Humanitaariset työntekijät toimittavat avun perille keskellä suurimpia kriisejä jopa henkensä uhalla — UN Womenin lausunto Maailman humanitaarisen avun päivänä

Auta Afganistanin tyttöjä ja naisia

UN Womenin lausunto Maailman humanitaarisen avun päivänä, 19. elokuuta 2023

Tänään on Irakin pääkaupunki Bagdadissa tapahtuneen itsemurhapommi-iskun 20. vuosipäivä. Isku tappoi 22 humanitaarisen avun työntekijää. Kahden vuosikymmenen aikana humanitaarisen työn kenttä on edelleen täynnä haasteita: humanitaarista apua tarvitsevien ihmisten määrä lisääntyy, ilmastokatastrofin tilanne pahenee, ja väkivaltaisia konflikteja on ympäri maailmaa. Yhä useampi ihminen kokee ruokaturvattomuutta, kuilu ihmisten tarpeiden ja saatavilla olevien resurssien välillä kasvaa, ja samalla hyökkäykset humanitaarisia työntekijöitä kohtaan lisääntyvät maailmanlaajuisesti.

Joka päivä näissä vaarallisissa olosuhteissa humanitaariset työntekijät toimittavat elintärkeitä palveluita niitä tarvitseville ihmisille. Yli 40 prosenttia näistä työntekijöistä on naisia, jotka ovat elintärkeässä asemassa perheiden ja yhteisöjen selviytymisen ja resilienssin kannalta. Naispuoliset humanitaariset työntekijät joutuvat myös kohtaamaan lisääntyviä rajoituksia ja riskejä yrittäessään toimittaa apua niille, jotka sitä tarvitsevat.

Naisilla on edelleen merkittäviä esteitä humanitaarisen avun saamisessa, aina konfliktiin liittyvästä seksuaalisesta väkivallasta liikkumisrajoituksiin. UN Women liittyi YK-järjestöjen väliseen  humanitaarista työtä koordinoivaan komiteaan (Inter-Agency Standing Committee) lokakuussa 2022. Tämä tarjoaa mahdollisuuden käsitellä näitä esteitä; varmistaa, että naisten äänet tuovat uusia näkökulmia, analyysia ja tietoa humanitaarisen avun suunnitteluun; sekä asettaa sukupuolten tasa-arvo humanitaarisen toiminnan keskiöön.

UN Women vahvistaa läsnäoloaan kriisitilanteissa maailmanlaajuisesti ja varmistaa, että vaikeimmin tavoitettavien naisten ja tyttöjen tarpeisiin vastataan. Nämä naiset ja tytöt ovat myös heitä, jotka usein ovat kriisien ja konfliktien etulinjassa. Vuonna 2022 UN Women osallistui humanitaarisiin ja pakolaiskoordinaatiomekanismeihin yli 40 maassa: Afrikassa, Lähi-idässä ja Pohjois-Afrikassa, Latinalaisessa Amerikassa ja Karibialla, Aasiassa ja Tyynellämerellä sekä Euroopassa ja Keski-Aasiassa. Esimerkiksi Turkissa työskentelemme yhdessä kansalaisyhteiskunnan kumppaneiden kanssa vastaamassa maanjäristysten vaikutuksista kärsivien naisten ja tyttöjen kiireellisiin ja pitkän aikavälin tarpeisiin. Sudanissa tuemme verkostoa Peace for Sudan, joka on 49 naisten johtaman rauhan aloitteen, humanitaaristen aloitteiden ja kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden alusta, joka johtaa humanitaarista työtä ja kampanjoi konfliktin lopettamiseksi. YK:n keskitetyn hätäapurahaston (UN Central Emergency Response Fund) tuella UN Women ja sen kumppanit ovat tavoittaneet sukupuoleen perustuvan väkivallan uhrit ja riskeille alttiit naiset ja tytöt suojelupalvelujen ja toimeentulomahdollisuuksien, kuten taitojen kehittämisen ja ammatillisen koulutuksen, avulla. Vuonna 2022 Women’s Peace and Humanitarian Fund -rahastosta myönnetyillä avustuksilla 1 177 naisten oikeuksien organisaatiota toteutti toimenpiteitä naisten ja tyttöjen oikeuksien suojelemiseksi ja seksuaalisen ja sukupuoleen perustuvan väkivallan lopettamiseksi 11 maassa. UN Women toimii rahaston sihteeristönä.

Tänä vuonna vahvistamme solidaarisuutemme humanitaarisen toiminnan arvoihin ja periaatteisiin. Humanitaariseen työhön osallistuvien on voitava työskennellä puolueettomasti tavoittaakseen yhteisöt kaikilta elämänaloilta, riippumatta kansallisuudesta, rodusta, sukupuolesta, uskonnollisesta vakaumuksesta, luokasta, poliittisesta mielipiteestä tai sijainnista. Joka päivä, mutta erityisesti tänään, ilmaisemme kiitollisuutemme kaikille menneille ja nykyisille humanitaarisen avun toimijoille, jotka ovat palvelleet ja jatkavat palvelemista moninaisissa yhteisöissämme ennakkoluulottomasti, oli kyse kenestä tahansa, oli kyse mistä tahansa.

Alkuperäinen englanninkielinen lausunto luettavissa täällä.

Artikkelikuva: UNICEF/UN040092/Romenzi