“Afganistanilaiset naiset eivät jättäneet meille epäilystäkään rohkeudestaan – he eivät suostu poistumaan julkisesta elämästä.” — Lehdistötiedote YK:n apulaispääsihteerin ja UN Womenin pääjohtajan vierailusta Afganistaniin

Tue UN Womenin työtä Afganistanissa

Apulaispääsihteerin johtama korkean tason YK delegaatio kehottaa Afganistanin valtaapitävän Talebanin viranomaisia muuttamaan naisten ja tyttöjen oikeuksia rajoittavien asetusten suuntaa.

 

KABUL, Afganistan 20.1.2023 – YK:n varapääsihteeri Amina Mohammed, UN Womenin pääjohtaja Sima Bahous ja poliittisten, rauhanrakennusasioiden ja rauhanoperaatioiden osaston apulaispääsihteeri Khaled Khiari toteuttivat nelipäiväisen vierailun Afganistaniin YK:n pääsihteerin edustajina. Vierailun tarkoituksena oli arvioida tilannetta, käydä keskusteluja valtaapitävien viranomaisten kanssa, sekä korostaa YK:n solidaarisuutta Afganistanin kansaa kohtaan.

Tapaamisissa valtaapitävien viranomaisten kanssa sekä Kabulissa että Kandaharissa delegaatio ilmaisi huolensa asetuksesta, joka kieltää naisia työskentelemästä kansallisissa ja kansainvälisissä kansalaisjärjestöissä. Asetus heikentää lukemattomien järjestöjen työtä, jotka ovat tarjonneet konkreettista apua miljoonille haavoittuvaisessa asemassa oleville afganistanilaisille.

Viranomaiset ovat myös hiljattain sulkeneet yliopistot naisopiskelijoilta koko maassa, estäneet tyttöjä käymästä toisen asteen oppilaitoksia, rajoittaneet naisten ja tyttöjen liikkumisvapautta, sulkeneet naiset useimpien työelämän alojen ulkopuolelle ja kieltäneet naisia käyttämästä puistoja, kuntosaleja ja julkisia kylpylöitä.

“Viestini oli hyvin selkeä: — nämä rajoitukset merkitsevät afganistanilaisille naisille ja tytöille tulevaisuutta, joka rajoittaa heidät omiin koteihinsa, loukkaa heidän oikeuksiaan ja riistää yhteisöiltä heidän palvelunsa”, Mohammed sanoi.

“Yhteinen tavoitteemme on vauras Afganistan, joka elää rauhassa itsensä ja naapureidensa kanssa ja joka on kestävän kehityksen tiellä. Juuri nyt Afganistan on kuitenkin eristäytynyt, keskellä kauheaa humanitaarista kriisiä ja yksi maailman ilmastonmuutokselle haavoittuvimmista kansakunnista”, hän sanoi. “Meidän on tehtävä kaikkemme tämän kuilun kuromiseksi umpeen.”

Mohammed ja Bahous tapasivat Kabulissa, Kandaharissa ja Heratissa katastrofista kärsiviä yhteisöjä, humanitaarisia työntekijöitä, kansalaisyhteiskuntaa ja muita keskeisiä toimijoita.

“Olemme nähneet poikkeuksellista kestävyyttä. Afganistanilaiset naiset eivät jättäneet meille epäilystäkään rohkeudestaan. He eivät suostu poistumaan julkisesta elämästä. He jatkavat oikeuksiensa puolustamista ja taistelua, ja meidän velvollisuutemme on tukea heitä siinä”, Bahous sanoi.

“Afganistanin tapahtumat ovat vakava naisten oikeuksia koskeva kriisi ja herätyshuuto kansainväliselle yhteisölle. Se osoittaa, miten nopeasti vuosikymmenien edistys naisten oikeuksissa voi peruuntua muutamassa päivässä. UN Women seisoo kaikkien afganistanilaisten naisten ja tyttöjen rinnalla ja jatkaa heidän äänensä vahvistamista kaikkien heidän oikeuksiensa palauttamiseksi.”

YK ja sen kumppanit, mukaan lukien kansalliset ja kansainväliset kansalaisjärjestöt, auttavat yli 25 miljoonaa afganistanilaista, jotka ovat riippuvaisia humanitaarisesta avusta selviytyäkseen. Nämä toimijat ovat sitoutuneet jäämään Afganistaniin ja jatkamaan avun toimittamista sitä tarvitseville.

Viimeisin valtaapitävien viranomaisten määräys, joka kieltää naisia työskentelemästä kansalaisjärjestöissä, pakotti monet YK:n kumppanijärjestöt keskeyttämään toimintansa. Palveluita ei voida enää toteuttaa turvallisesti ja tarkoituksenmukaisesti. Vaikka valtaapitävät viranomaiset ovatkin implementoineet määräykseen poikkeuksia, jotka avaavat humanitaarisille toimijoille mahdollisuuksia jatkaa toimintaa tai aloittaa se uudelleen, nämä poikkeukset rajoittuvat vain muutamiin aloihin ja toimintoihin.

“Humanitaarisen avun tehokas toimittaminen perustuu periaatteisiin, jotka edellyttävät kaikkien avustustyöntekijöiden, myös naisten, täyttä, turvallista ja esteetöntä pääsyä alueelle”, Mohammed sanoi.

Tätä vierailua edelsi sarja korkean tason konsultaatioita Afganistanin tilanteesta, joita järjestettiin Persianlahden alueella ja Aasiassa. YK delegaatio tapasi vierailullaan islamilaisen yhteistyöjärjestön (OIC) johtoa, islamilaisen kehityspankin edustajia (Islamic Development Bank), Ankarassa ja Islamabadissa toimivia afganistanilaisia naisryhmiä sekä Dohassa toimivan Afganistanin suurlähettiläiden ja erityislähettiläiden ryhmän.

Delegaatio tapasi alueen hallitusten johtoa ja uskonnollisia johtajia puolustaakseen naisten keskeistä asemaa ja täysipainoista osallistumista sekä kerätäkseen tukea Afganistanin kansalle.

Vierailujen aikana maat ja kumppanit tunnustivat YK:n ratkaisevan tärkeän roolin siltojen rakentamisessa kestävien ratkaisujen löytämiseksi. On myös selvää, että elintärkeän tuen ja tehokkaan toiminnan ylläpitäminen Afganistanissa YK:n Afganistanin avustusoperaation (UNAMA) johdolla on ensiarvoisen tärkeää. Kumppanit alleviivasivat toiminnan tehostamisen merkitystä tilanteen kiireellisyyden alleviivaamiseksi, sekä korostivat kansainvälisen yhteisön yhdessä toimimisen merkitystä.

Tarvetta realistiselle poliittiselle suunnalle korostettiin johdonmukaisesti. Kaikki kumppanit seisovat vakaasti perustavanlaatuisten periaatteiden takana, mukaan lukien naisten ja tyttöjen oikeus koulutukseen, työhön ja julkiseen elämään Afganistanissa.

Laaja yksimielisyys vallitsi siitä, että alueen ja islamilaisen yhteistyöjärjestön johtajuus näissä kysymyksissä on ratkaisevan tärkeää.

Myös ehdotusta naisten ja tyttöjen asemaa muslimimaailmassa käsittelevän kansainvälisen konferenssin järjestämisestä maaliskuussa 2023 tarkasteltiin ja siitä tehtiin alustava sopimus.

Tämä tiedote on julkaistu UN Womenin sivuilla 20.1.2023 ja luettavissa englanniksi täällä

Photo: UN Women/Mohamed Ezz Aldin