UN Womenin lausunto Afganistanin tilanteesta: “Naisten ja tyttöjen oikeuksien on oltava Afganistanin kriisiin liittyvien maailmanlaajuisten toimien ytimessä.”

YK:n pääsihteerin antaman lausunnon mukaisesti UN Women on sitoutunut tukemaan naisia ja tyttöjä Afganistanissa. UN Women jatkaa toimintaansa maassa yhteistyökumppaniensa kanssa tässä kriittisessä vaiheessa.

Naisten ja tyttöjen oikeuksille Afganistanissa on vain yksi suunta: eteenpäin. Afgaaninaisilla ja -tytöillä on ollut keskeinen rooli maan historiassa. On ensiarvoisen tärkeää, että he voivat jatkossakin ylläpitää tätä tärkeää roolia yhteiskunnassa, ja että heidän kovalla työllä saavutettuja oikeuksiaan suojellaan.

Seuraamme tilannetta hyvin huolestuneina. Vetoamme Afganistaniin, jotta kaikkien perustavanlaatuiset ihmisoikeudet, mukaanlukien tyttöjen ja naisten oikeudet, turvataan. Kehotamme Afganistania myös täyttämään velvollisuutensa taata siviilien turvallisuus ja sallimaan avustustyöntekijöille esteetön mahdollisuus toimittaa elintärkeitä palveluita ja apua ihmisille.

Naisten ja tyttöjen oikeuksien on oltava Afganistanin kriisiin liittyvien maailmanlaajuisten toimien ytimessä.