Kansainvälinen naistenpäivä 2022: Sukupuolten tasa-arvo on välttämätöntä kestävän tulevaisuuden saavuttamiseksi

Tänä vuonna 8. maaliskuuta 2022 vietettävän Kansainvälisen naistenpäivän (IWD 2022) teema on “Gender equality today for a sustainable tomorrow”, eli  “sukupuolten tasa-arvoa tänään kestävän huomisen puolesta”. Teemalla nostetaan esiin naisten ja tyttöjen merkitystä ilmastonmuutokseen sopeutumisessa, sen hillitsemisessä ja ilmastonmuutokseen reagoimisessa sekä kestävämmän tulevaisuuden rakentamisessa kaikille.

Sukupuolten tasa-arvon edistäminen ilmastokriisin ja katastrofiriskin vähentämisen yhteydessä on yksi 2000-luvun suurimmista globaaleista haasteista. Ilmastonmuutoksen ja kestävän kehityksen kysymyksillä on ollut, ja tulee aina olemaan, vakavia sekä pysyviä vaikutuksia ympäristöömme, taloudelliseen ja sosiaaliseen kehitykseemme. Haavoittuvimmat ja syrjäytyneimmät ihmiset ovat kaikista alttiimpia näille vaikutuksille. Naiset tunnustetaan yhä useammin miehiä alttiimmaksi ilmastonmuutoksen vaikutuksille, koska he muodostavat suurimman osan maailman vähävaraisimmista ihmisistä, ja ovat riippuvaisempia luonnonvaroista, joita ilmastonmuutos uhkaa eniten.

Samaan aikaan naiset ja tytöt ovat tehokkaita sekä vakuuttavia johtajia ja muutoksentekijöitä ilmastonmuutokseen liittyvissä asioissa. He ovat mukana kestävän kehityksen aloitteissa ympäri maailmaa, ja heidän osallistumisensa sekä johtajuutensa johtavat tehokkaampiin toimiin ilmaston suojelemiseksi. Naisten ja tyttöjen äänivallan sekä tasavertaisen toimijuuden lisääminen ilmastonmuutokseen ja kestävyyteen liittyvässä päätöksenteossa on olennaista kestävän kehityksen ja sukupuolten välisen tasa-arvon edistämiseksi. Ilman sukupuolten välistä tasa-arvoa, kestävää ja tasa-arvoista tulevaisuutta on mahdotonta saavuttaa.

YK:n kansainvälistä naistenpäivää vietetään korkean tason virtuaalitapahtumalla tiistaina 8.3.2022 klo 10–11.30 EST. Mukana tapahtumassa ovat YK:n pääsihteeri, yleiskokouksen puheenjohtaja, naisten asemaa käsittelevän toimikunnan puheenjohtaja, UN Womenin toiminnanjohtaja, tasa-arvo- ja ilmastonmuutosaktivisteja sekä lukuisia julkisuuden henkilöitä. Tilaisuutta seuraa paneelikeskustelu ja musiikkiesityksiä.

Kansainvälisen naistenpäivän teema on linjassa tulevan 66. naisten asemaa käsittelevän komission (CSW66) painopisteen kanssa: “Sukupuolten tasa-arvon saavuttaminen ja kaikkien naisten sekä tyttöjen vaikutusvallan lisääminen ilmastonmuutoksen, ympäristö- ja katastrofiriskin vähentämiseen liittyvissä tapauksissa.”

Lue alkuperäinen artikkeli englanniksi täältä.