“Käytämme ääntämme kansainvälisillä poliittisilla foorumeilla varmistaaksemme, että naisten oikeudet, edut, ääni ja osallistuminen ovat osa Ukrainan sotaan liittyviä toimia” — UN Womenin pääjohtaja Sima Bahousin lausunto Ukrainasta

Tue Ukrainan naisia ja heidän perheitään

Julkaistu 30. maaliskuuta 2022.

Ukrainan sodan tyttöihin ja naisiin kohdistuvien vaikutusten kasvaessa, UN Women toistaa YK:n pääsihteerin kiireellisen pyynnön rauhan puolesta. Sodan on loputtava nyt.

Sodan alkamisen jälkeen yli 10 miljoonaa ihmistä on joutunut jättämään kotinsa etsiessään turvaa. UN Women kiittää Ukrainan naapurimaita, jotka ovat jo vastaanottaneet yli 4 miljoonaa Ukrainasta pakenevaa ihmistä vastaan.

Noin 90 prosenttia kaikista Ukrainasta paenneista ihmisistä on naisia ja tyttöjä. He ovat  erityisen alttiita monenlaisille riskeille, kuten ihmiskaupalle ja seksuaaliselle ja sukupuoleen perustuvalle väkivallalle. Tytöiltä ja naisilta myös usein evätään pääsy välttämättömien palveluiden piiriin. Julkisuuteen tulleiden raporttien mukaan nämä riskit ovat alkaneet käydä toteen. Tämä edellyttää kiireellisiä toimia, joissa sodan sukupuolittuneet vaikutukset on otettu huomioon, jotta naisten ja tyttöjen erityistarpeisiin ja oikeuksiin voidaan vastata.

Naisjärjestöt Ukrainassa ja naapurimaissa ovat ensiarvoisen tärkeitä näiden toimien edistämisessä. Suurin osa näistä järjestöistä jatkavat yhä toimintaansa, ja näiden järjestöjen työntekijät ovat sitoutuneet tukemaan Ukrainan naisia ​​ja tyttöjä jopa oman henkensä uhalla.

Naisjärjestöt tarjoavat ruokaa ja suojaa, oikeusapua, mielenterveystukea ja apua evakuoiduille ja pakeneville ihmisille. Näiden järjestöjen tukemisen on oltava etusijalla. Turvallisten humanitaaristen käytävien varmistaminen sekä humanitaaristen järjestöjen työn tukeminen on välttämätöntä. Toistamme YK:n pääsihteerin vaatimuksen humanitaarisesta tulitauosta.

Naisjärjestöt ovat UN Womenin toiminnan ytimessä. Olemme kohdentaneet suoraan varoja naisjärjestöille, ja lisärahoitusta tulee YK:n naisten, rauhan ja humanitaarisen avun rahaston kautta, jonka sihteeristönä toimii UN Women.

Pyrimme varmistamaan, että naisten tarpeet kuten turvallisuus huomioidaan. Tähän kuuluu pääsy turvakoteihin, välttämättömien tarvikkeiden saatavuus mukaan lukien ruoka, lääkkeet ja hygieniatuotteet, majoitus, vesi sekä sähkön ja yhteyksien saatavuus; sekä toimeentulon turvaaminen.

UN Women toteuttaa kiireellisiä sodan sukupuolivaikutusten kartoituksia ja varmistaa, että ajantasainen tieto ja analyysi tilanteesta ja sodan sukupuolidynamiikasta ja sen vaikutuksista ovat kaikkien humanitaaristen toimijoiden saatavilla. Tarjoamme myös asiantuntijoita ihmisoikeusneuvoston perustamaan YK:n tutkintakomiteaan. Asiantuntijoillamme on tarvittavaa osaamista ja kokemusta, jota vaaditaan sotatilanteessa tapahtuvan seksuaalisen väkivallan ja hyväksikäytön tutkinnassa. Panostamme tähän työhön, koska kokemus on osoittanut, että seksuaalisen ja sukupuoleen perustuvan väkivallan ehkäisemiseksi on välttämätöntä tutkia näitä rikoksia ja saada tekijät vastuuseen naisten ja tyttöjen perusoikeuksiin kohdistuvista loukkauksista.

UN Women ohjaa kaiken järjestömme asiantuntijuuden sekä resurssit tähän työhön yhdessä muiden YK-toimijoiden ja YK:n kumppanien kanssa. Käytämme ääntämme kansainvälisillä poliittisilla foorumeilla varmistaaksemme, että naisten oikeudet, edut, ääni ja osallistuminen ovat osa Ukrainan sotaan liittyviä toimia.

UN Women on sitoutunut tekemään osansa varmistaakseen, että kaikkia naisia ja tyttöjä suojellaan sodan seurauksilta. Järjestömme käyttää kaikki tilaisuudet tukeakseen heidän sinnikkyyttä ja johtajuutta.

 

Voit lukea alkuperäisen englanninkielisien version täältä