Unohdettu Keski-Afrikan tasavallan kriisi: väkivaltaisuudet ja avuntarve lisääntyneet entisestään

Tue naisia ja tyttöjä kriisien ja konfliktien keskellä

UN Women toimii naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisemiseksi ja naisten poliittisen osallisuuden tukemiseksi konfliktin repimässä Keski-Afrikan tasavallassa.

Keski-Afrikan tasavalta kärsii sisäisestä konfliktista, jota värittää eri väestö- ja uskontokuntiin kuuluvien ihmisten väliset väkivaltaisuudet. Maan väkivaltaisuudet juontuvat Ranskan siirtomaavallan päättymiseen asti 1960-luvulle. Maassa tehtiin rauhansopimus helmikuussa 2019, mutta se on hauraalla pohjalla ja väkivaltaisuudet kärjistyivät uudelleen vaalien aikaan joulukuussa 2020. Keski-Afrikan tasavallan humanitaarinen kriisi on maailman kolmanneksi suurin Jemenin ja Syyrian jälkeen ja yksi neljäsosa maan noin 5 miljoonasta asukkaasta on joutunut lähtemään kotoaan pakon edessä. Yli 2,2 miljoonaa ihmistä tarvitsee maassa ruoka-apua.

Lisäksi maassa on ulkomaisia sotilasryhmiä, jotka pyrkivät oman vaikutusvaltansa parantamiseen alueella. Helsingin Sanomat kirjoitti 15. kesäkuuta selvityksestä, jonka mukaan venäläiset sotilaat ovat syyllistyneet myös siviileihin ja lapsiin kohdistuviin vakaviin sotarikoksiin kuten murhiin, kidutuksiin ja tuhopolttoihin.

Erityisesti ehdolle asettuneita naisia kohtaan on tehty väkivaltaisia hyökkäyksiä maassa. Heitä on ryöstetty ja pahoinpidelty. UN Women ja United Nations Police ovat perustaneet puhelinlinjan naisiin kohdistuvan väkivallan raportoimisen helpottamiseksi. Vuonna 2015 UN Women perusti Naisparlamentaarikkojen Foorumin yhteistyössä UNDP:n kanssa tukeakseen naisten poliittista osallisuutta ja resursseja niin valtakunnallisella tasolla kuin yhteisöissä.

Vuosina 2015-2020 UN Women yhteistyössä usean toimijan kanssa tuki sukupuolisensitiivisten lakien käyttöönottoa Keski-Afrikan tasavallassa. Esimerkiksi vuonna 2016 otettiin käyttöön yhdenvertaisuuslaki, johon on on kirjattu 35 prosentin kiintiö naisille kaikissa päätöksentekoelimissä. Tehty työ on johtanut naisten osuuden kasvuun 11 prosentista vuonna 2015 jopa 38 prosenttiin 2020-2021 paikallisvaaleissa. UN Womenin ja muiden toimijoiden yhteistyöllä on myös onnistuttu kasvattamaan naiskansalaisjärjestöjen osallisuutta. UN Women järjestää maassa myös sukupuolittuneen väkivallan ehkäisyyn liittyviä tapahtumia ja työpajoja.

Koska Keski-Afrikan tasavallan konflikti ja levottomuudet ovat jatkuneet pitkään, se ei kuitenkaan ole kansainvälisen kehitysyhteistyön, humanitaarisen avun ja naisten oikeuksiin keskittyvän työn rahoituksen suosittu kohde. Poliittisesta epävakaudesta huolimatta maassa toimiva UN Women on tunnustettu toimija. Keski-Afrikan tasavallan UN Women tarvitsee kuitenkin huomattavasti lisää varoja maan naisten aseman ja poliittisen osallisuuden parantamiseen sekä heihin kohdistuvan väkivallan poistamiseen. Erityisesti YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman “Naiset, rauha ja turvallisuus” toimeenpanon tukeminen maassa on tärkeää naisten osallisuuden vahvistamiseksi ja suojelemiseksi konfliktien repimässä maassa.

Tue naisia ja tyttöjä konfliktien keskellä!

 

Kuva: UN Photo/Eskinder Debebe. YK:n rauhanturvaaja partioimassa Banguissa, Keski-Afrikan tasavallassa.