YK:ssa päästiin yksimielisyyteen naisiin ja tyttöihin kohdistuvan väkivallan lopettamisesta

YK:n naisten asemaa käsittelevän toimikunnan (CSW) kokouksessa on kaksi viikkoa kestäneiden neuvottelujen jälkeen päästy yksimielisyyteen julistuksesta naisiin ja tyttöihin kohdistuvan väkivallan lopettamiseksi. Äänestyksessä kaatui myös Egyptin ehdotus, jonka mukaan jäsenvaltioiden ei pitäisi noudattaa hyväksyttyä julistusta, jos se on ristiriidassa kansallisten lakien tai uskonnollisten arvojen kanssa.

Saavutettu yksimielisyys on historiallinen, sillä kun vastaavaa yritettiin kymmenen vuotta sitten, kaatoivat Iran, Pakistan, Sudan, Egypti ja Yhdysvallat julistuksen vedoten uskontoihin ja perinteisiin.

YK:n tasa-arvojärjestö UN Women toivotti päätöksen tervetulleeksi. Sen nähdään osoittavan jäsenvaltioiden selkeää käsitystä siitä, että naisiin ja tyttöihin kohdistuva väkivalta ei kuulu 2000-luvun maailmaan.

Hyväksymällä julistuksen valtiot sitoutuvat konkreettisiin toimiin väkivallan ehkäisemiseksi, uhrien auttamiseksi, syyllisten rankaisemiseksi sekä naisten ihmisoikeuksien ja henkilökohtaisen vapauden edistämiseksi.

”Paluuta ei ole. Jatkamme kulkemista eteenpäin kohti sitä päivää, jolloin naiset ja tytöt voivat elää vapaina pelosta, väkivallasta ja syrjinnästä”, sanoi UN Womenin pääjohtaja Michelle Bachelet.