Generation Equality -kampanjan ensimmäisen vuoden edistymisraportti on julkaistu – UN Womenin pääjohtaja: ”Yhdessä olemme luoneet ennennäkemättömän mahdollisuuden”

Tue UN Womenin työtä tasa-arvon puolesta

Johtajat ja liittolaiset kokoontuivat 23. syyskuuta pohtimaan Generation Equality -kampanjan ensimmäisen vuoden aikana tapahtunutta edistystä ja vahvistamaan menestyksen kulmakiviä: sitoumuksentekijöiden vastuuta ja sitoumusten läpinäkyvyyttä.

YK:n yleiskokouksen 77. istunnon yhteydessä järjestetty tapahtuma toi yhteen Generation Equality -kampanjan sidosryhmäkumppaneita. Tilaisuudessa tarkasteltiin kuuden toimintaryhmän sekä naiset, rauha ja turvallisuus -sopimuksen puitteissa annettujen sitoumusten täytäntöönpanoa. Generation Equality -kampanja lanseerattiin viime vuonna Pariisin ja Meksikon tasa-arvofoorumeissa. 

Ensimmäisen vuoden aikana Generation Equality -sitoumuksien määrä on yli kaksinkertaistunut 1000:sta yli 2500:aan, mutta puhujat korostivat, että on tehtävä enemmän jatkuvan toiminnan ja investointien varmistamiseksi. 

UN Womenin pääjohtaja Sima Bahous avasi tapahtuman kehottaen:

“Minun pyyntöni teille kaikille tänään on, että jatkatte entistä päättäväisemmin. Voimistatte vastuullisuutta ja raportointia, kasvatatte sitä, mitä voitte tehdä resurssien lisäämiseksi, erityisesti kansalaisyhteiskunnan ja nuorten työhön. Ja teette sen päättäväisesti saadaksenne aikaan merkityksellisen ja pysyvän vaikutuksen.” 

Generation Equality –foorumien puheenjohtajina toimineet Ranska ja Meksiko vahvistivat, että molemmat hallitukset ovat edelleen sitoutuneita edistämään naisten ja tyttöjen oikeuksia jatkamalla Generation Equality -kampanjan johdossa.

Kampanjan edistyminen läpinäkyvämmäksi

Tilaisuudessa julkaistiin Generation Equality kampanjan ensimmäinen vuotuinen edistymisraportti (Accountability Report). Raportissa ilmenee alustavia myönteisiä merkkejä edistymisestä, sillä lähes 80 prosenttia sitoumuksen tehneistä ilmoitti jo työskentelevänsä toteuttaakseen lupauksensa. Sitoumuksentekijöiden pitäminen tilivelvollisina lupauksistaan on kuitenkin vasta alkuvaiheessa ja vaatii vahvistamista. Vain noin 31 prosenttia sitoumuksen tehneistä raportoi edistymisestään määräaikaan mennessä. Tilaisuuteen osallistuneet kehottivatkin kaikkia sitoumuksen tehneitä panostamaan raportointiin sekä jakamaan sitoumustensa vaikuttavuutta ja edistymis avoimesti. 

Kestävän muutoksen ja vastuullisuuden saavuttamiseksifeministiset liikkeet ja nuoret on asetettava kuljettajan paikalle“, totesivat Emilia Blancarte Jaber, Global Fund for Womenrahaston globaali vaikuttamistyö- ja vastuullisuusjohtaja sekä Rosa Bransky, Purposefulrahaston perustaja ja toimitusjohtaja. Yhdessä nämä kaksi organisaatiota johtavat kampanjan vastuuvelvollisuutta seuraavia prosesseja, jotka nostavat ruohonjuuritason feministisiä liikkeitä ja nuoria sekä auttavat varmistamaan, että toimijat täyttävät sitoumuksensa. Jaber korostaa, että ruohonjuuritason feministiset liikkeet ja nuoret ovat “sukupuolten välisen oikeudenmukaisuuden selkäranka tänä päivänä”. Hän painottaa myös, että kampanjan on tuotava aitoa muutosta, joka voimaannuttaa globaalissa etelässä ja ruohonjuuritasolla sekä varmistaa kaikkein marginalisoiduimmassa asemassa olevien osallistumisen.

Läpinäkyvyyttä ja sitoumuksentekijöiden vastuuta edistää entisestään sitoumusportaalin (Commitments Dashboard) täydentäminen lisäämällä sitoumusten avoimuutta ja seurantaa sekä havainnollistamalla Generation Equalitykampanjan tavoitteiden edistymistä.  

Uusi johtoryhmä ohjaa kampanjan edistymistä

Innovatiiviset, monen sidosryhmän kumppanuudet ovat Generation Equality -kampanjan liikkeellepaneva voima ja avain kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi. Edistysraportin havainnot osoittavat Generation Equality -kampanjan potentiaalin luoda ja vauhdittaa kumppanuuksia: 22 prosenttia sitoumuksista on yhteissitoumuksia ja 51 prosenttia niistä on johtanut täysin uusiin kumppanuuksiin. 

Generation Equality heijastaa YK:n pääsihteerin näkemystä yhteisessä agendassamme (Our Common Agenda). Toimijat kaikilta aloilta toimivat yhdessä edistääkseen tasa-arvoisempaa yhteiskuntaa, tuoden energiaa, dynaamisuutta, uusia ideoita, uusia resursseja ja voimakasta yhteistyöhenkeä, jossa nuoret ja kansalaisyhteiskunta ovat keskiössä. Tämä on konkreettinen osoitus vahvemmasta monenkeskisestä yhteistyöstä kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi. Tämä rohkea, uusi henki tekee Generation Equality -kampanjan lupauksesta niin mahtavan. Nyt on aika vahvistaa toimintaa sukupuolten tasa-arvon puolesta”, sanoi YK:n apulaispääsihteeri Amina Mohammed. 

