Vetoa hallitukseen: naisten ja tyttöjen kehitysavusta ei saa leikata!

Petteri Orpo: naisten, tyttöjen ja kaikkein heikoimmassa asemassa olevien kehitysavusta ei saa leikata!

Säätytalolla käytävistä hallitusneuvotteluista kantautuu erittäin huolestuttavia tietoja liittyen kehitysyhteistyön leikkauksiin. Hallitusneuvotteluja johtava Petteri Orpo totesi 15.5. tiedotustilaisuudessaan, että kehitysyhteistyöstä tullaan leikkaamaan. Epäselvää on vielä, kuinka paljon, ja mistä.

Liity mukaan vaatimaan, että leikkaukset eivät koske naisia ja tyttöjä sekä muita kaikkein haavoittuvimpia ryhmiä!

Merkittävät kehitysyhteistyöhön kohdistuvat leikkaukset uhkaavat naisten ja tyttöjen asemaa ja sukupuolten tasa-arvoa. Suomen on puolustettava naisten, tyttöjen ja kaikkein haavoittuvaisimpien ryhmien oikeuksia myös tulevaisuudessa.

Allekirjoita vetoomus.

Allekirjoita vetoomus

"*" näyttää pakolliset kentät

Nimi*

Tasa-arvoa ja ihmisoikeuksia on puolustettava periksiantamattomasti

Perustavanlaatuiset ihmisoikeudet ovat uhattuna ympäri maailmaa. Tarvitaan vahvoja suunnannäyttäjiä, jotka puolustavat ihmisoikeuksia, demokratiaa ja kestävää kehitystä. Suomen on oltava edelläkävijä tasa-arvon edistämisessä. Emme voi ottaa takarivin paikkaa ihmisoikeuksien ja tasa-arvon puolustamisessa.

Tasa-arvon puolustajia tarvitaan enemmän kuin koskaan aiemmin. Maailmalla on valloillaan tasa-arvon takapakki, ja naisten, tyttöjen ja vähemmistöjen oikeudet ovat uhattuna. Suomen on oltava etulinjassa puolustamassa naisten ja tyttöjen oikeuksia. Naisten oikeuksien ja tasa-arvon suhteen saavutettu edistys ei ole muuttumatonta. Saavutettu edistys voidaan menettää, jos sitä ei jatkuvasti puolusteta ja suojella.

Leikkaukset eivät saa kohdistua naisiin, tyttöihin ja heikoimmassa asemassa oleviin

Kehitysyhteistyön rooli ihmisoikeuksien, kestävän kehityksen, demokratian ja rauhan edistämisessä on kiistaton. Kehitysyhteistyö on merkittävässä roolissa monissa erittäin hauraissa ja epävakaissa maissa, joissa kaikkein heikoimmassa asemassa ovat naiset, tytöt ja vähemmistöt. Kehitysyhteistyön määrärahojen leikkaukset iskevät kaikkein kovimmin niihin ihmisryhmiin, jotka ovat jo valmiiksi kaikkein haavoittuvaisimpia. Tästä syystä on varmistettava, että leikkaukset eivät kohdistu suhteettomasti naisiin, tyttöihin ja vähemmistöihin.

Tutkimusten mukaan koronapandemia heikensi sukupuolten tasa-arvon tilaa ympäri maailmaa, ja tasa-arvoa sekä ihmisoikeuksia vastustava liikehdintä on vahvistunut. Esimerkiksi seksuaali- ja lisääntymisterveysoikeuksien ja LGBTIQ-ihmisten oikeuksien suhteen on monissa maissa otettu merkittävää takapakkia. Ainakin joka kolmas nainen kokee elämänsä aikana seksuaalista tai fyysistä väkivaltaa.
Köyhyys, syrjintä ja hyväksikäyttö vaikuttavat edelleen suhteettomasti naisiin. Naiset ovat edelleen miehiä köyhempiä, lukutaidottomampia, eikä heillä ole tasaveroisia mahdollisuuksia saada terveydenhoitoa, kouluttautua tai osallistua yhteiskunnalliseen toimintaan.

Sukupuolten tasa-arvon edistämisellä on merkittäviä vaikutuksia maiden talouskasvuun. Mikäli naiset voisivat osallistua työmarkkinoille tasa-arvoisesti miesten kanssa, globaaliin bruttokansantuotteeseen voitaisiin lisätä jopa 26 prosenttia. Tällä olisi on merkittäviä vaikutuksia kaikkien valtioiden kehitykseen ja hyvinvointiin. Edistämällä sukupuolten tasa-arvoa Suomi siis myös tukee valtioiden taloudellista vakautta, mikä vähentää niiden riippuvuutta kehitysyhteistyön rahoituksesta.

Kehitysavulla tuetaan naisia ja lapsia kriiseissä ja konflikteissa

Kriiseissä ja konflikteissa naiset ja tytöt ovat erityisen haavoittuvaisessa asemassa. Suomen antamalla kehitysavulla on merkittävä rooli monissa konfliktimaissa ja kriisialueilla. Merkittävä osa Suomen tuesta Ukrainaan tulee kehitysavusta. Myös esimerkiksi Afganistanissa, Syyriassa ja Etiopiassa on tehty elintärkeää työtä Suomen antaman kehitysavun tuella, josta iso osa on kohdistunut nimenomaan naisiin, lapsiin ja vammaisiin henkilöihin. Suomen antama tuki on muun muassa mahdollistanut Syyriasta pakolaisiksi lähteneiden naisen työllistymisen UN Womenin ylläpitämissä Oasis-keskuksissa, joita on perustettu Za’atarin ja Azraqin pakolaisleireille sekä eri puolille Jordaniaa. Ne tarjoavat palveluja syyrialaispakolaisille ja haavoittuvassa asemassa oleville jordanialaisnaisille

Ketkä ovat erityisen haavoittuvaisessa asemassa?

Maailmanlaajuisesti naiset ja tytöt ovat yhä tänäkin päivänä erityisen haavoittuvaisia ihmisoikeusloukkauksille, syrjinnälle, köyhyydelle ja väkivallalle pelkästään sukupuolensa takia. Vammaisten naisten riski kohdata seksuaalista ja fyysistä väkivaltaa on jopa 2-3 kertaa suurempi kuin vammattomien naisten, ja ikääntyneet, vammaiset naiset kohtaavat syrjintää sekä ikänsä, sukupuolensa että vammaisuutensa johdosta. Myös seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvat ihmiset ovat ympäri maailmaa erityisen haavoittuvaisessa asemassa - jopa kaksi miljardia LGBTIQ+ yhteisöön kuuluvaa ihmistä elää alueilla, missä homoseksuaalisuus on rikos. Merkittävät leikkaukset kehitysapuun tulevat heikentämään juuri kaikkein haavoittuvaisimpien ihmisten oikeuksia ja asemaa entisestään.