Lausunto: Asetus, joka estää naisia työskentelemässä kansalaisjärjestöissä Afganistanissa, on jälleen uusi vakava naisiin kohdistuva ihmisoikeusloukkaus

Tue UN Womenin työtä Afganistanissa

UN Womenin pääjohtajan Sima Bahousin lausunto Talibanin kiellosta naisille työskennellä kansallisissa tai kansainvälisissä kansalaisjärjestöissä 

Jälleen kerran Afganistanin valtaapitävät auktoriteetit ovat löytäneet uuden tavan vahingoittaa naisia ja tyttöjä Afganistanissa. Samalla kun maailma on yhä pöyristynyt viimeaikaisista päätöksistä estää naisten ja tyttöjen pääsy korkea-asteen koulutukseen, 24. päivä joulukuuta julistettu asetus, joka kieltää naisia työskentelemästä kansallisissa ja kansainvälisissä kansalaisjärjestöissä, on jälleen uusi vakava naisten ihmisoikeuksien ja humanitaaristen periaatteiden loukkaus. Loukkaus, jonka tuomitsemme vahvasti ja varauksetta. 

Tämä on säälimätöntä naisvihaa, ja vihamielinen hyökkäys naisia ja naisten yhteiskunnallista osallistumista, vapautta ja ääntä kohtaan. Jälleen kerran kaikki naisten ihmisoikeuksille ja ihmisarvolle asetetut normit ja standardit on sivuutettu.

Estäessään naisten osallistumisen avustusjärjestöjen ponnisteluihin, Taliban on tosiasiallisesti keskeyttänyt avun saamisen puolelle Afganistanin väestöstä. Avun, josta afganistanilaiset ovat riippuvaisia ja jota ilman he eivät selviä. 11.6 miljoonaa naista ja tyttöä eivät enää saa elintärkeää apua. Naisjohtoisilla talouksilla, jotka käsittävät melkein neljäsosan kotitalouksista Afganistanissa, ei ole enää ketään kenen puoleen kääntyä toimeentulon turvaamiseksi. Monet kansalliset ja kansainväliset kansalaisjärjestöt ovat kykenemättömiä toimimaan ilman naistyöntekijöitään. Tämä vaikuttaa kaikkiin naisille tarpeellisiin palveluihin, mukaan lukien veden saanti, sanitaatio, hygienia, turvallisuus, ruoka, suojapaikat ja toimeentulo. Kaikki tämä tulee lisäämään niiden naisten ja tyttöjen turvattomuutta, jotka ovat jo valmiiksi uhan alla, sillä väkivallasta selvinneille tarkoitetut palvelut ja seksuaalisen hyväksikäytön ehkäisyyn tarkoitetut palvelut on jo keskeytetty. Tuhannet lapset ja perheet, jotka olivat riippuvaisia humanitaarisessa avussa työskennelleiden naisten tuomasta tulosta, vajoavat syvemmälle äärimmäiseen köyhyyteen. 

Ei voi olla suurempaa katastrofia, kuin estää puolta kansasta osallistumasta Afganistanin musertaviin haasteisiin vastaamiseen keskellä humanitaarista kriisiä.  

UN Women osoittaa täyden solidaarisuutensa Afganistanin naisille ja tytöille. Painotan jälleen kerran, että UN Women tuomitsee varauksetta jatkuvan naisten ja tyttöjen sorron ja ulos sulkemisen julkisesta elämästä sekä alleviivaan järkytystämme viimeisimmästä julmuuden osoituksesta tämän asetuksen muodossa. 

Afganistanin valtaapitävien auktoriteettien tulee tietää, että kansainvälinen yhteisö tulee tutkimaan tarkasti heidän toimintaansa, nyt ja jatkossa. UN Women on pysynyt ja jatkanut toimintaansa Afganistanissa, ja tulee myös jatkossa toimimaan näin. Yhdessä yhteistyökumppaneidemme kanssa tulemme tekemään kaikkemme varmistaaksemme, että naiset ja tytöt saavat takaisin paikkansa Afganistanin tulevaisuuden eteen tehtävässä työssä ja että heidän oikeutensa palautetaan, niitä suojellaan ja ylläpidetään. 

Lue alkuperäinen englanninkielinen lausunto täältä.

Kuva: UN Women / Paula Bronstein