UN Womenin raportti: Epätasa-arvoon perheissä puututtava naisten oikeuksien turvaamiseksi

UN Womenin lippulaivaraportti Progress of the World’s Women 2019-2020: Families in a Changing World paljastaa todellisuuden, jossa ihmisoikeusloukkaukset ja sukupuolten epätasa-arvo ovat edelleen tiukassa perheissä ja jossa vähemmistö perheistä sopii ydinperhemuottiin.

“Ympäri maailmaa naisten toimijuutta ja oikeutta tehdä omia päätöksiään yritetään kieltää “perhearvojen” suojelemisen nimissä. Tutkimustulokset kuitenkin kertovat, ettei “tavallista” perhettä ole”, UN Womenin pääjohtaja Phumzile Mlambo-Ngcuka sanoi tiistaina 25. kesäkuuta raportin tuloksista.

Yli sata miljoonaa äitiä maailmassa on yksinhuoltaja

Raportti tarjoaa laajasti tietoa perheiden tilanteesta ja monimuotoisuudesta maailmanlaajuisesti. Vain hieman yli kolmasosa kotitalouksista on lasten kanssa eläviä pariskuntia, Euroopassa vain yksi neljästä. Kahdeksan prosenttia kotitalouksista on yksinhuoltajaperheitä, joista laajassa enemmistössä nainen on vanhempi. Yli sata miljoonaa äitiä maailmassa on yksinhuoltaja, ja heidän perheensä elävät kaksi kertaa todennäköisemmin köyhyydessä kuin pariskuntien perheet. Samaa sukupuolta olevien perheet lisääntyvät kaikilla alueilla.

Huomionarvoista raportin tuloksista on myös perheiden sisäinen epätasa-arvo:

 

Työelämässä on maailmanlaajuisesti vain hieman yli puolet naimisissa olevista 25-54 -vuotiaista naisista verrattuna 96 prosenttiin naimisissa olevista miehistä. Naiset tekevät edelleen lähes kolme kertaa enemmän palkatonta hoiva- ja kotityötä verrattuna miehiin, eikä saavutettavia hoivapalveluita ei ole riittävästi tarjolla. Niissä maissa, joissa on otettu käyttöön esimerkiksi isille tarkoitettuja vanhempainvapaakiintiöitä, on nähtävissä kuitenkin myös positiivista muutosta vanhemmuuden jakamiseksi tasa-arvoisemmin.

Naiset tekevät edelleen lähes kolme kertaa enemmän palkatonta hoiva- ja kotityötä

“Perheiden tilanne vaikuttaa voimakkaasti naisten oikeuksien toteutumiseen. Kaikessa perhepolitiikassa on tärkeää varmistaa, että naisilla ja tytöillä on perheissään yhtäläiset mahdollisuudet tehdä päätöksiä tulevaisuudestaan ja sekä taloudellista että fyysistä turvaa”, Suomen UN Womenin vt. toiminnanjohtaja Elina Nikulainen sanoo.

Raportin keskeinen viesti onkin, että perheet ovat keskeisessä roolissa tasa-arvon takapakin pysäyttämisessä, jos niissä vallitsevaan epätasa-arvoon puututaan tehokkaasti ja naisten oikeudet ovat perhepoliittisen päätöksenteon perustana. Raportti tarjoaa suosituksia, miten perheitä tulisi tukea ja miten erityisesti naisten ja tyttöjen tarpeet tulisi huomioida perhepolitiikassa.

 

 

YK:n tasa-arvojärjestö UN Women on maailman johtava naisten ja tyttöjen oikeuksien puolustaja. The Progress of the World’s Women on UN Womenin vuosittainen raportti, jossa pureudutaan maailman naisten aseman nykytilaan. Vuodesta 2000 asti ilmestyneen raportin tavoitteena on kiihdyttää lakimuutoksia, käytäntöjä ja ohjelmia, joiden avulla edistetään naisten ja tyttöjen oikeuksia ja tasa-arvoa.