“Emme korvaa naispuolista työvoimaa miehillä” — YK:n alipääsihteerin ja UN Womenin pääjohtajan Sima Bahousin lausunto Afganistanista

Auta Afganistanin tyttöjä ja naisia

UN Women tuomitsee jyrkästi Talebanin viimeisimmän syrjivän päätöksen kieltää afganistanilaisia naisia työskentelemästä YK-järjestöissä Afganistanissa. Olemme ehdottoman solidaarisia kollegoillemme ja kaikille naisille, jotka päivittäin vaarantavat henkensä palvellakseen maataan, ja osoitamme kunnioitusta heidän omistautumiselleen, ammattitaidolleen ja rohkeudelleen. Alleviivaamme jälleen kerran heidän luovuttamattomia perusihmisoikeuksiaan, jotka on vahvistettu YK:n peruskirjassa. Emme korvaa naispuolista työvoimaa miehillä.

YK on sitoutunut siihen, ettei ketään jätetä jälkeen. UN Women on päättänyt jatkaa kaikin mahdollisin tavoin elintärkeiden palvelujen ja tuen tarjoamista, jotta yksikään nainen tai tyttö ei jäisi syrjään tai jälkeen. Tuemme jatkossakin afganistanilaisia naisia ja tyttöjä. Afganistanissa on humanitaarinen kriisi, ja 28,3 miljoonaa ihmistä – kaksi kolmasosaa väestöstä – tarvitsee humanitaarista apua selviytyäkseen. Lähes neljäsosa Afganistanin kotitalouksista on naisten pyörittämiä.

Afganistanin kansa tarvitsee enemmän apua, ei vähemmän. Näin ja kuulin tämän omakohtaisesti afganistanilaisilta naisilta vierailullani siellä. Näinä synkkinä hetkinä emme saa unohtaa heitä. Ammattitaitoisten naisavustajien poistaminen vähentää naisten ja tyttöjen mahdollisuuksia saada elintärkeitä henkeä pelastavia palveluja ja lisää heihin kohdistuvia riskejä, kun he joutuvat hakemaan apua miehiltä.

UN Women kehottaa YK:n pääsihteerin tavoin valtaapitäviä viranomaisia peruuttamaan välittömästi tämän viimeisimmän päätöksen ja kumoamaan kaikki toimenpiteet, joilla rajoitetaan naisten ja tyttöjen oikeutta työhön, koulutukseen ja vapaaseen liikkuvuuteen. Vaadimme edelleen, että kaikki Talebanin elokuusta 2021 lähtien asettamat naisia ja tyttöjä syrjivät rajoitukset poistetaan.

Tämä lausunto on julkaistu alun perin englanniksi 5.4.2023 ja on luettavissa täällä