UN Womenin kannanotto Kansainvälisenä homo-, bi- ja transfobian vastaisena päivänä

UN Women peräänkuuluttaa konkreettista toimintaa ja solidaarisuutta  

UN Women osoittaa solidaarisuutensa ja tukensa kaikille ihmisille heidän seksuaalisesta suuntautumisestaan, sukupuoli-identiteetistään, sukupuolen ilmaisustaan tai sukupuolipiirteistään huolimatta pyrkimyksessä vastustaa vihamielisyyttä, pelkoa ja syrjintää sekä niistä toipumisessa.

Koronapandemia eristää yhä yksilöitä, erottaa perheitä ja järkyttää yhteisöjä ympäri maailmaa, eikä kukaan ihmiskunnan jäsenistä välty sen vaikutuksilta. Pandemia on paljastanut yhteiskuntien syvään juurtuneita eriarvoisuuksia ja voimistanut rakenteellista sekä historiallista epäoikeudenmukaisuutta. Se on paljastanut niin uusia kuin aiempia syrjinnän muotoja erityisesti heitä kohtaan, jotka ovat jo valmiiksi marginalisoituneita, ja jotka joutuvat kärsimään pahenevista kriiseistä terveyden ja talouden epäoikeudenmukaisuuden sekä ympäristön pilaantumisen takia.

Tällä hetkellä nämä huolet yhdistyvät järkyttäviin systeemisen rasismin ja poliisiväkivallan tapauksiin poliisilaitoksilla ja valtioiden turvallisuuslaitoksilla ympäri maailman, jotka ovat nostaneet rodullisen oikeudenmukaisuuden huolenaiheeksi. Vuosisatojen ajan valkoista ylivaltaa, kolonialismin ja imperialismin perintöä sekä heteronormatiivisuutta ja kaksijakoista sukupuolinormia on käytetty rodullistettuihin sekä sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kohdistuvan väkivallan ja kriminalisaation oikeuttamiseen. Mustat, ruskeat ja alkuperäisyhteisöt sekä näiden yhteisöjen sisäiset sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöt ovat pitkään joutuneet kohtaamaan vaaran, hyväksikäytön ja pakkosiirtolaisuuden uhkia ja kokevat edelleen huomattavaa syrjintää.

LGBTIQ+ ihmiset eivät ainoastaan jaa yhteistä näkemystä sukupuolten tasa-arvosta ja rodullisesta oikeudenmukaisuudesta, vaan he ovat myös tienraivaajia. Heidän erityiset tarpeensa täytyy tunnistaa nykyisessä kontekstissa. YK-järjestelmällä on mahdollisuus olla suunnannäyttäjä sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen osallistamisen ja inkluusion kasvattamisessa esimerkiksi avustustoiminnan kautta, sekä kasvattamalla tietoisuutta LGBTIQ+ kysymyksistä, vahvistamalla kumppanuuksia ja kehittämällä tulevaisuuden ohjelma- ja vaikuttamistyötä.

Tämän vuoden teema (“Together: Resisting, supporting, healing!”) on kehotus kohti aitoa toimintaa ja solidaarisuutta meille kaikille. Lähestyessämme Pariisin Generation Equality -foorumia 30.6-2.7.2021 mobilisoimme konkreettisia, kunnianhimoisia ja mullistavia toimia saavuttaaksemme välittömän ja peruuttamattoman edistyksen kohti tasa-arvoa eri tahoilla ja ikäryhmissä – tunnistaen heidän moninaisuutensa. Tämä sisältää LGBTIQ+ oikeuksien huomioimisen. UN Women on päättäväinen johtajan roolissaan tasa-arvon saavuttamisen eteen tekemässään työssä, ja toimii osana solidaaristen yhteistyökumppaneiden ryhmää erilaisten sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen tukemiseksi. Yhdessä me vastustamme anti-gender liikehdintää ja tuemme elintärkeää työtä LGBTIQ+ identiteettien, rodun, sukupuolen ja oikeuksien risteämässä.

Koettuamme, todistettuamme ja kamppailtuamme niin paljon meidän täytyy parantua yhdessä. Vain yhdessä voimme parantua aiheutuneesta harmista ja syvästä surusta sekä sukupolvienvälisestä traumasta, jotka kansalaiset, valtiot, ja instituutiot ympäri maailman ovat aiheuttaneet.

Tänään, kansainvälisenä homo-, bi- ja transfobian vastaisena päivänä ja joka päivä me painotamme, että me UN Womenillä teemme työtä teitä varten; seisomme kanssanne kunnioittaen, arvostaen ja juhlien LGBTIQ+ ihmisten moninaisuutta ja sitkeyttä ympäri maailman.

Lue UN Womenin alkuperäinen englanninkielinen kannanotto täältä.

Kuva: UN Women/Felix Maia. Ensimmäinen Itä-Timorin Pride-kulkue vuonna 2017.

UN Women Suomi on myös mukana usean suomalaisen YK-toimijan yhteisessä kannanotossa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksien puolesta.

UN Women Suomi, IOM Suomi, Väestöliitto ja Global Pulse Suomi julkaisevat yhteisen kannanoton homo-, bi- ja transfobian vastaisena päivänä ihmisoikeuksien toteutumisen puolesta kaikille, seksuaalisesta suuntautumisesta, sukupuolen ilmaisusta, sukupuoli-identiteetistä ja sukupuoleen liittyvistä piireistä huolimatta.

UN Women Finland, IOM Finland, väestöliitto and Global Pulse Finland issue a joint statement on the commemoration of International Day Against Homophobia, Biphobia and Transphobia (IDAHOBIT) in support of equal human rights for all.

Lue kannanotto suomeksi tai englanniksi täällä.

Read the joint statement in English or Finnish here.