YK-kokous torjui naisten oikeuksien vesittämisen

New Yorkissa 10.-21.3.2014 pidetty YK:n naisten asemaa käsittelevän toimikunnan (CSW, Commission on the Status of Women) 58. istunto on päättynyt merkittävään voittoon naisten oikeuksien puolustajille. Kaksi viikkoa kestäneiden neuvottelujen jälkeen YK:n jäsenvaltiot pääsivät yksimielisyyteen vuosituhattavoitteiden vauhdittamisesta ja siitä, että sukupuolten tasa-arvo ja naisten oikeudet on asetettava etusijalle vuoden 2015 jälkeisissä uusissa kehitystavoitteissa.

Toimikunnan kokous käsitteli vuosituhattavoitteita, niiden toteutumista ja haasteita naisten ja tyttöjen näkökulmasta. Jäsenmaiden vuonna 2000 asettamat kahdeksan tavoitetta tähtäävät mm. köyhyyden puolittamiseen sekä koulutuksen, tasa-arvon ja terveyden edistämiseen.

Kokouksen loppupäätelmät tukevat UN Womenin esittämää vaatimusta erillisestä naisten oikeuksia ja tasa-arvoa koskevasta kehitystavoitteesta sekä sukupuolten tasa-arvon sisällyttämisestä kaikkiin muihin tavoitteisiin. UN Women pitää saavutettua yksimielisyyttä virstanpylväänä naisten oikeuksille.

“Naisten asemaa käsittelevän toimikunnan 58. kokous on antanut tärkeän sysäyksen miesten ja naisten välisen tasa-arvon todeksi tekemiseen”, UN Womenin pääjohtaja Phumzile Mlambo-Ngcuka  sanoo.

“Kiitän toimikuntaa siitä, että se on tunnistanut kriittisiä kysymyksiä, joihin vuosituhattavoitteet eivät ole riittävästi puuttuneet, sekä vaatinut toimenpiteitä niihin puuttumiseksi.”

CSW-kokouksen hyväksymissä loppupäätelmissä tunnustetaan rakenteellinen epätasa-arvo, jota ylläpitävät mm. sukupuolten väliset palkkaerot, naisten tekemä palkaton hoivatyö, naisten vähäinen osallistuminen päätöksentekoon sekä tiukassa istuvat syrjivät asenteet, normit ja lait, jotka estävät edityksen saavuttamisen.

UN Women on erityisen tyytyväinen siihen, että jäsenvaltiot korostavat naisiin ja tyttöihin kohdistuvaan väkivaltaan puuttumista edellytyksenä kehitystavoitteiden saavuttamiselle. Kokouksen loppupäätelmissä vaaditaan myös kiireellisiä toimia sen puolesta, että naisten pääsevät kiinni laadukkaaseen koulutukseen, maanomistukseen ja muihin mahdollisuuksiin ja resursseihin.

Hyväksytty asiakirja kiinnittää huomion naisten seksuaali- ja lisääntymisterveyden ja -oikeuksien tärkeyteen. Aktivistit ja kansalaisjärjestöt ovat kiittäneet vahvoja ilmauksia, jotka pitkän väännön jälkeen saatiin hyväksyttyä useiden valtioiden esittämistä heikennyksistä huolimatta.

Tarkkailijajäsenenä YK:ssa oleva Vatikaanivaltio puuttui odotetusti aborttiin ja seksuaalikasvatukseen liittyviin kysymyksiin ja vaati voimakkaampia viittauksia perheen tärkeydestä. Perheellä Vatikaani ymmärtää perinteisen ydinperheen, johon kuuluvat mies, nainen ja heidän lapsensa.

Yhdysvallat, Venäjä ja joukko Karibian valtioita yritti vesittää loppuasiakirjan vaatimukset rahoituksen lisäämisestä naisjärjestöille, jotka kärsivät huomattavasta resurssien puutteesta.

Afrikan maat puolestaan pyrkivät muotoiluihin, jotka mahdollistaisivat valtioille kokouksen loppuasiakirjan hyväksymisen niin, että ne voisivat jättää huomiotta kohdat, joita ne eivät halua noudattaa. Vastaavaa temppua yritettiin kokouksessa myös viime vuonna, mutta se saatiin estettyä. Vastineeksi loppuasiakirjasta poistettiin maininnat seksityöntekijöistä sekä lesbojen, homojen, biseksuaalien ja trans-sukupuolisten oikeuksista.

Vaikka mikään toimija ei ole täysin tyytyväinen naisten asemaa käsittelevän toimikunnan loppuasiakirjaan, ovat aktivistit tyytyväisiä siihen, että jo saavutettuja naisten oikeuksia vesittämään pyrkivät tahot ovat menettämässä jalansijaa. Siksi kokouksessa saavutettu yksimielisyys ja asiakirjan selkeät muotoilut ovat suuri voitto tasa-arvoliikkeelle.