UN Womenin pääjohtajan Sima Bahousin lausunto Ukrainasta: Olemme sitoutuneet tukemaan Ukrainan kansaa, erityisesti sen naisia ja tyttöjä, tänä katastrofaalisena aikana

Tue Ukrainan naisia ja heidän perheitään

UN Womenin pääjohtajan Sima Bahousin lausunto 28.2.2022:

UN Women on syvästi huolissaan sotilaallisen hyökkäyksen voimistumisesta Ukrainassa ja kiinnittää erityistä huomiota sen vaikutuksiin ukrainalaisten naisten ja tyttöjen elämään sekä toimeentuloon. Olemme sitoutuneet tukemaan Ukrainan kansaa, erityisesti sen naisia ja tyttöjä, tänä katastrofaalisena aikana.

Nykytilanne vaarantaa kaikkien ukrainalaisten turvallisuuden ja lisää erityisesti naisiin ja tyttöihin kohdistuvaa sukupuolittuneen ja seksuaalisen väkivallan riskiä. Riski on huomattava varsinkin pakolaisille ja muutoin kodeistaan paenneille naisille. Tämä tulee huomioida kaikissa kriisinhallintatoimissa ja on varmistettava, että varoitusmerkkeihin tällaisista vaikutuksista reagoidaan jo varhaisessa vaiheessa.

    Naisten täysipainoinen ja merkityksellinen osallistuminen on myös kriittistä rauhan- ja turvallisuusprosessien parantamiselle. Haluamme antaa tunnustusta paikan päällä toimiville kansalaisyhteiskunnan organisaatioille, jotka ovat ensiarvoisen tärkeitä kumppaneitamme naisten ja tyttöjen äänen vahvistamisessa. Naisten osallistuminen päätöksenteon prosesseihin ja humanitaariseen työhön on edellytys naisten oikeuksien toteutumiselle.

    YK:n pääsihteeri on vaatinut välitöntä tulitaukoa, jännitteiden purkamista ja nopeaa paluuta diplomatiaan sekä vuoropuheluun. Pääsihteeri Guterres on korostanut humanitaaristen tarpeiden lisääntymistä ja toimia, joita hän toteuttaa tehostaakseen humanitaarisen avun toimittamista  Ukrainan kansalle. Kansainvälisen yhteisön osoittaessa tukensa Ukrainalle kehotan kaikkia pitämään naiset ja tytöt keskipisteessä sekä varmistamaan, että suunniteltu ja tarjottava humanitaarinen apu ottaa huomioon sukupuolten välisen tasa-arvon.

    Lue alkuperäinen lausunto englanniksi täältä.