”Mielemme eivät voi käsittää, mitä tapahtuu” – UN Womenin työllä vastataan sotaa pakenevien ukrainalaisnaisten kasvaviin tarpeisiin

Tue Ukrainan naisia ja heidän perheitään

24. helmikuuta ihmiset heräsivät sireenien ja räjähdysten ääniin Ukrainassa, kun Venäjä aloitti sotilaallisen hyökkäyksensä. Tuon aamun jälkeen jo miljoona ukrainalaista – joista suurin osa naisia ja lapsia – on paennut naapurimaihin. Monet ovat paenneet myös maan sisäisesti keskellä talven ankaria olosuhteita. Näiden lukujen odotetaan kasvavan merkittävästi hyökkäyksen jatkuessa, kumoten sukupuolten tasa-arvoa ja naisten oikeuksia koskevat merkittävät saavutukset.

“Kansainvälisen yhteisön osoittaessa tukensa Ukrainalle kehotan kaikkia pitämään naiset ja tytöt keskipisteessä sekä varmistamaan että suunniteltu ja tarjottava humanitaarinen apu ottaa huomioon sukupuolten välisen tasa-arvon”, sanoi UN Womenin johtaja Sima Bahous lausunnossaan.

Ukraina on yksi Euroopan köyhimmistä maista, ja naisten asema Ukrainassa on hyvin heikko. Työikäisten naisten työllisyys ja taloudellinen aktiivisuus on Ukrainassa paljon heikompaa kuin miesten. Toimeentulotuen saajista 72,2 prosenttia on naisia. Ja koska sukupuolten palkkaero on 22 prosenttia, ja eläke-ero 32 prosenttia, naiset ovat alttiimpia humanitaariselle kriisille. Naiset kantavat myös suurimman taakan palkattomista kotitalous- ja hoitotöistä kotitalouksissa, ja heitä on 92,2 prosenttia yksinhuoltajista.

COVID-19-pandemia oli jo pahentanut naisten alttiutta tulonmenetyksille ja perheväkivallalle sekä altistanut heidät ylimääräiselle palkattomalle työlle ja korkealle psyykkiselle paineelle.

Jo ennen viimeaikaista kärjistymistä Itä-Ukrainassa on ollut konflikti käynnissä jo vuodesta 2014 lähtien, mikä on vaikuttanut huomattavasti naisiin ja tyttöihin. Jo yli 1,5 miljoonaa ihmistä on joutunut pakenemaan konfliktia Ukrainan sisällä, ja heistä kaksi kolmasosaa on naisia ja lapsia. Nykyinen sotilaallinen hyökkäys vain pahentaa tilannetta.

Todisteet osoittavat kiistatta, että konfliktit vaikuttavat suhteettoman paljon naisiin ja tyttöihin. YK:n arvion mukaan 54 prosenttia meneillään olevan kriisin avun tarpeessa olevista on naisia.

“UN Women käyttää asiantuntemustaan Ukrainassa ja naapurimaissa tunnistaakseen ja vastatakseen naisten ja tyttöjen erityistarpeisiin niiden kehittyessä. Kehitämme toimintaamme Ukrainassa tarpeiden mukaan ja jaamme asiantuntemuksemme sukupuolten tasa-arvosta ja naisten erityistarpeista muiden YK-toimijoiden ja humanitaaristen kumppaneidemme kanssa. Näin voimme varmistaa, että sukupuolten tasa-arvo ja naisten ja tyttöjen tarpeet huomioidaan humanitaarisissa avustussuunnitelmissa ja niiden täytäntöönpanossa, sanoo Alia El-Yassir, UN Womenin Euroopan ja Keski-Aasian aluejohtaja artikkelissa.

Sotilaallisten hyökkäysten voimistuessa yhä useammat ukrainalaiset joutuvat pakenemaan ja perheitä erotetaan. Tuhannet ihmiset – enimmäkseen naiset ja lapset – ovat paenneet Palanca-Maiaki-Udobnoen rajanylityspaikalle Moldovan tasavaltaan hakemaan turvaa tai jatkamaan matkaa maan läpi Romaniaan ja muihin Euroopan unionin maihin.

”Mielemme eivät voi käsittää, mitä tapahtuu. Emme vain voi ymmärtää”, sanoo Margarita, 22-vuotias pakolainen Odessasta Etelä-Ukrainasta. Hän tuli Moldovaan äitinsä, kahden pikkuveljensä ja kissansa kanssa. Isä jäi Odessaan puolustamaan kotiaan. He aikovat matkustaa Romaniaan ja sieltä Tšekin tasavaltaan.

Monet naispuoliset vapaaehtoiset ovat kerääntyneet rajanylityspaikalle tukemaan Ukrainasta tulevia pakolaisia ja osoittamaan solidaarisuutta.

“Tulin vapaaehtoistyöhön, koska olen itse äiti ja koska pakolaiset ovat enimmäkseen naisia ja lapsia. En vaan voinut katsoa sivusta”, kertoo Ina, 31-vuotias kolmen lapsen äiti ensimmäisenä vapaaehtoistyöpäivänään.

”En vain voinut jäädä lämpimään toimistooni töihin. On vain inhimillistä, että olemme täällä ja autamme”, lisää Liuba toinen vapaaehtoinen, joka tuli rajalle kollegoidensa kanssa.

“Suurin osa saapuvista on naisia, joilla on lapsia. He ovat peloissaan ja haavoittuvia ja tarvitsevat psykologista apua”, sanoo Moldovan rajapoliisin kanssa työskentelevä 31-vuotias moldovalainen psykologi Veronica, joka on lähetetty rajalle tarjoamaan psykologista neuvontaa naisille ja lapsille.

Moldovassa UN Women suunnittelee kohdennettuja toimia ja tarjoaa humanitaarista apua ukrainalaisille pakolaisille.

UN Women on ollut läsnä Ukrainassa vuodesta 2015 lähtien, myös Itä-Ukrainan konfliktialueilla, ja tukenut naisten toimeentuloa ja vahvistanut heidän valmiuksiaan ja turvaverkkojaan ​​muun muassa auttamalla heitä muodostamaan itseapuryhmiä.

– Siitä lähtien, kun aloitimme työmme Ukrainassa vuonna 2015, naisten ja tyttöjen sinnikkyys, asiantuntemus ja sitoutuminen oikeudenmukaisen, demokraattisen yhteiskunnan rakentamiseen ovat lisääntyneet. Vaadimme jatkossakin naisten oikeuksien kunnioittamista, heidän äänensä merkityksellistä sisällyttämistä päätöksentekoon ja resurssien oikeudenmukaista kohdentamista sukupuolten tasa-arvoa tukeviin hankkeisiin tämän kriisin aikana ja sen jälkeen”, sanoo Erika Kvapilova, UN Womenin edustaja Ukrainassa.

Lue alkuperäinen artikkeli englanniksi täältä.

Kuva: UN Women/Aurel Obreja