalla ja halua kehittää.
  • Ongelmanratkaisijoita: Kun ongelma on havaittu, on ratkaisun aika. Ratkaisun löytäminen vaatii usein yhteistyötä ja useita iterointeja. Harva meistä onnistuu ratkaisemaan ongelmia yksin, ja niiden ratkaisu vaatii luovaa ajattelua, hyvää kommunikaatio- ja konseptointikykyä.
  • Tuotteistajia: Ongelman havaitseminen ja ratkaisun löytäminen eivät vielä täytä innovaation tunnusmerkkejä. Keksinnöstä tulee innovaatio vasta, kun se voidaan tuottaa kaupallisesti kannattavalla tavalla. Tuotteistaminen vaatii esimerkiksi kykyä ymmärtää asiakkaan tarpeita ja miten tuotetta tai ratkaisua käytetään.
  • Markkinoija ja myyjiä: Vaikka maailma digitalisoituu, on moni keksintö jäänyt ”hyllyyn” koska ei ole osattu viestiä sen hyötyjä potentiaalisille asiakkaille. Kyky kertoa tarinaa tuotteen tai ratkaisun takana voi olla innovaation menestyksen kannalta olennaisempi kuin itse tuotteen ominaisuudet.

Paras innovaatioprosessi syntyy tilanteessa, jossa erilaiset ihmiset onnistuvat löytämään ratkaisuja yhdessä.

Toivoisinkin, että ottaisimme huomioon innovaatioprosessissa tarvittavat erilaiset roolit ja kyvykkyydet – ja varmistaisimme, että käytämme erilaisten ihmisten kyvykkyyksiä parhaalla mahdollisella tavalla.  Se vaatii ennen kaikkea avoimuutta. Sitä, ettemme luokittele ongelmia ”naisten ongelmiksi” ja ”miesten ongelmiksi” vaan tarkastelemme niitä avoimesti. Sama pätee ratkaisuihin.

Maailma tarvitsee naisia ja miehiä, joilla on halua ja kykyä tehdä asioita uudella tavalla.

Kun innovaatioita tarkastelee prosessin ja kyvykkyyksien kautta on selvää, että maailma tarvitsee innovaattoreita. Naisia ja miehiä, joilla on halua ja kykyä tehdä asioita uudella tavalla. Naisia, jotka ilmaisevat mielipiteensä rohkeasti. Miehiä, jotka uskaltavat kuunnella. Ja ennen kaikkea naisia ja miehiä, jotka ovat valmiita haastamaan tuotteet ja teknologian, ja kehittämään ratkaisuja, jotka on helppo ostaa ja myydä. Innovaatioita jotka ratkaisevat ongelman ja tuottavat lisäarvoa niiden ratkaisijoille.

Blogisarjassa Innovoiden tasa-arvoa tarkastellaan eri näkökulmista miten innovaatiot ja tasa-arvo kytkeytyvät toisiinsa. Blogissa julkaistut kannat ovat kirjoittajien omia, eivätkä edusta Suomen UN Womenin kantaa. Innovaatiot ja tasa-arvo on Suomen UN Womenin viestintähankkeen teema vuonna 2019.

Robottikuvitus: Jesse Matilainen