UN Womenin kriittinen tuki maailman naisille ei pysähtynyt pandemiasta huolimatta

Lahjoittamalla olet mukana varmistamassa, että UN Womenin työ tasa-arvon puolesta jatkuu myös kriisin keskellä

Hiljattain julkaistun vuosiraportin mukaan UN Women on onnistunut toteuttamaan projekteja naisten oikeuksien ja aseman parantamiseksi koronapandemiasta huolimatta. Vuonna 2020 järjestö on esimerkiksi tarjonnut tukipalveluja väkivaltaa kohdanneille, tukenut naisten voimaantumista taloudellisesti ja toimittanut hätäapupakkauksia kriisien keskellä eläville.  

UN Women sai viime vuonna 140,7 miljoonan euron perusrahoituksen, jonka turvin se jatkoi toimintaansa sukupuolten tasa-arvon ja naisten vaikutusvallan lisäämiseksi huolimatta koronapandemian huolestuttavista vaikutuksista tasa-arvokehitykseen. 

Pandemiavuoden aikaisilla toimilla UN Women muun muassa 

  • piti kriisikeskukset ja turvakodit avoinna väkivallasta selviytyneille 
  • vastasi heikoimmassa asemassa olevien naisten ja heidän perheidensä humanitaarisiin tarpeisiin 
  • edisti naisten taloudellista toimeentuloa 
  • tuki naisten pääsyä kriittisiin terveydenhuollon palveluihin 
  • edesauttoi poliittisia päätöksiä, joiden keskiössä olivat pandemian sukupuolittuneet vaikutukset  

UN Womenilla oli myös keskeinen rooli YK:n pandemiaelvytysrahaston luomisessa, sillä koronapandemian sukupuolittuneet vaikutukset olivat elvytysrahaston toiminnan ytimessä. Rahaston avulla 69 maassa toteutetaan hankkeita, joiden keskiössä on tyttöjen ja naisten aseman edistäminen. 

 

Varhain myönnetyn ja kasvaneen perusrahoituksen ansiosta UN Womenilla oli kyky ja joustavuus vastata ketterästi pandemian aiheuttamiin odottamattomiin tarpeisiin. Olemme kiitollisia rahoituskumppaneillemme, joilla oli visio ja halu ryhtyä toimiin silloin, kun niitä eniten tarvittiin.

 – Phumzile Mlambo-Ngcuka, UN Womenin pääjohtaja 

 

UN Womenin saavuttamia tuloksia vuonna 2020  

 

Vuoden 2020 aikana UN Women pystyi tukemaan useita globaaleja tasa-arvohankkeita ja edistämään tyttöjen ja naisten oikeuksia ympäri maailman.  

 

Naiset ja tytöt pois varjopandemian varjoista 

Vuonna 2020 UN Womenin koordinoima väkivallan vastainen työ saavutti maailmanlaajuisesti yli 31 miljoonaa ihmistä. UN Womenin tuella vuosien 2017–2020 aikana on tullut voimaan 133 poliittista linjausta naisiin kohdistuvan väkivallan eliminoimiseksi.  

UN Womenin tuki varmisti asianmukaiset olosuhteet, vähensi tartuntariskejä ja paransi naisten ja tyttöjen elämää sekä heidän oleskeluaan. Tuki mahdollisti myös parempilaatuiset tukipalvelut perheväkivallasta ja naisiin kohdistuvasta väkivallasta selviytyneille.

– Jelena Mišić, bosnia-hertzegovinalaisen Budućnost-järjestön johtaja

Kosovossa UN Women tuki väliaikaisia ​​karanteenitiloja ja toimitti välttämättömiä perustarvikkeita perheväkivallasta selviytyneille tytöille ja naisille.  

Laosissa UN Women mahdollisti naisille puhelinterveyspalvelut, joiden avulla naiset saivat seksuaali- ja terveyspalveluita hoidettua puhelimitse pandemian aikana.  

Libanonissa UN Women jakoi koronahätäapupakkauksia sekä avasi tukipuhelimia väkivaltaa kohdanneille naisille. 

