“Tänä päivänä kiinnitämme erityistä huomiota vähemmistötaustan omaaviin naisiin ja tyttöihin ympäri maailmaa ja tunnustamme heidät korvaamattomiksi muutoksentekijöiksi” — UN Womenin lausunto kansainvälisenä rasisminvastaisena päivänä

UN Womenin lausunto kansainvälisenä rasiminvastaisena päivänä 21. maaliskuuta 2022

Maailmanlaajuisen rasisminvastaisen liikkeen viime vuosien elpymisestä huolimatta, rasismi on edelleen syvälle juurtunutta ja sitä on kaikkialla. Sen jatkuva olemassaolo on selvästi nähtävillä meneillään olevien kriisien lisääntyneinä vaikutuksina. Näihin kuuluvat muun muassa COVID-19-pandemian eriarvoiset, ilmastonmuutoksen ja ympäristön tilan heikentymisen vaikutusten paheneminen sekä pakolaisten kokemat kansainvälisen lain rikkomukset heidän yrittäessään paeta sota-alueilta. 

Työtä vähemmistöihin ja muihin syrjäytyneisiin ja heikoimmassa asemassa oleviin ihmisiin kohdistuvan rasismin ja syrjinnän lopettamiseksi on tehty vuosikymmeniä. Nyt on kulunut 30 vuotta siitä, kun Yhdistyneet Kansakunnat hyväksyi kansallisten, etnisten, uskonnollisten ja kielellisten vähemmistöjen oikeuksia koskevan julistuksensa.

Tänä päivänä kiinnitämme erityistä huomiota vähemmistötaustan omaaviin naisiin ja tyttöihin ympäri maailmaa, vahvistamme heidän ääntään ja näkyvyyttään, edistämämme heidän oikeuksiaan ja tunnustamme heidät korvaamattomiksi muutoksentekijöiksi.

Kestävän kehityksen tavoitteiden mukainen lupaus olla jättämättä ketään kehityksestä jälkeen on erityisen tärkeä naisille ja tytöille, jotka kohtaavat monia risteäviä syrjinnän muotoja. UN Women on sitoutunut työskentelemään jäsenvaltioiden ja kaikkien YK:n osa-alueiden kanssa varmistaakseen, että vähemmistöihin kuuluvien naisten ja tyttöjen ääniä kuullaan, ja että he voivat osallistua merkityksellisellä tavalla työhön paremman tulevaisuuden rakentamiseksi.

On tärkeää, että valvomme ja toteutamme perustuslailliset määräykset, joilla voidaan torjua vähemmistöihin kohdistuvaa rasismia. UN Womenin äskettäin päivitetty maailmanlaajuinen tasa-arvon perustuslaillinen tietokanta sisältää 63 perustuslakia, jotka sisältävät tällaisia määräyksiä. Nämä ovat tärkeitä viitekehyksiä kansallisten, etnisten, uskonnollisten ja kielellisten vähemmistöjen oikeuksille.

Tänä kansainvälisenä rasisminvastaisena päivänä korostamme rasismin kitkemiseen tarvittavaa pitkän aikavälin suunnitelmaa ja sitoudumme asettamaan yhdenvertaisuuden etusijalle naisille ja tytöille, joiden ääntä on kuultava ja joiden huolenaiheisiin on puututtava.

 

Voit lukea englanninkielisen version lausunnosta täältä.