Luomme turvallisia tiloja naisille Ukrainassa

Tue ukrainan naisia ja heidän perheitään

Artikkelikuvassa Ukrainan Kiovan asukkaat yöpyvät Heroiv Dnipra  metroasemalla hyökkäyksen ensimmäisinä päivinä helmikuussa 2022. Kuva: UN Women/Serhii Korovainyi

Sen jälkeen, kun Venäjän federaatio aloitti täysimittaisen hyökkäyksen Ukrainassa 24. helmikuuta 2022, yli 2 000 naisen on vahvistettu kuolleen hyökkäyksissä, jotka ovat tuhonneet koteja ja siviilirakenteita eri puolilla Ukrainaa. Kokonaislukumäärä on todennäköisesti paljon suurempi: YK:n ihmisoikeusvaltuutetun mukaan naisten osuus on lähes 40 prosenttia vuonna 2022 kirjatuista yli 21 000 siviiliuhrista. Ukrainan arviolta 7,9 miljoonasta maansisäisestä pakolaisesta vähintään 90 prosenttia on nyt naisia.

UN Womenin ja kumppaneiden tekemä sukupuolinäkökulma-analyysi paljasti, että kriisi vaikutti naisiin suhteettomasti myös muilla tavoin. Jatkuvien turvallisuusuhkien vuoksi naiset ja tytöt kokevat lisääntynyttä sukupuoleen perustuvaa väkivaltaa, kuten parisuhdeväkivaltaa, seksuaalista häirintää ja konflikteihin liittyvää seksuaalista väkivaltaa. Sosioekonomisten olosuhteiden heikkeneminen pahentaa tätä uhkaa entisestään ja lisää seksuaalista hyväksikäyttöä, ihmiskauppaa ja muita väkivallan muotoja. Kahdentoista kuukauden jälkeen tukipalvelut eivät vieläkään riitä vastaamaan selviytyjien tarpeisiin.

Tätä puutetta pahentaa väestön siirtyminen muualle, mikä vaikeuttaa entisestään erilaisten palvelujen ja resurssien saatavuutta naisille. Kriisin psykologiset vaikutukset vaikeuttavat entisestään tarvittavan tuen saamista: “Kaiken sen kaaoksen keskellä, jota siirtyminen ja sodan aiheuttama henkinen stressi aiheuttavat, on hyvin vaikea pysyä keskittyneenä ja tuoda esiin omia tarpeitaan”, sanoo Oksana*, joka joutui siirtymään kotikaupungistaan Skadovskista hyökkäyksen vuoksi.

Siirtolaisuuden keskellä 83 prosenttia naisista raportoi myös tulojen menetyksestä. Anna*, joka pakeni kotikaupungistaan Harkovasta, työskenteli ennen matkatoimistossa. Nyt hän asuu Ivano-Frankivskissa ja korostaa, että siirtymään joutuneen naisen on vaikea löytää työtä: “Olen kohdannut karun todellisuuden, että yli 50-vuotiaan naisen on äärimmäisen vaikea löytää työtä”, hän sanoo ja lisää: “Työnantajat ajattelevat, että jos olet maansisäisesti siirtymään joutunut henkilö, voit lähteä milloin tahansa, etkä siksi ole luotettava.”

Menetetyn toimeentulon lisäksi Ukrainan naiset kamppailevat palkattoman hoitotyön valtavan kasvun kanssa. He ottavat yhä useammin vastuuta kotitalouksiensa ja yhteisöjensä johtajuudesta – ja silti he ovat edelleen aliedustettuina humanitaarisiin ja rauhanprosesseihin liittyvissä päätöksentekoprosesseissa.

Toipuminen yhdessä

Paettuaan Venäjän miehittämästä kotikaupungistaan Oksana matkusti Länsi-Ukrainan Ivano-Frankivskin kaupunkiin. Aluksi se ei tuntunut turvapaikalta: “Koska olin ollut jonkin aikaa miehityksen keskellä, en tuntenut oloani turvalliseksi edes sen jälkeen, kun tulin Ivano-Frankivskiin”, hän sanoo.

Ennen kaikkea hän etsi paikkaa, jossa parantua. “Mielestäni kaikille (maan sisäisesti siirtymään joutuneille) naisille on tärkeää löytää ensin turvallinen paikka, jossa he voivat toipua henkisesti, puhua toisilleen ongelmistaan ja peloistaan sekä saada neuvoja, kun ja jos he niitä pyytävät”, hän kertoo.

Nyt Oksana on löytänyt tuon paikan naisten ja tyttöjen turvallisia tiloja koskevan pilottihankkeen kautta. UN Womenin syyskuussa 2022 käynnistämä aloite perustuu Safe Cities and Safe Public Spaces Global Initiative -aloitteeseen, jossa on kehitetty, pantu täytäntöön ja arvioitu kattavia lähestymistapoja naisiin ja tyttöihin kohdistuvan seksuaalisen väkivallan torjumiseksi julkisissa tiloissa yli 10 vuoden ajan.

UN Women työskenteli yhdessä naistenoikeusjärjestöjen ja muiden paikallisten kumppaneiden kanssa aloitteen mukauttamiseksi paikalliseen toimintaympäristöön. Tuloksena syntyi neljä turvatilaa naisille Zaporizhzhian ja Ivano-Frankivskin alueilla. Tilat on kehitetty kullakin valitulla paikkakunnalla eri naisten kanssa tehtyjen arviointien perusteella, ja ne on suunniteltu vastaamaan tuensaajien erityistarpeita.

