Uusi laki suojelee naisia väkivallalta Tunisiassa

Tunisia teki historiaa, kun maan parlamentti hyväksyi kautta aikojen ensimmäisen kansallisen lain, jonka tarkoituksena on taistella naisiin kohdistuvaa väkivaltaa vastaan. Pitkään odotettu laki meni läpi äänin 146-71. Laki puuttuu naisten ja tyttöjen kokemaan väkivaltaan kokonaisvaltaisella otteella, sillä siinä määritellään toimenpiteet sekä väkivallan ehkäisemiseksi että selviytyjien tukemiseksi.

“Tunisialaisena naisena olen ylpeä tämän lain hyväksymisestä. Tämä on huipennus niille askeleille, jotka alkoivat vuonna 1956 henkilöoikeudellista asemaa koskevan lain säätämisellä”, sanoi nais- ja perheasioista vastaava ministeri Naziha Labidi.

Uusi naisiin kohdistuvan väkivallan vastainen laki perustuu väkivallan laajaan määritelmään. Fyysisen väkivallan lisäksi lain pykälät puuttuvat mm. seksuaaliseen, taloudelliseen ja psykologiseen väkivaltaan. Uudet suojelumekanismit mahdollistavat väkivallan uhreille pääsyn palveluiden ja lakiavun piiriin.

Lisäksi laki lopettaa väkivallantekijöiden rankaisemattomuuden ja oikaisee rikoslain vääristyneen pykälän, joka on armahtanut alaikäisiä seksuaalisesti hyväksikäyttävät miehet, jos he ovat menneet naimisiin uhrinsa kanssa.

Lain läpimeno on tulosta Tunisian kansalaisyhteiskunnan, kansainvälisten järjestöjen ja UN Womenin väsymättömästä vaikuttamistyöstä. Ennen uuden lain säätämistä vuoden 1956 henkilöoikeudellista asemaa koskeva laki oli ainoa edistyksellinen sukupuolten tasa-arvoon Tunisiassa vaikuttanut laki. Se poisti aikanaan moniavioisuuden, määritteli avioliitolle alaikärajan, mahdollisti avioeron ja määritteli molempien osapuolten suostumuksen ehdoksi avioliiton solmimiselle.

YK:n tasa-arvojärjestö UN Women on vuodesta 2014 lähtien osallistunut aktiivisesti uuden lain valmisteluun sekä antanut omat suosituksensa laissa huomioitaviksi seikoiksi. Parlamentin jäsenille on tarjottu ohjausta kansainvälisten naisiin kohdistuvaa väkivaltaa koskevien standardien soveltamiseksi. Lakiehdotuksen jokainen artikla analysoitiin huolellisesti ennen lakitekstin toimittamista parlamentin käsittelyyn.

Naisiin kohdistuva väkivalta on Tunisiassa merkittävä ongelma. Vuoden 2010 kansallisen kyselyn mukaan lähes 50 prosenttia tunisialaisista naisista on kokenut väkivaltaa. Uusi laki antaa toivoa siitä, että tulevaisuus voi olla valoisampi.

(Kuva: Assemblée des Représentants du Peuple)