Loppu lapsiavioliitoille ja silpomiselle

Arkkipiispa Abune Markos uskoo naisten oikeuksiin ja tasa-arvoon. Hän on sitoutunut lopettamaan lapsiavioliitot ja kaiken naisiin ja tyttöihin kohdistuvan väkivallan Etiopiassa.

“Koulutus on valtaa ja avain vapauteen”, hän sanoo.

“Avioliitto on vain siihen valmiita ihmisiä varten. Vain aikuiset voivat mennä naimisiin, vähintään 18-vuotiaana.”

Arkkipiispa Markos on kouluttanut yli 300 hiippakuntansa uskonnollista johtajaa muutoksentekijöiksi  Amharan osavaltion yhteisöissä. Uskonnollisten johtajien rooli haitallisten perinteiden kitkemisessä on merkittävä Etiopiassa, jonka väestöstä valtaenemmistö on kristittyjä.

Kirkonmiehillä on suuri auktoriteetti Etiopiassa, jossa suuri osa kansasta tunnustaa ortodoksista uskontoa.
Kirkonmiehillä on suuri auktoriteetti Etiopiassa, jossa suuri osa kansasta tunnustaa ortodoksista uskontoa.

Etiopian nuorista naisista 40 % on mennyt naimisiin alaikäisenä. Amhara on yksi alueista, joissa naitetaan eniten 15-17-vuotiaita tyttöjä.  Sukuelinten silpominen on myös hälyttävän yleistä Etiopiassa: 15-49-vuotiaista naisista ja tytöistä kolme neljäsosaa on silvottu.

Arkkipiisa Markos kouluttaa uskonnollisia johtajia kaikilla tasoilla, mutta erityisen suuri rooli on maaseudun papeilla, koska pienissä yhteisöissä haitalliset perinteet elävät voimakkaimmin.

Ababa Enbakom Chanie Workineh koordinoi koulutuksia itäisen Gojamin hiippakunnassa. Hän korostaa, että haitalliset perinteet eivät liity uskontoon, vaikka usein papit tulkitsevat väärin uskonnon perusteita.

“Uskontomme saarnaa tasa-arvoa. Tuomitsemme väkivallan ja rikokset”, hän sanoo.

Satoja lapsiavioliittoja estetty

YK:n tasa-arvojärjestö UN Women on tehnyt vuosia työtä Amharan alueella lapsiavioliittojen ja sukuelinten silpomisen lopettamiseksi. Helmikuussa 2016 pidetyn koulutuksen jälkeen alueen uskonnolliset johtajat kehittivät 13-kohtaisen toimintaohjelman haitallisten perinteiden ja sukupuoleen perustuvan väkivallan lopettamiseksi.

Nyt he saarnaavat muutoksen puolesta omissa seurakunnissaan.  Tulokset puhuvat puolestaan: koulutuksen jälkeen Guzamnin ja Sinanin piirikunnissa on onnistuttu estämään jo 470 lapsiavioliittoa.

UN Womenille uskonnolliset johtajat ovat keskeisiä liittolaisia naisten oikeuksien edistämiseksi Etiopian yhteiskunnassa. Uskonnon oikealla tulkinnalla voidaan tehdä loppu naisten syrjintää suvaitsevista patriarkaalisista perinteistä ja kulttuurisista käytännöistä.

Arkkipiispa Markosin mielessä siintää jo visio, jossa tasa-arvokoulutus vakiintuisi osaksi teologian oppilaitosten ohjelmaa ja laajentuisi koko maan kattavaksi.

(Kuvat: EOC ja UN Women/Paula Mata)