Kiitos tuestasi Afganistanin naisille

Sydämemme pohjasta lämmin kiitos

Aito auttamisen halu lahjoituksin on ollut todella vahva Afganistanin kriisin puhjettua. Olette lahjoittaneet yhdessä tähän mennessä yhteensä yli 350 000 € ja me varmistamme, että apunne menee perille. Kiitos Sinulle.

UN Women on sitoutunut seisomaan Afganistanin naisten rinnalla ja toimimaan heidän oikeuksiensa puolesta. Olemme työskennelleet Afganistanissa yli kymmenen vuotta ja jatkamme toimintaamme maassa tarjotaksemme elintärkeitä palveluita Afganistanin naisille ja tytöille tässä kriittisessä tilanteessa, yhdessä yhteistyökumppaneidemme kanssa.

Afgaaninaisilla ja -tytöillä on ollut keskeinen rooli kautta maan historian. On ensiarvoisen tärkeää, että he voivat jatkossakin toimia tässä tärkeässä roolissa yhteiskunnassa ja että heidän kovalla työllä saavutettuja oikeuksiaan suojellaan.

Hätäapukeräyksemme Afganistanin tytöille ja naisille on auki toistaiseksi, sillä avun tarve on valtava.

Naisten ja tyttöjen taistelu perusoikeuksiensa puolesta Afganistanissa ei ole ohi - se on vasta alkamassa.

Me emme käänny toiseen suuntaan vaikka kamerat ovat sammuneet, ja Sinun tukesi avulla jatkamme työtä tasa-arvon ja naisten ja tyttöjen oikeuksien puolesta yhdessä. Suuri kiitos Sinulle lahjoituksestasi.

Afgaaninaisten ja -tyttöjen paikka on kouluissa, yliopstoissa ja työelämässä monimuotoisine urapolkuineen.

Ja harrastuksissa.
Ja jalkapallokentällä.
Ja julkisissa tiloissa.
Kaikkialla.

Työmme prioriteetit Afganistanissa tällä hetkellä

Maatoimistomme Afganistanissa on yhä auki. Olemme sitoutuneet varmistamaan, että naisilla on pääsy välttämättömien, henkeä turvaavien palveluiden piiriin. Tällaisia palveluita ovat esimerkiksi naisiin ja tyttöihin kohdistuvan väkivallan ehkäisy ja tukipalvelut uhreille. Tiedämme, että Afganistanissa väkivaltaa kokevien naisten määrä on korkeimpia maailmassa, ja suurin osa tuosta väkivallasta tapahtuu kodeissa. Jo ennen koronapandemiaa yhdeksän kymmenestä afgaaninaisesta kärsi vähintään yhdestä lähisuhdeväkivallan muodosta elämänsä aikana. Jatkamme työtä kumppaneidensa kanssa varmistaaksemme, että välttämättömät palvelut väkivallan ehkäisemiseksi ja väkivaltaa kokeneiden auttamiseksi ovat edelleen saatavilla.

Lisäksi humanitaarisessa avussa on varmistettava, että kaikkein eniten kärsivien naisten ja tyttöjen tarpeisiin vastataan niin, että naiset voivat osallistua humanitaarisen avun suunnitteluun ja toteuttamiseen, ja että näyttöön perustuvaa tietoa käytetään naisten ja tyttöjen humanitaarisiin tarpeisiin vastaamiseksi tehokkaalla ja vaikuttavalla tavalla.

Tällä hetkellä Afganistanissa tapahtuvan työmme prioriteetit ovat:

- Kaikkien tyttöihin ja naisiin kohdistuvien turvallisuusriskien eliminoiminen (kuten uhkailu, pelottelu, naisiin kohdistuvat kostotoimenpiteet ja väkivalta)

- Naisten oikeuksien puolustajien turvallisuuden takaaminen

- Naisten ja tyttöjen hyvinvoinnille ja terveydelle välttämättömien palveluiden turvaaminen

- Humanitaaristen työntekijöiden työskentelyn turvaaminen (mukaan lukien ja erityisesti naispuoliset humanitaariset työntekijät, jotka saattavat kohdata erityisiä haasteita)

- Tyttöjen ja naisten osallistumisen ja äänen kuuluvuuden takaaminen kaikissa hallinnollisissa prosesseissa myös jatkossa

Lue lisää Afganistanin tilanteesta