UN Womenin Lausunto: Solidaarisina kunnioitamme maailmanlaajuista humanitaarista yhteisöä

YK:n varapääsihteeri ja UN Womenin pääjohtaja Sima Bahousin lausunto Maailman humanitaarisen avun päivänä 19 elokuuta 2022

Tänään, maailman humanitaarisen avun päivänä, jolloin humanitaariset tarpeet ovat maailmanlaajuisesti saavuttaneet ennätyskorkeat lukemat, osoitamme kunnioitusta humanitaaristen avustustyöntekijöiden ihmishenkiä pelastavalle työlle. He pelastavat ja suojelevat ihmishenkiä ja varmistavat, että 305,9 miljoonaa humanitaarista apua tarvitsevaa ihmistä maailmassa saa välttämättömiä resursseja, kuten ruokaa, suojaa ja terveydenhuoltopalveluja, maailman vaikeimmissa paikoissa.

UN Women osoittaa solidaarisuutta maailmanlaajuista humanitaarista yhteisöä kohtaan ja tunnustaa, että tehokas reagointi ja myönteiset vaikutukset edellyttävät vahvaa kollektiivista toimintaa.  Tähän tarvitaan “humanitaarinen kylä” – mukaan lukien vapaaehtoiset, jotka toimivat yhteisöissä toiminnan etulinjassa, kansalaisyhteiskunta, Punainen Risti ja YK:n järjestöt sekä avunantajat ja paikallishallinnot. Monissa tilanteissa naisjohtoisilla ja naisten oikeuksia ajavilla järjestöillä on erityisen tärkeä rooli naisten oikeuksien suojelemisessa ja kunnioittamisessa, sillä vain ne pystyvät pääsemään naisten ja tyttöjen luokse ja vastaamaan kulttuurisesti sopivalla tavalla.

UN Womenin humanitaariset palvelut parantavat yhdessä naisryhmien ja -järjestöjen kanssa kriisistä kärsivien naisten ja tyttöjen toimeentulomahdollisuuksia, suojelua ja omavaraisuutta. Osallistumme humanitaariseen apuun yli 40 kriisialueella, tuemme naisia päätöksenteon johtamisessa ja varmistamme, että humanitaarinen apu vastaa eri sukupuolta olevien ja eri-ikäisten ihmisten tarpeita.

Naisten rauhan ja humanitaarisen avun rahasto, jonka maailmanlaajuisena sihteeristönä UN Women toimii, antaa naistenoikeusjärjestöjen naisille mahdollisuuden osallistua päätöksentekoon humanitaarisessa ja kriisitoiminnassa. Rahasto on tukenut yli 600 paikallista naisjärjestöä, jotka työskentelevät etulinjassa kriisiolosuhteissa maailmanlaajuisesti sen perustamisesta vuonna 2016 lähtien.

On ensiarvoisen tärkeää, että naiset voivat osallistua tasavertaisesti humanitaarisen toiminnan suunnitteluun ja päätöksentekoon, ja että heidän panoksena ja osallistumisensa tunnustetaan ja sitä arvostetaan. Naiset ja tytöt ovat avainasemassa kriiseistä kärsivien yhteisöjen jälleenrakennuksessa. Kun kriisi iskee, naisvaltaiset alat ovat usein niitä, jotka reagoivat ensin. Naiset kärsivät myös suhteettoman paljon konflikteista ja katastrofeista. Nämä moninaiset roolit on otettava huomioon kaikessa avustussuunnittelussa.

Tänään kunnioitamme ja kiitämme niitä, jotka tarjoavat edelleen korvaamatonta henkeä pelastavaa apua ylivoimaisista haasteista huolimatta, jotta ketään ei jätettäisi jälkeen. Muistamme niitä, jotka kuolivat ja loukkaantuivat auttaessaan kriiseistä kärsiviä naisia, miehiä, tyttöjä ja poikia. Ja me juhlimme kollektiivisen “kylän” solidaarisuutta, jonka ansiosta Agenda 2030:n toteuttaminen edistyy edelleen.

Voit lukea alkuperäisen lausunnon täältä