“Naisiin kohdistuva nettiväkivalta olisi nähtävä uhkana yleiselle järjestykselle” — Marwa Azelmat pyrkii ehkäisemään naisiin kohdistuvaa väkivaltaa verkkoympäristöissä

Puolusta naisten ja tyttöjen oikeuksia

Marwa Azelmat on digitaalisten oikeuksien asiantuntija ja feministiaktivisti. Kuva: Marwa Azelmat

Marwa Azelmat on digitaalisten oikeuksien asiantuntija ja aktivisti, joka on mukana naisten oikeuksia ajavissa liikkeissä ja järjestöissä eri puolilla maailmaa. Näiden kysymysten yhtymäkohdassa Marwa kohtaa keskeisen esteen molempien edistymiselle: naisiin ja tyttöihin kohdistuvan nettiväkivallan.

Ei pelkästään loukkaus

Marwa selittää, että verkkoväkivaltaa ei oteta vakavasti. “Kuulen jatkuvasti, että tämä on vain loukkaus”, hän sanoo.

Mutta se ei ole sitä. Naisiin kohdistuva nettiväkivalta on osa sukupuoleen perustuvan väkivallan kirjoa, joka estää naisten ihmisoikeuksien täysimääräisen toteutumisen sekä verkossa että sen ulkopuolella. “Se, mitä tapahtuu offline-tilassa, heijastuu myös online-tilassa”, Marwa korostaa. “Ja aivan kuten emme tunne oloamme turvalliseksi kävellessämme kaduilla, emme enää tunne oloamme turvalliseksi kävellessämme digitaalisilla kaduilla.”

Kun verkkoväkivalta pakottaa naiset pois digitaalisista tiloista, seuraukset voivat olla kauaskantoisia. Ihmisoikeuksia puolustavia naisia ja toimittajia vastaan suunnatut kampanjat vaarantavat heidän työnsä – ja toisinaan jopa heidän henkensä. Kun naiset jäävät digitaalisen talouden ulkopuolelle, sillä on laajempia vaikutuksia maiden talouskehitykseen. “Naisiin kohdistuva nettiväkivalta olisi nähtävä uhkana yleiselle järjestykselle”, Marwa sanoo.

Oikeusjärjestelmä ei kuitenkaan näe asiaa näin. Lain silmissä naisiin kohdistuvat nettihyökkäykset ovat itsenäisiä tapauksia. Sen sijaan, että tutkittaisiin taustalla olevia syitä ja investoitaisiin ennaltaehkäisyjärjestelmiin, “he yrittävät vain korjata tapauksen”, Marwa sanoo. Yleensä he eivät voi tehdä paljonkaan valituksen johdosta, koska uhrin on esitettävä todisteet, jotka tekniikkaa osaava hyökkääjä on todennäköisesti poistanut.

Nykyään vahvistuva feminismiä vastustava liike yhdistettynä lisääntyneeseen riippuvuuteen digitaalisista tiloista lisää naisiin kohdistuvia nettiriskejä. “Liikkeet ylläpitävät itseään tällä hetkellä verkossa”, Marwa sanoo, mikä antaa oikeuksien vastaisille aktivisteille uusia mahdollisuuksia soluttautua.

Kyse on sananvapaudesta, Marwa korostaa, ja hallituksilla on vastuu suojella loukkauksilta: “Emme voi heikentää sananvapautta vain siksi, että se tapahtuu verkossa.”

Lisää tehoa

Marwan oma kokemus tietotekniikan insinööriksi opiskelusta sai hänet ymmärtämään, että naisten oikeudet ja teknologia on yhdistettävä kiireellisesti. “Minusta tuntui, että järjestelmä oli rakenteellisesti marginalisoiva”, hän selittää. Marwa sanoo, että naisten lisääminen STEM-alalla ei riitä: “Loppujen lopuksi meillä on järjestelmiä, joita ei ole suunniteltu palvelemaan naisia.”

Niinpä hän palasi opiskelemaan kansainvälistä ihmisoikeuslainsäädäntöä ja erikoistui tieto- ja viestintätekniikkaan. Sen jälkeen hän siirtyi työskentelemään naisten oikeuksia ajavien järjestöjen kanssa, ja on auttanut työssään kuromaan umpeen kuilua feminististen liikkeiden ja teknologiasektorin välillä.

Naisten digitaalisten oikeuksien suojelu edellyttää koordinoituja toimia hallituksilta ja yksityiseltä sektorilta, Marwa korostaa. Mutta meillä kaikilla on oma osuutemme.

Kun näet väkivaltaa verkossa, älä unohda sitä – ilmoita siitä. Kehota teknologiayrityksiä tekemään enemmän yhteistyötä kansalaisyhteiskunnan järjestöjen ja hallituksen kanssa ja käytä käytettävissä olevia foorumeita – kuten valvontaviranomaisten usein esittämiä julkisia lausuntopyyntöjä – saadaksesi ne vastuuseen.

“Verkkoväkivallan torjuminen yksilötasolla alkaa siitä, että emme hyväksy rankaisematta jättämistä”, Marwa sanoo.

Uusia yhteyksiä

Tulevaisuudessa ilman verkkoväkivaltaa Marwa näkee verkkomaailman täynnä naisia ja tyttöjä, jotka voivat luoda merkityksellisiä yhteyksiä. “Juuri nyt kaksi miljardia naista ei ole yhteydessä internetiin”, Marwa sanoo. “Ja se on valtava määrä.”

Kyse on kuitenkin muustakin kuin numeroista. Hän kuvittelee kokonaan uutta verkkomaailmaa, jota eivät hallitse muutamien varakkaiden miesten edut: “Vaihtoehtoinen feministinen internet, joka toimii kaikkien hyväksi – ei vain naisten, vaan myös sukupuoleltaan erilaisten ihmisten ja muiden syrjäytyneiden yhteisöjen”. Se on hänen mukaansa tulevaisuus, jonka puolesta meidän pitäisi taistella.

 

Tämä artikkeli on julkaistu alun perin englanniksi 18.11.2022 ja on luettavissa täällä.