Tätä tarkoitusta varten on perustettu eri sidosryhmistä koostuva johtoryhmä (Multi-Stakeholder Leadership Group), joka neuvoo UN Womenia Generation Equality kampanjan edistymisessä ja varmistaa, että useiden sidosryhmien johtajuus pysyy kampanjan ytimessä. Johtoryhmään kuuluvat muun muassa Ruotsi, Ranska, Meksiko, Gates-säätiö, YK:n väestörahasto (UNFPA), Kansainvälinen televiestintäliitto ITU ja Fridays for Future -liike. Katso johtoryhmän kaikki jäsenet täältä. 

Yhteistyö moninkertaistaa vaikuttavuuden

Osallistujat eri aloilta jakoivat konkreettisia pohdintojaan Generation Equality sitoumustensa edistymisestä ja tähän mennessä saavutetuista vaikutuksistaan. 

Nuorten edustaja Ishanvi Malayanil esitteli Generation Equality -kampanjan teini-ikäisten tyttöjen ohjausryhmän (Adolescent Girls Steering Group) saavutuksia. Ishanvi työskenteli yhdessä 20 muun teini-ikäisen tytön kanssa saadakseen liikkeelle yli 1 000 nuorta 123 maassa muun muassa globaalien kampanjoiden, tietoisuuden lisäämisen, sukupolvien välisten paneeleiden, tyttömentoroinnin ja mediahaastattelujen avulla. He ovat onnistuneesti tuoneet teini-ikäisten tyttöjen prioriteetit osaksi Generation Equalitytoimintaryhmien työtä ja vahvistaneet tärkeitä keskusteluja teini-ikäisten tyttöjen johtajuudesta. 

Gates-säätiön toimitusjohtaja Mark Suzman jakoi vaikuttavan esimerkin toimintaryhmien kumppanuuksien potentiaalista. Gatessäätiö teki 10 miljoonan dollarin sitoumuksen tukeakseen hoivataloutta taloudelliseen oikeudenmukaisuuteen keskittyvän toimintaryhmän kautta. Hyödyntämällä toimintaryhmän kumppaneita ja –verkostoja, säätiö teki yhteistyötä useiden kokeneiden puolestapuhujien ja hallitusten, kuten Saksan, kanssa auttaakseen lisäämään poliittista näkyvyyttä. Säätiö yhdisti sitoumuksen rahoituksen yhteistyökumppaneiden kanssa, mikä johti kaikkien aikojen ensimmäisen maailmanlaajuisen lastenhoitoa tukevan World Childcare Initiativen luomiseen yhdessä Maailmanpankin kanssa. Tämä taas auttoi keräämään 180 miljoonaa dollaria uutta rahoitusta lastenhoidon tukemiseen matalan– ja keskitulotason maissa. 

Tällaista toimintaa ja verkostoituneiden vaikutusten moninkertaistavaa voimaa toivomme saavuttavamme kaikilla alueilla, joilla työskentelemme“, Suzman sanoi. Gates-säätiö on sitoutunut kohdistamaan yhteensä 2,1 miljardia dollaria tukeakseen kolmea Generation Equality -toimintaryhmistä: taloudellista oikeudenmukaisuutta, seksuaali– ja lisääntymisterveyttä ja –oikeuksia sekä feministisiä liikkeitä ja johtajuutta. 

Kohti Generation Equality kampanjan puoliväliä

Seuraava Generation Equality -foorumi pidetään New Yorkissa syksyllä 2023. Ajankohta on sekä Generation Equality -kampanjan että kestävän kehityksen tavoitteiden (Agenda2030) puolivälissä ja tarjoaa kiintopisteen kunnianhimon ja sitoutumisen vahvistamiselle. Foorumi on mahdollisuus lisätä sitoumuksentekijöiden vastuuta, laajentaa kampanjan vetovoimaa ja ilmoittaa uusista sitoumuksista osa-alueilla, missä niitä eniten tarvitaan.

”Yhdessä olemme luoneet ennennäkemättömän mahdollisuuden. Menkäämme yhdessä eteenpäin toteuttaaksemme tämän lupauksen.”

Vuoden kuluttua haluan meidän kaikkien seisovan täällä yhdessä ylpeinä, haluan, että meillä on todisteita menestyksestä ja tarinoita vaikuttavuudesta, että suurin osa sitoumuksen tehneistä on raportoinut sitoumuksistaan, meillä on luottamusta, ja voimaa, sillä tiedämme, että kestävän kehityksen sukupuolten tasa-arvoon keskittyvä tavoite numero viisi, Pekingin toimintaohjelma ja yhteiset lupauksemme ovat näköpiirissämme ja ulottuvillamme”, Bahous sanoi ja jakoi toiveensa tulevalle vuodelle. ”Yhdessä olemme luoneet ennennäkemättömän mahdollisuuden. Menkäämme yhdessä eteenpäin toteuttaaksemme tämän lupauksen.”

Lue alkuperäinen artikkeli 

Lue Generation Equality -kampanjan ensimmäisen vuoden edistymisraportti 

Tilaisuuden tallenne: Generation Equality 2022 Accountability Moment at UNGA77 

 

Kuva: UN Women/Mohamed Ezz Aldin