Rohingya-naiset torjuvat koronavirusta ahtailla pakolaisleireillä: “Jos äiti saa tartunnan, kaikki hänen lapsensa ovat vaarassa.”

Tue koronaviruksen uhkaamia perheitä!

Rohingya pakolaisleirit Cox’s Bazaarissa Bangladeshissä ovat erityisen haavoittuvaisessa asemassa koronapandemiassa. YK:n tasa-arvojärjestö UN Women on vastannut kriisiin kouluttamalla leireillä asuvia naisia ehkäisemään viruksen leviämistä ja huolehtimaan yhteisönsä turvallisuudesta.

Tee elämästä pakolaisleireillä turvallisempaa – lahjoita tästä!

YK:n pakolaisjärjestö UNHCR:n mukaan 30. Kesäkuuta 2020 Bangladeshissä oli 860 356 rohingya-pakolaista Myanmarista. Suurin osa pakolaisista on naisia ja tyttöjä. Heinäkuun 19. päivä mennessä Bangladeshissa oli todettu 202 066 koronavirustartuntaa, ja 2 581 oli kuollut virukseen. 

Sosiaaliset normit ja sukupuoliroolit rohinqya-yhteisöissä ovat rajoittaneet naisten ja tyttöjen tiedonsaantia koronaviruksesta, mikä tekee heistä erityisen haavoittuvaisia tartunnalle. Altistusta lisää naisten rooli lasten, vanhusten ja sairaiden hoitajina, ja puutteellisen tiedon vuoksi myös hoivattavat ovat vaarassa. Lisäksi sosiaaliset jännitteet ja paniikki ovat lisänneet kotiväkivallan ja muun naisiin kohdistuvan väkivallan määrää pakolaisleireillä.  

UN Women on kouluttanut naisia ehkäisemään viruksen leviämistä ja ohjeistamaan myös muita pakolaisleireillä olevia viruksen torjunnasta ja huolehtimaan yhteisönsä turvallisuudesta. Vain viikko toiminnan alkamisesta, huhtikuun alussa, UN Womenin kouluttamat naiset olivat tavoittaneet jo 2 863 yhteisön jäsenentä.  

Yksi koulutuksen saaneista naisista on 45-vuotias Mobina Khatun. Joka päivä hän tekee kotikäyntejä yhdessä muiden koulutettujen vapaaehtoisten naisten kanssa tarjoten elintärkeää tietoa ja samalla valvoen turvavälien noudattamista. Mobina on huolissaan etenkin siitä, miten pandemia vaikuttaa yksinhuoltajaäitien kotitalouksiin leireillä. 

”Jos äiti saa tartunnan, kaikki hänen lapsensa ovat vaarassa. —Taudin leviämisen estämiseksi meidän täytyy lisätä tietoisuutta henkilökohtaisesta hygieniasta, käsienpesusta ja ohjeista, miten toimia sairaana”, hän sanoo. 

Myös heikompi ravitsemus pakolaisleirillä alentaa immuunijärjestelmän kykyä taistella virusta vastaan. Heikko hygieniatarvikkeiden ja terveydenhuoltopalvelujen saatavuus edesauttaa viruksen leviämistä, eikä ahtailla leireillä turvaväleihin ole juurikaan mahdollisuuksia. 

“Jos hoitoon ei ole pääsyä ja virus tulee tänne, me kaikki kuolemme.”

“Pelkäämme, koska meillä ei ole mitään. — elämme erittäin ruuhkaisella alueella. Jos hoitoon ei ole pääsyä ja virus tulee tänne, me kaikki kuolemme. Tarvitsemme riittävästi hygieniatuotteita, kuten saippuaa ja hengityssuojaimia sekä lisää lääkäreitä ja sairaanhoitajia”, Mobina sanoo.  

“Pandemia on tehnyt elämästä leireillä vaikeampaa. Ruuan hinta on noussut ja varastoissa on puutteita johtuen liikkumis- ja kuljetusrajoituksista,” kertoo toinen UN Womenin kouluttama vapaaehtoinen, Nurussafa, 25. 

Hän kertoo myös, että naiset joutuvat nyt työskentelemään entistä kovemmin, kun heidän täytyy kerätä enemmän vettä ja siivota useammin.  

Nurussafa on saanut UN Womenilta koulutusta koronan torjumisen keinoista, kuten käsienpesusta, hengityssuojaimien käytöstä, turvaväleistä, rauhallisena pysymisen tärkeydestä, sekä siitä, milloin hakeutua lääkäriin.

Kotikäynneillä Nurussafa kertoo kuinka suojella itseään ja miten toimia tartuntatapauksessa. Hän myös ratkoo yhteisön jäsenten kiistoja. Perheväkivallan ja hyväksikäytön lisääntyneen riskin lieventämiseksi hän kokoaa naiset ja tytöt UN Womenin leireille perustamiin vain naisille tarkoitettuihin turvallisiin tiloihin. 

Nurussafa sanoo nauttivansa uudesta roolistaan.  

”Vapaaehtoisena saan mahdollisuuden osallistua kokouksiin ja koulutuksiin, joissa voin kehittää tietojani ja taitojani sekä auttaa suojelemaan yhteisöäni koronalta. Kun työskentelen UN Womenin kanssa, minulla on virallinen status ja arvokkuus. Perheeni ja yhteisöni kunnioittavat minua.”  

Nurussafan aviomies tukee vaimonsa työskentelyä ja huolehtii parin molemmista tyttäristä Nurussafan työpäivän ajan.    

Koulutettujen vapaaehtoisten lisäksi UN Women on lähettänyt Cox’s Bazaarin pakolaisleireille kuusi tasa-arvovastaavaa, joiden tehtävänä on varmistaa, että rohingya-naisten ja tyttöjen äänet kuullaan, heidän tarpeisiinsa vastataan ja heidän oikeuksiaan suojellaan. 

Mani Elizabeth Chakma, yksi UN Womenin tasa-arvovastaavista kertoo, että säännöllisten kenttävierailujen tekeminen on ollut vaikeampaa koronaan liittyvien rajoitusten takia.  

”Kun pääsen viimein perille, kenttävapaaehtoiset tulevat luokseni iloisena minut nähdessään. Päivän lopussa olen ylpeä siitä, että vapaaehtoiset ovat tavoittaneet menestyksekkäästi niin monia rohingya-pakolaisia.” 

Globaalien arvioiden mukaan yli 70 prosenttia naisista kokee kriisitilanteessa sukupuoleen perustuvaa väkivaltaa. UN Womenin äskettäin julkaisema raportti tuo ilmi, että koronapandemian taustalla tapahtuu myös varjopandemia, koronan aiheuttama kotiväkivallan lisääntyminen. Auttavat puhelimet ja turvakodit ympäri maailman raportoivat lisääntyneestä avuntarpeesta, jossain maissa avunpyynnöt ovat nousseet jopa 30 prosenttia.

Auta koronaviruksen uhkaamia perheitä!

Artikkelikuva: UN Women/Pappu Mia