Ukrainalaisia naisia pöytien ääressä kirjoittamassa
Ukrainan sodan vuoksi kotiseudultaan siirtymään joutuneet naiset löytävät tukea ja yhteisöllisyyttä neljästä UN Womenin tukemasta turvatilasta. Kuva: NGO Kryla Pidtrymky/Kalush

Kukin tila tarjoaa ratkaisevan tärkeitä resursseja ja palveluja, joita kotiseudultaan siirtymään joutuneilla naisilla on ollut vaikeuksia saada. Ne jakavat hygieniapakkauksia ja koulutusresursseja ja tarjoavat moniulotteista tukea, kuten psykologista neuvontaa sekä aikuisille että lapsille, oikeudellista neuvontaa sekä tietoa paikallisista työ- ja asuinmahdollisuuksista ja eloonjääneiden palveluista. Tukea tarjotaan myös turvatiloja ylläpitäville yhteistyökumppaneille, jotka ovat osallistuneet keskusteluihin itsehoidon tärkeydestä ja tekniikoista, joilla voidaan käsitellä sijaistraumaa.

Joukko ukrainalaisia naisia istuu pöytien takana, kaikilla on käsissään itsetehty maalaus. Pöydillä on maalaustarvikkeita, pöydät on suojattu muovilla.
Naiset esittelevät luovia teoksiaan taideterapiaistunnossa, joka järjestettiin Ukrainan Turvallisia tiloja naisille -pilottihankkeen puitteissa. Kuva: J: NGO D.O.M.48.24/Ivano-Frankivsk.

Ne tarjoavat myös lastenhoitoa, ja jokaisessa toimipisteessä on oma lapsiystävällinen tila. Tämä on ollut ratkaisevan tärkeää Olenalle*, joka siirtyi Zaporizhzhiaan poikansa Danylon* kanssa: “Voin jättää poikani tänne olematta huolissani hänestä, koska tiedän, että hänestä pidetään hyvää huolta”, Olena sanoo. “Voin siis keskittyä tuen saamiseen.”

nainen kasvot kameraan päin puhuu joukolle lapsia, jotka ovat selin kameraan. Tilassa on leluja ja lasten piirustuksia näkyvillä.
Erityiset lapsiystävälliset tilat mahdollistavat sen, että naiset voivat käyttää erilaisia palveluja omien tarpeidensa mukaisesti samalla, kun heidän lapsensa saavat hoitoa. Kuva: Mykola Kolodiazhnyi, kansalaisjärjestö UkrProstir/Zaporizhzhia.

Lasten leikkiessä naisilla on paljon mahdollisuuksia latautua, toipua ja oppia. He voivat osallistua jooga- tai meditaatiotunneille, osallistua syrjinnän ehkäisemistä ja naisiin kohdistuvan väkivallan eri muotojen käsittelyä käsitteleviin koulutustilaisuuksiin sekä osallistua työpajoihin, jotka auttavat heitä kehittämään työllistymis- ja muita taitoja. ” Yritän olla jättämättä väliin yhtään työpajaa tai tapahtumaa”, Olena sanoo. “Kaikki niistä ovat niin hyödyllisiä ukrainalaiselle naiselle nykyään – lasten käyttäytymisen ymmärtäminen, talouslukutaidon perusteet ja miinariskivalistus.”

Joukko naisia joogaamassa eriväristen joogamattojen päällä pienessä huoneessa vieri vieressä.
Turvalliset tilat tarjoavat naisille tilaisuuksia latautua, toipua ja oppia muun muassa jooga- ja meditaatiotunneilla. Kuva:  NGO “D.O.M.48.24”

Turvatilojen naiset ovat aika ajoin tavanneet paikallisia päättäjiä ja palveluntarjoajia, kuten kaupunginvaltuuston varajäsenen, paikallisten työvoimakeskusten edustajia ja maansisäisille pakolaisille oikeudellisia palveluja tarjoavien kansalaisjärjestöjen edustajia. Näissä tapaamisissa naiset voivat ilmaista tarpeensa ja huolenaiheensa ja saada tietoa isäntäyhteisöissä tarjolla olevista mahdollisuuksista, kuten koulutus- ja työmahdollisuuksista.

 

UN Womenin ja sen kumppaneiden Safe Spaces for Women -pilottialoitteeseen lokakuusta 2022 tähän päivään asti toteuttamat toimet ovat tavoittaneet konflikteista kärsiviä naisia ja lapsia eri puolilla maata hankkeessa “Demokraattisen, rauhanomaisen ja sukupuolten tasa-arvoa edistävän yhteiskunnan rakentaminen Ukrainassa”. Norjan hallituksen rahoittama hanke auttaa rakentamaan naisten sietokykyä ja voimaantumista Ukrainassa, mukaan lukien tuki turvalliseen kaupunkiin ja turvalliseen julkiseen tilaan liittyville interventioille.

* Merkityt nimet on muutettu henkilöiden turvallisuuden ja yksityisyyden suojaamiseksi.

Tämä artikkeli on julkaistu alun perin englanniksi 23.2.2023 ja se on luettavissa täällä.