Viestinnällä voidaan rakentaa tasa-arvoisempaa ja rauhanmukaisempaa maailmaa 

 Tehokas viestintä ei ainoastaan kerro tarinoita, vaan aktivoi ja inspiroi ihmisiä toimimaan. Viestintä muokkaa kuvaamme maailmasta, kannustaa ajattelemaan asioita uudella tavalla ja myös näkemään asioita muiden ihmisten näkökulmasta. Siksi monimuotoisuus, erilaisten äänten kuuluminen ja monenlaisten tarinoiden esiin nostaminen on äärimmäisen tärkeää.  

 

YK:n tasa-arvojärjestö UN Womenin tavoitteena on maailma, jossa kaikilla on yhtäläiset oikeudet ja mahdollisuudet. Syvälle juurtuneet negatiiviset mielikuvat naisista ja tytöistä ovat suurimpia esteitä tasa-arvon toteutumiselle. Siksi on kriittisen tärkeää murtaa näitä haitallisia asenteita, ja sitä UN Women Suomi tekee joka päivä viestinnässään ja vaikuttamistyössään. 

 

Naistenpäivän kampanjassamme Naisen paikka on kaikkialla haluamme välittää monimuotoista kuvaa naiseudesta ja kaikista sukupuolista. Parhaimmillaan viestintä- ja markkinointikampanjat voivat murskata vallalla olevia stereotypioita ja haastaa käsityksiämme siitä, miltä esimerkiksi päättäjät, asiantuntijat, koodarit, avaruusfyysikot tai rauhanneuvottelijat näyttävät. Representaatiolla on suunnattoman suuri merkitys maailmankuvallemme. Kun nuoret tytöt eri taustoista näkevät itsensä näköisiä naisia yhteiskunnan eri aloilla, he voivat kuvitella samalle paikalle myös itsensä.  

 

Tasa-arvojärjestönä meillä on erityinen vastuu huolehtia siitä, että käyttämämme kuvasto ja kieli vastaavat arvojamme ja tavoitteitamme. Viestinnän roolin merkitys mielikuvillemme maailmasta ja ilmiöistä on korostunut myös Ukrainan sodan ympärille luoduissa narratiiveissa. Sodankin keskellä haluamme varmistaa, että esitämme ihmiset heidän arvoaan ja oikeuksiaan kunnioittaen – silloinkin, kun kerromme tarinaa kärsimyksestä ja tragediasta.  

 

Vaikka sodassa naisiin kohdistuva väkivallan uhka korostuu, naiset eivät ole vain uhreja. Sotakuvastossa naiset näyttäytyvät lapsiaan suojelevina äiteinä, mutta naisten merkitys aktiivisina toimijoina esimerkiksi kriisinhallintaoperaatioissa ja rauhanrakennuksen prosesseissa puuttuu kuvastosta ja keskustelusta lähes täysin. Naiset loistavat poissaolollaan myös Ukrainan sotaa kommentoivien asiantuntijoiden joukosta. Naisten merkitys ja rooli rauhantyössä on kuitenkin kriittinen, ja heidän ääntään tulee kuulla konfliktinratkaisun kaikissa vaiheissa. 

 

On upeaa, että suomalaiset tukevat kriisin keskelle joutuneita ihmisiä. Ei ole konfliktia, joka ei koskettaisi naisia. Tästä muistuttamaan tarvitaan YK:n tasa-arvojärjestö UN Womenia ja UN Women Suomea.  Sanoilla ja kuvilla on suuri valta, ja vallan mukana tulee myös suuri vastuu. Haastamme myös muut mukaan valjastamaan viestinnän ja markkinoinnin tasa-arvon ja monimuotoisuuden työkaluiksi omassa toiminnassaan. 

 

Tämä kampanja on toteutettu yhteistyössä Sanoma Media Finlandin ja Marketing Finlandin kanssa. Sanoma Media Finland ja Marketing Finland haluavat olla konkreettisesti mukana tukemassa UN Womenin työtä ihmisoikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon puolesta.