Vuosi Turkin maanjäristyksen jälkeen: UN Women vahvistaa ja tukee naisia ja tyttöjä maanjäristysalueilla

Tue naisia ja tyttöjä katastrofeissa ja kriiseissä
6. helmikuuta 2023 Turkkiin iski kaksi maanjäristystä. Järistykset olivat voimakkaimmat Turkkiin osuneet maanjäristykset viimeisellä vuosisadalla. Eniten järistyksestä kärsivät 11 maakuntaa Kaakkois-Turkissa. Nämä maakunnat ovat koti 14 miljoonalle ihmiselle, joista puolet on naisia ja tyttöjä. Yli 50 000 ihmishenkeä menetettiin ja lukemattomat loukkaantuivat. UN Women reagoi maanjäristysalueilla nopeasti vastatakseen naisten ja tyttöjen tarpeisiin.

UN Women pyrkii varmistamaan, että katastrofin vaikutuksista kärsineille naisille ja tytöille tarjotaan monialaisia palveluja ja tukea heidän kiireellisiin tarpeisiinsa ja toipumiseensa. On myös tärkeää, että naisten toimijuutta ja osallisuutta tuetaan kriisien aikaisessa ja jälkeisessä humanitaarisessa toiminnassa. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi UN Women työskenteli lukuisien kumppaneiden, kuten ministeriöiden, paikallisten viranomaisten, yhteisöjen, kansalaisjärjestöjen, sisarjärjestöjen ja yksityisen sektorin kanssa, kaksijakoisen lähestymistavan kautta: 

  • Tukemalla suoraan kriisin kokeneita naisia sekä hallituksen ja kansalaisyhteiskunnan kumppaneita heidän tarpeidensa perusteella
UN Womenin edustajat osallistuvat keskusteluun kansalaisjärjestön kanssa maanjäristyksen jälkeen Turkin Gaziantepissa

UN Women tuo tasa-arvotyön asiantuntijuutensa kriiseihin ja humanitaariseen toimintaan

UN Womenin triplamandaatin ja teknisen asiantuntijuuden mukaisesti UN Women  työskentelee varmistaakseen, että kaikilla sektoreilla on tietoa, dataa ja konkreettisia työkaluja naisten ja tyttöjen erityistarpeiden käsittelemiseksi. UN Women kutsui koolle Women’s Empowerment in Humanitarian Action Working Group -toimintaryhmän kautta 17 sektoria ja työryhmää, joihin kuuluivat YK:n virastot ja kansalaisjärjestöt, ja tarjosi teknistä ja neuvonta-apua perustuen YK:n humanitaarisista asioista vastaavan komitean IASC:n sitoumuksiin sukupuolten tasa-arvosta ja naisten ja tyttöjen voimaannuttamisesta humanitaarisissa tilanteissa. Sukupuolisensitiivisen datan ja analyysien saatavuuden lisäämiseksi UN Women toteutti useita tilanne-arvioita ja analyyseja yhteistyössä YK:n kumppaneiden kanssa eri virastoissa tehtävien tutkimusten parissa. 

UN Women on yksi Women’s Solidarity Foundation -järjestön kumppaneista maanjäristysalueella. Toiminnalla tuetaan naisia ja tyttöjä. Kuva: Women’s Solidarity Foundation

Tärkeänä painopisteenä UN Womenin työssä on ollut toiminnan juurruttaminen paikallistasolle sekä tuki naisjärjestöille, jotka ovat avainroolissa sekä kriisin ensivasteessa, että naisten oikeuksien puolestapuhujina. UN Women fasilitoi yhteistyötä humanitaarisen sektorin ryhmien ja yli 60 paikallisen naisjärjestön välillä varmistaakseen, että kaikki toiminta tavoittaisi ja hyödyttäisi naisia ja miehiä tasapuolisesti. Toiminnassa myös priorisoitiin riskiryhmään kuuluvat ja haavoittuvat naiset. UN Women kanavoi lahjoituksia ja tarjosi taloudellista ja ohjelmallista tukea kymmenelle kansalaisjärjestölle, jotka työskentelivät naisten ja tyttöjen kanssa kentällä. Ammattilaiset ja vapaaehtoiset 43 kansalaisjärjestöstä saivat tietoa sukupuolisensitiivisestä psykologisesta ensiavusta. UN Women tavoitti kansalaisjärjestökumppaneidensa kautta yli 5500 naista ja tyttöä, joille tarjottiin oikeudellista ja psykososiaalista neuvontaa, tietoa turvallisuuteen ja suojeluun liittyvistä kysymyksistä, erilaisten taitojen kehittämistä, sekä välttämättömiä hygieniatuotteista. 

