YK:n suurtutkimus valottaa syitä naisiin kohdistuvalle väkivallalle

Torstaina 10.9. julkistettu laaja tutkimus paljastaa, että Aasian ja Tyynenmeren alueella haastatelluista miehistä keskimäärin puolet kohtelee naispuolista kumppaniaan väkivaltaisesti ja joka neljäs myöntää raiskanneensa naisen tai tytön.

Luvut kertovat väkivaltaisten käyttäytymismallien yleisyydestä. Esimerkiksi Papua-Uuden-Guinean Bougainvillessä lähisuhdeväkivaltaa harjoitti kahdeksan kymmenestä miehestä ja raiskaukseen kertoi syyllistyneensä yli 60 prosenttia.

Tutkimuksesta selviää, että miehet alkavat harjoittaa seksuaalista väkivaltaa aiemmin luultua nuorempina. Puolet raiskaajiksi tunnustautuneista miehistä kertoi tehneensä ensimmäisen tekonsa jo teini-iässä. Valtaenemmistö raiskaajista myös kertoi, ettei teoista ole seurannut mitään laillisia seuraamuksia. Tulos vahvistaa, että seksuaaliseen väkivaltaan syyllistyneet jäävät edelleen rankaisematta.

Kaikissa tutkimusmaissa miehet ilmoittivat yleisimmäksi syyksi raiskauksille sen, että miehillä on oikeus seksiin naisen kanssa riippumatta naisen suostumuksesta. Näin uskoi yli kahdeksan kymmenestä miehestä esimerkiksi Bangladeshin ja Kiinan maaseudulla.

Tutkimuksen löydökset vahvistavat käsitystä siitä, että naisiin kohdistuva väkivalta ilmentää naisten alisteista asemaa ja sukupuolten epätasa-arvoa niin yksityisellä kuin julkisella alueella. Väkivaltaan kertoivat syyllistyvänsä eniten miehet, jotka eivät uskoneet naisten ja miesten tasa-arvoisuuteen ja jotka kontrolloivat naispuolisen kumppaninsa elämää.

Väkivaltaan altistaa myös lapsena itse koettu tai äidille tapahtunut fyysinen, seksuaalinen tai emotionaalinen väkivalta.

Tutkimuksen löydökset auttavat ehkäisemään naisiin ja tyttöihin kohdistuvaa väkivaltaa. Tutkijat korostavat ennaltaehkäisyn tärkeyttä ja työskentelemistä vahvemmin erityisesti poikien kanssa. Kouluissa ja urheiluharrastuksissa tulisi tarjota pojille väkivallattomia tapoja miehenä olemiseen. Myös lapsiin kohdistuvaan väkivaltaan on puututtava tehostamalla lastensuojelua, lopettamalla lasten ruumiillinen kuritus ja edistämällä vanhempien positiivista roolia.

Naisten ja tyttöjen syrjinnän lopettaminen on keskeinen keino väkivallan vähentämiseksi. Myös naisiin kohdistuvan väkivallan rankaisemattomuus on saatava loppumaan lainsäädäntöä kehittämällä ja naisten oikeusasemaa parantamalla.

Tutkimus on osa Partners for Prevention –ohjelmaa, jota UN Women toteuttaa yhdessä YK:n kehitysohjelman, väestörahaston ja vapaaehtoisohjelman kanssa.

Tutkimusraportti kokonaisuudessaan:
Why do some men use violenge against women and how can we prevent it? (pdf)

UN Women toimii yhdessä naisten, miesten, lasten ja nuorten kanssa:
Rakennamme maailmaa, jossa elämä ilman väkivaltaa on jokaisen oikeus