Inspiroivia tasa-arvoteoksia: 12 feminististä kirjaa vuodelle 2022

Tue tasa-arvotyötä ympäri maailmaa lahjoittamalla!

Maailmassa on satoja, jopa tuhansia feministisiä teoksia. Näitä kaikkia on mahdotonta koota yhteen luetteloon, mutta listasimme 12 lukemisen arvoista feminismiä, ihmisoikeuksia, antirasismia ja tasa-arvoa käsittelevää kirjaa vuodelle 2022. Feminismiä ja tasa-arvoa käsittelevät kirjat osoittavat, kuinka erilaisia naisten kokemukset ympäri maailmaa todella ovat – mutta samalla ne näyttävät meille, kuinka sukupuolten tasa-arvoon liittyvät haasteet ja teemat ovat myös universaaleja ja koskettavat meitä kaikkia tavalla tai toisella.

1. Meidän kaikkien pitäisi olla feministejä, Chimamanda Ngozi Adichie (2017)

We Should All Be Feminists on nigerialaisen kirjailijan Chimamanda Ngozi Adichien essee, joka käsittelee hänen elämäänsä ja kokemuksiaan Nigeriassa ja sitä, miten hänestä muotoutui feministi. Tämä essee nykyajan feminismistä on muunneltu versio kirjailijan samannimisestä Ted Talk-puheesta Yhden tarina vaara (“The danger of a single story”).

2. Näkymättömät naiset (Invisible Women), Caroline Criado Perez (2020)

Caroline Criado Perezin Näkymättömät naiset: Näin tilastot paljastavat miten maailma on suunniteltu miehille osoittaa kiistattomasti tutkimustiedon ja mielenkiintoisten esimerkkien kautta, kuinka naiset on unohdettu maailmaa rakennettaessa, ja kuinka oletusarvo lähes kaikessa on yhä mies. Criado Perez käy järjestelmällisesti läpi dataan perustuvia esimerkkejä toinen toisensa jälkeen, jotka todistavat, että naiset ja heidän tarpeensa on lähes poikkeuksetta sivuutettu muotoilussa, suunnittelussa ja yhteiskuntien rakentamisessa.

3. Ennen kaikkea feministi, Minja Koskela (2019)

Suomalaisen Minja Koskelan teos Ennen kaikkea feministi on teos, joka jokaisen feminismistä ja intersektionaalisen feminismin käsitteestä kiinnostuneen tulisi lukea. Teos pyrkii osoittamaan, miten yhteiskunnalliset rakenteet ja valtasuhteet vaikuttavat yksilön elämään. Teos käsittelee muun muassa äitimyyttiä, sukupuolen moninaisuutta, populaarikulttuuria ja vihapuhetta, jotka sitoutuvat laajempaan yhteiskunnalliseen keskusteluun ja feministiseen itsereflektioon.

4. Sister Outsider, Audre Lorde (1984)

Sister Outsider on vallankumouksellisen, mustan feministin Audre Lorden 15 esseen kokoelma, joita on kerätty vuosilta 1976-1984. Kirja käsittelee muun muassa rasismia, intersektionaalisen feminismin välttämättömyyttä, mustien ja ruskeiden naisten tukemista ja taistelua epäoikeudenmukaisuutta vastaan. Lorden merkityksellinen teos julkaistaan ensimmäistä kertaa suomenkielisenä käännöksenä toukokuussa 2022.

5. Tympeät tytöt, Riina Tanskanen (2021)

Instagramista monelle tutuksi tullut Tympeät tytöt löytyvät nyt myös kovien kansien välistä. Tympeät tytöt on Riina Tanskasen kirjoittama kirja, joka käy läpi millaista on kasvaa tytöksi ja naiseksi nykymaailmassa oivaltavien ja osuvien sarjakuvien kautta. Kirja käsittelee hiljaisia odotuksia ja asenteita, jotka Tanskasen mukaan ovat osa meitä kaikkia. Tanskanen on lahjakas piirtäjä ja kuvittaja, ja hänen yhteiskunnallinen ja feministinen analyysinsa on oivaltavaa ja osuvaa.

