UN Womenin pääjohtaja Sima Bahous: On aika ottaa naisiin kohdistuvan väkivallan lopettaminen vakavasti – se vaatii merkittävän rahoituksen kohdentamista tähän työhön

YK:n apulaispääsihteeri ja UN Womenin pääjohtaja Sima Bahous piti avauspuheenvuoro YK:n virallisessa tilaisuudessa YK:n päämajassa 22.11. koskien kansainvälistä naisiin kohdistuvan väkivallan vastaista päivää.

Kiitos, että osallistutte kanssamme kansainväliseen päivään naisiin kohdistuvan väkivallan lopettamiseksi. Olemme kokoontuneet aikana, jolloin olemme entistä tietoisempia naisiin ja tyttöihin kohdistuvasta väkivallasta kaikkialla maailmassa.

Tulin juuri turvallisuusneuvostosta, jossa kerroin neuvoston jäsenille Gazan naisten hirvittävästä tilanteesta. He elävät edelleen päivittäin peläten kuolemaa. Puhuin niistä lukuisista panttivangeista, joita pidetään epävarmoissa oloissa ja joista monet ovat naisia. Toivotin tervetulleeksi uutiset, joiden mukaan 50 panttivankia, kaikki naisia ja lapsia, vapautetaan vastineeksi 150 palestiinalaisen naisen ja lapsen vapauttamisesta ja kipeästi kaivatusta humanitaarisesta tauosta. Kiitän Qatarin, Egyptin ja Yhdysvaltojen hallituksia tämän sopimuksen edistämisestä. Vaadin myös vastuuvelvollisuutta kaikista kansainvälisen oikeuden vastaisista rikoksista, kaikkien panttivankien vapauttamista ehdoitta sekä välitöntä humanitaarista tulitaukoa – koko ihmiskunnan vuoksi.

Naisten ja tyttöjen konflikteissa kokema kaikkialla läsnä oleva väkivalta ulottuu myös kotiin. YK:n huumeiden ja rikollisuuden torjunnasta vastaavan UNODC:n ja UN Womenin tämänpäiväinen raportti osoittaa, että yli viisi naista tai tyttöä tapetaan joka tunti perheenjäsenen toimesta.

Ja kehityskulku on menossa huonommaksi. Taloudelliset kriisit, konfliktit ja ilmastonmuutos lisäävät kaikki polttoainetta tähän liekkiin.

Tämä on rikos naisia, tyttöjä ja koko ihmiskuntaa vastaan. Se on myös kallista, sillä joidenkin maiden arvioiden mukaan sukupuolittuneen väkivallan taloudellinen vaikutus on noin 3,7 prosenttia bruttokansantuotteesta. Silti investoinnit ongelman ratkomiseen ovat surkeita, vain 0,2 prosenttia kaikesta kehitysavusta vuonna 2022.

Kollektiivinen hölmöytemme olla investoimatta on sitäkin turhauttavampaa, koska tiedämme, mitä pitäisi tehdä: uudistaa ja panna täytäntöön lakeja ja monialaisia käytänteitä, varmistaa, että väkivallasta selviytyneet saavat tarvitsemansa palvelut, laajentaa näyttöön perustuvia väkivaltaa ennaltaehkäiseviä toimia ja saattaa rikoksentekijät vastuuseen. Nämä eivät kuitenkaan tapahdu itsestään. Meidän on tehtävä se, mitä teemme aina, kun huomaamme ongelman vakavuuden: osoitettava sen ratkomiseen asianmukaisia resursseja.

On siis todellakin aika ryhtyä tositoimiin.

Rahoitusta on irrotettava eri aloilta, budjettimäärärahoja on seurattava, on tehtävä sukupuolinäkökohdat paremmin huomioivaa budjetointia ja tuettava naisten oikeuksia ajavien järjestöjen ratkaisevan tärkeitä ponnisteluja, sillä nämä järjestöt ovat etulinjassa vastatoimissa ja ratkaisevia kumppaneita poliittisten prosessien muutoksessa.

Esimerkiksi vuonna 2023 Generation Equality -kampanjan sitoumuksentekijät raportoivat, että 5,1 miljardin Yhdysvaltain dollarin edestä rahallisia sitoumuksia, 389 käytänteisiin liittyvää ja yli 600 ohjelmatyöhön liittyvää sitoumusta on käynnissä sukupuolittuneen väkivallan torjumiseksi.

Spotlight-aloite on panostanut merkittävästi naisiin kohdistuvan väkivallan ennaltaehkäisyyn ja tavoittanut 260 miljoonaa ihmistä kampanjoiden avulla, mukaan lukien kahden miljoonan miehen ja pojan kouluttaminen positiivisesta maskuliinisuudesta. Aloitteen aikana on hyväksytty 477 lakia tai poliittista käytännettä, ja lähes 2,5 miljoonaa naista ja tyttöä on saanut palveluja.

Vuodesta 2018 asti lähes 80 prosenttia YK:n naisiin kohdistuvan väkivallan lopettamiseen tarkoitetun rahaston (UN Trust Fund to End Violence Against Women) portfoliosta on pitänyt sisällään väkivallan ennaltaehkäisyyn suunnattuja toimenpiteitä. Tämä tarkoittaa 79 miljoonan Yhdysvaltain dollarin edestä investointeja 164 kansalaisjärjestöjen väkivaltaa ennaltaehkäiseviin hankkeisiin eri puolilla maailmaa. Ja UN Women mobilisoi viime vuonna 167 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria naisiin kohdistuvan väkivallan lopettamiseen tähtääviin ohjelmiin, mukaan lukien 16 maan tukeminen poliittisten prosessien ja käytänteiden edistämiseksi ja 44 hanketta, jotka keskittyivät haitallisten sosiaalisten normien muuttamiseen.

Sanon vielä kerran, että tämän on loputtava. On aika tunnustaa, mitkä toimenpiteet toimivat, ja suunnata niihin resursseja. On aika tunnustaa, että naisiin ja tyttöihin kohdistuva väkivalta kaikissa muodoissaan on tahra ihmisyydessämme. Se on este rauhalle, turvallisuudelle ja kestävälle kehitykselle. On aika taistella kaikkea väkivaltaa ja sen perimmäisiä juurisyitä vastaan.

On meidän käsissämme tehdä valinta ryhtyä toimiin, ja tehdä se tänään.

Kiitän teitä.

Alkuperäinen puhe löytyy englanniksi täältä.

Kuva: UN Women/Ryan Brown