UN Womenin lausunto: seksuaali- ja lisääntymisoikeudet ovat ihmisoikeuksia ja naisten oikeuksia

Tue UN Womenin työtä naisten ja tyttöjen oikeuksien puolesta

Seksuaali- ja lisääntymisoikeudet ovat keskeisiä naisten oikeuksille. Tämä tosiasia on vahvistettu myös kansainvälisissä sopimuksissa sekä laeissa ympäri maailmaa.

Jotta naisten ihmisoikeudet voivat toteutua ja jotta naiset voivat tehdä ensiarvoisen tärkeitä päätöksiä, naisten on pystyttävä päättämään vapaasti ja vastuullisesti, kuinka monta lasta he haluavat hankkia ja milloin. Heillä on myös oltava pääsy luotettavan tiedon, koulutuksen ja palveluiden piiriin.

Kun turvallista ja laillista abortin saamista vaikeutetaan, naiset pakotetaan turvautumaan vähemmän turvallisiin vaihtoehtoihin, joilla on usein erittäin haitallisia ja katastrofaalisia seurauksia. Riski on erityisen suuri naisille, jotka ovat köyhiä tai marginalisoituja, mukaan lukien vähemmistöihin kuuluvat naiset.

Naisten mahdollisuus hallita mitä heidän kehoilleen tapahtuu liittyy myös siihen, mitä rooleja naiset voivat ottaa yhteiskunnassa, niin perheenjäseninä, työmarkkinoilla kuin hallituksessa.

UN Women puolustaa vankkumattomasti naisten ja tyttöjen oikeuksia ja niiden toteutumista ympäri maailmaa. Odotamme jatkuvaa, näyttöön perustuvaa yhteistyötä kumppaniemme kanssa kaikkialla maailmassa, jotta voimme viipymättä edistää universaalien oikeuksien universaalia toteutumista.

Lue alkuperäinen englanninkielinen lausunto täältä.