Tuki väkivallan uhreille on turvattava kriisien aikana ja niiden jälkeen

Koska väkivallan riski kasvaa kriisien jälkeen naisten kohdalla, UN Women tuki kansallisia kumppaneita tarjoamaan jatkuvia palveluita joiden tarkoitus on suojata naisia väkivallalta ja ehkäistä sukupuolittunutta väkivaltaa.  Tämän toiminnan seurauksena viranomaisten, sosiaalityöntekijöiden ja paikallisten juristien kyky vastata väkivaltatilanteisiin sekä ymmärtää niiden sukupuolittuneita ulottuvuuksia parani. Hatayssa ja Kahramanmaraşissa kunnostettiin väkivallan ehkäisy- ja seurantakeskuksia, ja käynnistettiin yhteistyö Perhe- ja sosiaalipalveluasioista vastaavan ministeriön kanssa vaurioituneiden naisille tarkoitettujen turvakotien kunnostamiseksi. Paikallistasolla kehitettiin toimintasuunnitelmia palveluntarjoamisen turvaamiseksi kriiseissä. Kocaelissa toteutettiin ensimmäinen hätäavun koordinointisuunnitelma naisille suunnattujen palveluiden turvaamiseksi osana katastrofivalmiustoimenpiteitä. Naisten mahdollisuutta hakea ja saada oikeutta maanjäristyksen jälkeen vahvistettiin tukemalla heidän oikeudellista lukutaitoaan yhteistyössä Turkin asianajajaliiton kanssa. 

Osallistujille myönnetään todistus koulutuksessa, jossa käsiteltiin kriisikoordinaatiosuunnitelmaa Emergency Coordination Plan for Women Services with respective instutions in Kocaeli. Photo: UN Women

UN Womenin yksityissektorin kumppanit ottivat aktiivisen roolin katastrofinhallinnan toiminnoissa. UN Womenin kehittämä ja UN Womenin ja Koç Holdingin yhdessä toteuttama sukupuolisensitiivinen asumismalli korostaa sukupuoli-analyysin sisällyttämistä asutussuunnitteluun ja jälleenrakennustoimiin. Mallissa naisten voimaantuminen ja johtajuus asetetaan toimenpiteiden keskiöön. Kaksi Women’s Empowerment Hub -keskusta perustettiin väliaikaisiin asutuksiin yhteistyössä naisjärjestö KEDV:n kanssa. Keskuksissa tarjottiin palveluja, taitojen kehittämistä ja tukea yli 5000 naiselle ja tytölle heidän resilienssinsä ja oikeuksiensa tukemiseksi. UN Women aktivoi lukuisia yksityissektorin kumppaneita, jotka auttoivat yli 30 000 naista ja tyttöä saamaan vaatteita ja henkilökohtaisia hygieniatuotteita. Kumppanit myös mahdollistivat alueen naisyrittäjien ja osuuskuntien pääsyn Turkin suurimpaan verkkokauppapalveluun ja tuotteidensa myymisen yrityslahjoina. 

Vuosi maanjäristysten jälkeen UN Women on entistä sitoutuneempi tukemaan naisia ja tyttöjä tiellä toipumiseen ja jälleenrakennukseen.

Artikkelikuva: Asya Varbanova, UN Womenin Turkin maatoimiston maajohtaja, tekee kirjailutöitä naisten kanssa Women’s Empowerment Hub -keskuksessa Hatayssa, Turkissa. İlkin Eskipehlivan / UN Women