Oranssit päivät -kampanja kannusti mukaan tuhansia ihmisiä — UN Women Suomen vetoomus väkivallan kitkemiseksi on kerännyt jo lähes 6500 allekirjoitusta

Vuoden 2022 Oranssit päivät inspiroi tuhansia ihmisiä ympäri Suomen osallistumaan naisiin kohdistuvan väkivallan vastaiseen kampanjaan. Kampanjan päätavoite oli lisätä tietoisuutta naisiin kohdistuvasta väkivallasta, kannustaa ihmisiä konkreettisiin toimiin väkivallan ja häirinnän lopettamiseksi, sekä kerätä kannatusta vetoomukselle, jossa vaaditaan puuttumista sukupuolittuneeseen väkivaltaan yhteiskunnan kaikilla tasoilla.  

Lähes 6500 suomalaista on jo allekirjoittanut UN Women Suomen vetoomuksen naisiin kohdistuvan väkivallan lopettamiseksi. UN Women Suomen vetoomuksessa vaaditaan, että seksuaalirikosten tutkintaa on parannettava ja nopeutettava, verkkoväkivaltaan ja naisvihaan on puututtava ja tekijät on asetettava vastuuseen ja että naisiin kohdistuvan väkivallan vastaiseen työhön on varmistettava riittävästi resursseja ja työn vaikuttavuutta on seurattava. Vetoomus toimitetaan pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri Thomas Blomqvistille. 

Sisäministeriön tekemän tutkimuksen mukaan naisiin kohdistuva väkivalta on merkittävä yleiseen turvallisuuteen vaikuttava tekijä Suomessa. Suomessa jopa 50 000 naista kokee seksuaalista väkivaltaa vuosittain, ja jopa 47 % yli 15-vuotiaista naisista ja tytöistä on kokenut joko fyysistä tai seksuaalista väkivaltaa.  

Maailmanlaajuisen oranssit päivät -kampanjan tavoite on nostattaa tietoisuutta naisiin kohdistuvasta väkivallasta sekä sen vastaisesta työstä. Oranssit päivät -kampanja näkyy vuosittain erityisesti tunnettujen rakennusten oranssina valaistuksena, mutta tänä vuonna kampanjointi toteutettiin energiakriisistä johtuen muilla tavoilla.  

Oranssit päivät -kampanja sai laajasti näkyvyyttä mediassa 

UN Women Suomen toiminnanjohtaja Jaana Hirsikangas vieraili MTV:n Viiden jälkeen -ohjelmassa 9.12. puhumassa naisiin kohdistuvasta väkivallasta.  

–Tilat eivät ole turvallisia naisille. 30 % naisista on kohdannut väkivaltaa nimenomaan kotona. Sehän on aivan järkyttävää, että se paikka minkä pitäisi olla kaikista turvallisin, niin siellä itseasiassa kohdataan sitä väkivaltaa. 

Haastattelussa nousi esiin, miksi myös verkon täytyy olla turvallinen paikka naisille. 

–Verkkoväkivaltaan puuttuminen on tärkeää, koska verkko kulkee mukana joka paikassa meidän mukanamme. Kun naisia vaiennetaan ja hiljennetään verkossa, haavoitamme sillä tavalla koko yhteiskuntaa ja demokratiaa. Naiset eivät lähde mukaan politiikkaan eivätkä voi olla aktiivisia kansalaisia, jos heidän mielipiteensä ovat koko ajan hyökkäyksen kohteena.  

UN Women Suomen ja Plan International Suomen koordinoima Generation Equality -nuortenryhmä kampanjoi myös Oranssien päivien aikana nimenomaan verkkoväkivaltaa vastaan. Rojin Birzoi edusti Generation Equality -nuortenryhmää MTV:n uutisaamussa 25.11. Lisäksi Generation Equality -nuortenryhmä julkaisi verkkoväkivaltaa käsittelevän mielipidekirjoituksen Helsingin sanomissa. 

UN Women Suomen viestinnän vastaava Emma Winiecki vieraili Murha joka tapahtui -podcastin erikoisjaksossa, jossa käsiteltiin Oranssit päivät -kampanjalle merkittävien Mirabalin sisarusten tarinaa ja keskusteltiin naisiin kohdistuvasta väkivallasta. Vaikuttamistyön vastaava Veera Nurmenniemi puolestaan esiintyi Radio Keskisuomalaisen haastattelussa puhumassa Oranssit päivät -kampanjasta.

Oranssit päivät -kampanja saavutti näkyvyyttä myös sosiaalisessa mediassa. Monet yritykset tukivat kampanjaa omissa kanavoissaan viestimällä, että kaikkeen seksuaaliseen häirintään on oltava täysi nollatoleranssi sekä jakamalla UN Women Suomen sisältöä. Myös HSL tuki kampanjaa ja osoitti seisovansa turvallisen liikenteen puolella, ja MediaMix tarjosi UN Women Suomen mainoksille pro bono -näkyvyyttä Helsingin mainosscreeneillään. 

UN Women Suomi toteutti mainoskampanjan ihmisoikeusvaikuttaja Roosa Rahkosen kanssa, joka on pitkään kampanjoinut omilla somekanavoillaan seksuaalista häirintää vastaan, sekä puhunut tästä aiheesta useissa valtakunnallisissa medioissa. Rahkonen oli mm. UN Women Suomen toiminnanjohtaja Jaana Hirsikankaan kanssa MTV3 Uutisaamussa puhumassa seksuaalisesta häirinnästä tämän vuoden elokuussa. Mainokset näkyivät sosiaalisessa mediassa sekä digitaalisilla näytöillä useilla paikkakunnilla ympäri Suomea. Rahkonen lähti mukaan UN Women Suomen kampanjaan pro bono.

Myös UN Women Suomen jäsenten ilta ja syyskokous järjestettiin tänä vuonna Oranssit päivät -kampanjan hengessä. Valokuvaaja Meeri Koutaniemi piti tilaisuudessa vaikuttavan keynote -puheen, jossa Koutaniemi mm. kertoi työssään kohtaamastaan naisiin kohdistuvasta väkivallasta eri puolilta maailmaa.

UN Women Suomen vapaaehtoiset ja jäsenet järjestivät oransseihin päiviin liittyviä tapahtumia ja tempauksia ympäri Suomea omilla paikkakunnillaan, kuten esimerkiksi teemanäyttelyitä ja puhetilaisuuksia. Vaikka tänä vuonna valaisuja ei erikseen pyydetty energiakriisin takia, useat paikkakunnat ja tahot, jotka ovat aikaisempina vuosina lähteneet kampanjaan mukaan valaisujen kautta, toteuttivat valaisut myös tänä vuonna. 

 

UN Women Suomen vetoomus, jossa vaaditaan konkreettisia tekoja naisiin ja tyttöihin kohdistuvan väkivallan lopettamiseksi, on yhä auki allekirjoitukselle. Vetoomus toimitetaan pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri Thomas Blomqvistille.

Naisiin kohdistuva väkivalta ei ole luonnonvoima, jota ei voida pysäyttää. Yhdessä voimme varmistaa, että sukupuolittuneeseen väkivaltaan puututaan yhteiskunnan kaikilla tasoilla; tekijät joutuvat väkivallasta vastuuseen; naisiin ja tyttöihin kohdistuvaa häirintää ei normalisoida ja hyväksytä; ja väkivallan uhreille on tarjolla riittäviä ja kattavia palveluita, tukea ja apua.

Väkivallaton elämä on jokaisen oikeus.

 

 

 

Kuva: Ida Erämaa