Jamaikalainen aktivisti puolustaa seksuaalivähemmistöjen oikeuksia

Latoya Nugent on nuori jamaikalainen aktivisti, joka on noussut yhdeksi johtavista äänistä keskustelussa maan seksuaalirikoslain uudistamisesta.

Tämä on mullistavaa maassa, jossa naisten ääni ei yleensä kuulu yhteiskunnallisessa keskustelussa. Naisten poliittinen osallistuminen on Jamaikalla hyvin vähäistä; maa sijoittuu kansainvälisessä vertailussa neljänkymmenen huonoimman maan joukkoon.

Latoya johtaa JFLAG-kansalaisjärjestöä (Jamaica Forum for Lesbians, All-Sexuals and Gays), jonka keulakuvana hän on noussut tärkeäksi mielipidevaikuttajaksi seksuaalivähemmistöihin kuuluvien naisten keskuudessa.

Siirtomaa-ajalta periytyvä homoseksuaalisten suhteiden kriminalisointi lisää vihaa seksuaalivähemmistöjä kohtaan Jamaikalla. Ihmisoikeusjärjestöjen mukaan homofobia on niin hälyttävää, etteivät edes asian parissa työskentelevät ihmisoikeuspuolustajat ole turvassa.

UN Womenin tuella kolme sataa nuorta naista on noussut vaikuttamaan hlbti-oikeuksien kehittymiseen Jamaikalla. Keskustelu on käynyt kiivaana maan seksuaalirikoslaista, joka on syrjivä ja sisältää epätasa-arvoisia menettelytapoja naisia ja homoyhteisöä kohtaan.

”Yksi avainasioista, joka tuli esille koulutuksissa, oli se, että hallitusta on pidettävä vastuullisena”, Latoya kertoo.

Hän on osallistunut aktiivisesti UN Womenin rahoittamiin Women’s Media Watchin koulutuksiin. Tämän yhteistyön ansiosta nuorilla aktivisteilla on mahdollisuus vahvistaa johtamis- ja viestintätaitojaan sekä puhua ja osallistua keskusteluun lainsäädännön muuttamisesta.

UN Women näkee nuoret naiset potentiaalisena muutosvoimana, johon kannattaa sijoittaa.

”Oikeilla taidoilla ja työkaluilla varustettuna nuoret naiset ovat todella voimakkaita muutoksentekijöitä, kun heille annetaan mahdollisuus päästää luovuutensa ja motivaationsa valloilleen”, sanoo UN Womenin tasa-arvorahaston johtaja Elisa Fernández.

Hän uskoo, että Latoyan kaltisilla naisilla on mahdollisuus kehittyä vahvoiksi johtajiksi, jotka menevät rohkeasti miesvaltaisille yhteiskunnan areenoille esittämään omat vaatimuksensa.

”He tekevät konkreettisia ehdotuksia ja määrittelevät uudelleen vallanjaon sekä johtajuuden omilla ehdoillaan.”