YK:n laajin naisten asemaa käsittelevä kokous (CSW66) käynnistyy – tasa-arvon saavuttaminen ja ilmastonmuutos keskiössä

YK:n naisten asemaa käsittelevän toimikunnan (Commission on the Status of Women, CSW) kokous järjestetään 14.-25. maaliskuuta New Yorkissa hybridimuotoisena. Jo 66. kertaa järjestettävän kokouksen aiheena on tasa-arvon saavuttaminen ja naisten ja tyttöjen voimaantuminen ilmastonmuutoksen kontekstissa. 

YK:n naisten asemaa käsittelevän toimikunnan kokous on YK:n laajin vuosittainen naisten asemaa ja sukupuolten tasa-arvoa käsittelevä kokoontuminen. Vuoden 2022 CSW-kokouksessa paneudutaan ensisijaisesti tasa-arvon saavuttamiseen ja naisten ja tyttöjen voimaantumiseen ilmastonmuutoksen sekä ympäristö- ja katastrofiriskien kontekstissa. Kokouksessa käsitellään myös naisten taloudellista voimaantumista muuttuvassa työelämässä (CSW61) sekä COVID-19 -toipumista mahdollisuutena sukupuolten tasa-arvon ja kestävän tulevaisuuden edistämiseen.

CSW-kokoukseen osallistuu tuhansia hallitusten, naisjärjestöjen ja kansalaisyhteiskunnan edustajia ympäri maailmaa – myös Suomesta. Kymmenpäiväisessä kokouksessa on mukana korkean profiilin poliittisista päättäjistä koostuva ministerijaosto. Myös Suomella on tilaisuudessa virallinen edustajisto, johon kuuluu ulkoministeriön määräämiä asiantuntijoita. Tasa-arvotavoitteiden kannalta keskeisiä aiheita käsitellään virallisten kokousten ohella myös lukuisissa sidosryhmien organisoimissa sivutapahtumissa.

Istunnon virallisessa ohjelmassa maanantaina 14.3. Suomen aikaa klo 22.30-24.00 pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri Thomas Blomqvist puhuu pyöreän pöydän keskustelussa. Ministeri Blomqvist pitää myös Suomen yleispuheenvuoron tiistaina. Yleiskeskustelun päivittyvää puhujalistaa voi seurata täältä.

”Ilmastonmuutos on sukupuolikysymys. Meidän on tehostettava pyrkimyksiämme varmistaa sukupuolinäkökulma kaikessa ilmasto-, ympäristö- ja katastrofijohtamispolitiikassa. Suomi korostaa sukupuolirakenteita uudistavaa lähestymistapaa. Ilmastonmuutokseen sopeutumisen tulee perustua sukupuolivaikutusten arviointiin”, ministeri Blomqvist sanoo.

Suomi osallistuu aktiivisesti paitsi loppupäätelmistä käytäviin neuvotteluihin myös istunnon aikana järjestettäviin virallisiin dialogeihin ja oheistapahtumiin. Suomelle naisten asemaa käsittelevä toimikunta on tärkeä kansainvälinen foorumi edistää ihmisoikeusperustaista lähestymistapaa ja naisten oikeuksien toteutumista, mukaan lukien seksuaali- ja lisääntymisterveys ja -oikeudet. Suomi edistää neuvotteluissa ja sivutapahtumissa sekä muussa vaikuttamistyössään kokonaisvaltaista lähestymistapaa naisten osallistumiseen.

CSW on YK:n toiseksi suurin vuosittainen tapahtuma yleiskokouksen jälkeen.

YK:n tasa-arvojärjestö UN Womenin ja muiden YK-järjestöjen yhdessä järjestämiä tapahtumia voi seurata livestriimin kautta. Kaikki sivutapahtumat löytyvät täältä: sivutapahtumien ohjelma

YK:n tasa-arvojärjestö UN Women on osallistunut aktiivisesti kokouksen valmisteluihin ja tukenut esimerkiksi kokoukseen osallistuvia tahoja linjaamaan yhteisiä tavoitteitaan kokoukselle. Kokouksen päätöslauselma on tarkoitus hyväksyä kokouksen toisella viikolla.

Tule mukaan globaaliin tasa-arvoliikkeeseen ja liity jäseneksi!