UN Women Suomen tiimi kasvaa — henkilöstöuutisia varainhankinnan tiimissä

UN Women Suomen varainhankinnan tiimi on käynyt läpi suuria henkilöstömuutoksia vuoden 2023 aikana. Tiimin koko on kasvanut, olemme saaneet joukkoomme uusi kasvoja, ja samalla jo pidempään mukana olleiden kollegoiden toimenkuvissa on tapahtunut vaihdoksia. Kaikkia UN Women Suomen työntekijöitä yhdistää vahva halu ja tahtotila toimia konkreettisesti maailman naisten, tyttöjen ja vähemmistöjen oikeuksien hyväksi, ja edistää oman työn kautta tasa-arvoisempaa ja yhdenvertaisempaa tulevaisuutta. Sen lisäksi jokainen henkilö tuo tiimiimme mukanaan rautaista osaamista, monipuolista kokemusta, sekä oman ainutlaatuisen persoonansa.

 

Aura Yliselä aloitti UN Women Suomen uutena varainhankintajohtajana tammikuussa 2023. Tehtävä on uusi ja hän on ottanut sen innolla vastaan.

Aura on aiemmin työskennellyt varainhankintatehtävissä useissa kansalaisjärjestöissä, kuten SOS-Lapsikylässä Suomessa ja Jane Goodall -instituutissa Pekingissä, Kiinassa. Hänellä on yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinto ja hän on saanut European Fundraising Associationin EFA Certified Fundraiser (CF) -pätevyyden. Auran intohimoja ovat palvelumuotoilu ja ihmiskeskeinen muotoilu varainhankinnassa sekä testamenttivarainhankinta.

 

 

 

Maisa Salakka Televarainhankinnan koordinaattorin tehtävää aiemmin hoitanut Maisa Salakka siirtyi varainhankinnan asiantuntijaksi. Ennen UN Women Suomea Maisa on kerryttänyt kokemusta sekä myynti- että esihenkilötöistä, ja tehnyt UN Women Suomen tiimissä merkittävän työn yhdistyksemme teletiimin työn kehittämisen ja koordinoinnin parissa. Maisan ammatillisia intohimoja ovat varainhankinnan ja yksityisvarainhakinnan konseptien kehittäminen sekä lahjoittajakokemuksen innovatiivinen uudistaminen. Silloin kun Maisa ei edistä tasa-arvoa työpaikalla, hän viihtyy neulomisen, kirjojen ja retkeilyn parissa.

 

 

 

UN Women Suomen uutena jäsenkoordinaattorina aloitti kesäkuun alussa Seidi Roine. Seidillä on pitkä kokemus järjestökentästä ja hän suorittaa parhaillaan YAMK -tradenomitutkintoa liiketoiminnan digitaalisten ratkaisujen kehittämisestä. Seidi on aikaisemmissa tehtävissään työskennellyt muun muassa  varainhankinnan-, asiakaspalvelun- ja CRM kehittämisen toimenkuvissa Marttaliitolla, Suomen Punaisella Ristillä ja HelsinkiMissiolla. Seidin intohimon kohteita ovat asiakaskokemus digitaalisten ratkaisuiden kehittäminen ja yksityinen varainhankinta.

 

 

Anna Makkonen on aloittanut UN Women Suomen uutena televarainhankinnan koordinaattorina. Ennen UN Women Suomen tiimiin liittymistä Anna on kerryttänyt kokemusta varainhankinnasta ja järjestötyöstä mm. UNICEFilla. Koulutukseltaan Anna on kulttuurituottaja. Annalla on kova palo ja into oppia uusia taitoja, kehittää omaa osaamistaan sekä myös innovoida uudenlaisia ratkaisuja ja toimintatapoja UN Women Suomen työhön. UN Women Suomessa Annaa kiinnosti erityisesti työn merkityksellisyys ja vaikuttavuus. Työn ulkopuolella Anna viihtyy erityisesti kulttuurin ja kuvataiteen parissa.