6. Olen upea, mutta en sinun mieliksesi, Florence Given (2020)

Brittiläisen Florence Givenin kirjoittama Olen Upea, mutta en sinun mieliksesi käsittelee intersektionaalisen feminismin kautta muun muassa naisvihaa, kehopositiivisuutta, itsetuntoa ja suostumusta ihmissuhteissa. Tämä kirja auttaa omaksumaan feminismin kaikessa sotkuisessa loistossaan.

7. Feminism Is for Everybody, bell hooks (2000)

Arvostettu kirjailija ja feministi bell hooks tarjoaa avoimen sekä vieraanvaraisen näkemyksen seksuaalisuudesta, sukupuolesta ja yhteiskunnasta tässä inspiroivassa sekä helposti lähestyttävässä kirjassa. Tämä kirja pohjustaa kysymystä “mitä on feminismi?” ja argumentoi pysyvien feminististen liikkeiden tärkeyden puolesta.

8. Svart kvinna, Fanna Ndow Norrby (2014)

Svart Kvinna on Fanna Ndow Norrbyn kirjoittama kokoelma lyhyistä tarinoita rasismista, jota mustat naiset kohtaavat päivittäin. Kirjan kautta Ndow Norrby korostaa päivittäisiä haasteita, joita mustana naisena oleminen tuo mukanaan Ruotsissa.

9. A Woman Is No Man, Etaf Rum (2019)

Etaf Rumin debyyttiromaani, A Woman Is No Man, esittelee arabiperheiden perinteitä, kulttuuria ja yhteiskunnallisia odotuksia, mutta tuo myös esille naisien tuskallisen todellisuuden seuraamalla kolmea eri naista samasta perheestä. Tämä kirja sitoo yhteen elämän eri aspektit, jotka muodostavat kauniisti kirjoitetun tarinan naisen matkasta oman arvonsa löytämiseen.

10. Miksi en enää puhu valkoisille rasismista, Reni Eddo-Lodge (2021)

Vuonna 2014 Reni Eddo-Lodge ilmaisi blogissaan turhautuneisuutensa siihen, että Britanniassa keskusteluja rodusta ja rasismista kävivät eniten he, joihin se ei vaikuttanut. Miksi en enää puhu valkoisille ihmisille rasismista sukeltaa rasismin historiaan Britanniassa, ja on tärkeä kaikille, jotka haluavat ymmärtää rasismia ja eri ihmisryhmien välisiä suhteita myös nykypäivän Britanniassa.

11. Men Explain Things to Me, Rebecca Solnit (2014)

Rebecca Solnit kirjoittaa esseekokoelmassaan Men Explain Things to Me miehistä, jotka virheellisesti olettavat tietävänsä asioista enemmän kuin naiset, ja selittävät naisille ilmiöitä ja asioita omasta näkökulmastaan. Solnitin ajatuksia herättävät esseet käsittelevät naisten oikeuksien ja feminismin teemoja. Teoksen suomenkielinen käännös julkaistiin vuonna 2020 nimellä Miehet selittävät minulle asioita.

12. Hood Feminism: Notes from the Women That a Movement Forgot, Mikki Kendall (2020)

Hood Feminism: Notes from the Women That a Movement Forgot on kiehtova esseekokoelma, jossa Kendall käsittelee tapoja, joilla valtavirtaistunut feminismi syrjäyttää ja unohtaa monet naiset, erityisesti mustat ja ruskeat naiset sekä transnaiset. Esseissään Kendall myös analysoi, miten esimerkiksi seksuaalinen suuntautuminen,  yhteiskunnallinen asema, koulutus ja köyhyys luovat naisille ainutlaatuisia haasteita ja tarpeita. Kendallin esseet osoittavat, miksi intersektionaaliselle feminismille on todellakin tarvetta.