Lue lisää UN Womenin koordinoiman UN Trust Fundin työstä väkivallan poistamiseksi täältä. 

 

Kriisistä kriisiin – elintärkeät hätäapupakkaukset  

 

Tunisiassa UN Women tuki vuonna 2020 paikallista Manara-keskusta, joka antoi humanitaarista tukea 285 naiselle ja heidän perheilleen.  

Bangladeshissa UN Women toimitti yli 1 500 hätäapupakkausta hirmumyrskystä selviytyneille ja jo valmiiksi hauraissa olosuhteissa eläville naisille ja heidän perheilleen.  

Kolumbiassa UN Women toimitti yli 2 680 hätäapupakettia kolumbialaisille naisille, jotka olivat kärsineet hurrikaani Iotan tuhoista. Hätäapupaketit turvasivat naisten välttämättömät perus- ja hygieniatarpeet. 

Bangladeshissa Dhakan kaupungissa jaetaan saippuaa ja muita hygieniatarvikkeita UN Womenin tuella. Kuva: UN Women/Fahad Abdullah Kaizer

 

Naisille avaimet taloudelliseen toimeentuloon ja poliittiseen vaikuttamiseen 

 

Kambodžassa UN Women kehitti Kambodžan hallituksen kanssa luottojärjestelmän, joka takaa taloudellista tukea keski- ja pienikokoisille naisten yrityksille.  

Somaliassa UN Women on tukenut Somalian pohjoisosissa asuvia naismaanviljelijöitä kestävämpien ja ympäristöä kunnioittavien viljelyskeinojen kehittämisessä ja mahdollistanut itsenäisemmän taloudenpidon yli 16 000 somalialaiselle naisviljelijälle vuosien 2018–2020 aikana.  

Meksikossa UN Women tarjosi yrityksille ja työntekijöille koulutusta sukupuolten tasa-arvosta sekä naisiin kohdistuvasta väkivallasta karanteenien aikana. 

Euroopassa ja Keski-Aasiassa UN Women auttoi edistämään 65 ehdotettua poliittista linjausta, jotka takaavat naisten osallistumisen poliittisiin päätöksiin. 

 

Lue lisää UN Womenin työn tuloksista vuonna 2020 vuosittaisesta tulosraportista täältä. 

 

Riittävien resurssien takaaminen tasa-arvotyölle on nyt tärkeämpää kuin koskaan 

 

UN Womenin vuosittainen raportti osoittaa, miten rahoitusta käytetään tulosten saavuttamiseksi ja mistä perusrahoitus muodostuu. Perusrahoituksensa turvin UN Women voi laajentaa ohjelmiaan tavoittamaan yhä suuremman osan maailman naisista ja tytöistä. Se mahdollistaa UN Womenin strategisten ja kestävän kehityksen Agenda 2030 -tavoitteiden saavuttamisen. Rahoitus on myös tärkeä symboli YK:n jäsenmaiden sitoutumisesta sukupuolten tasa-arvon ja naisten ja tyttöjen oikeuksien edistämiseen globaalisti. 

Suomi oli vuonna 2020 UN Womenin perusrahoituksen suurin valtiorahoittaja

Suomi oli vuonna 2020 UN Womenin perusrahoituksen suurin valtiorahoittaja noin 17,2 miljoonalla eurolla.  Suomen antama tuki kohdistuu nimenomaan UN Womenin globaaleihin kehitystyöhankkeisiin, joilla on pystytty tukemaan tyttöjen ja naisten asemaa myös vuoden 2020 aikana. 

Koronapandemia korosti joustavien ja luotettavien säännöllisten resurssien tarvetta vuonna 2020 enemmän kuin koskaan ennen. Säännölliset resurssit mahdollistavat ennustettavan, pitkäjänteisen ja joustavan avun sinne, missä tarve on kulloinkin suurin. 

Työtä riittää yhä sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi ympäri maailmaa, ja UN Women on tässä avainasemassa. Perusrahoittajien jatkuvan tuen avulla muutos on mahdollinen jopa maailmanlaajuisen pandemian aikana ja sen jälkeen.