UN Women Suomi yhdessä nais- ja ihmisoikeusjärjestöjen kanssa: Suomen on edistettävä kansainvälisen rikostuomioistuimen uhrirahaston toiminnan käynnistämistä Ukrainassa

Auta Ukrainan sotaa pakenevia naisia ja heidän perheitään

Avun tarve on suuri, ja Suomi on ICC:n uhrirahaston tärkeänä yhteistyökumppanina ainutlaatuisessa asemassa sen tarjoamisen mahdollistamisessa.

YK:n tasa-arvojärjestö UN Women Suomi, Naisten Linja Suomessa ry ja Ihmisoikeusliitto ovat 23.2.2023 lähettäneet ulkoministeri Pekka Haavistolle sekä kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnarille avoimen kirjeen, jossa vaaditaan Suomelta toimia ICC:n (Kansainvälinen rikostuomioistuin) uhrirahaston ulottamiseksi koskemaan Ukrainaa. Uhrirahasto tukee ICC:n toimivaltaan kuuluvien rikosten uhreja ja näiden perheitä. Yhtenä uhrirahaston toiminnan painopisteenä ovat seksuaalisen ja sukupuoleen perustuvan väkivallan uhrit.

”Ukrainan sotaa on käyty vuosi. Tänä aikana sodasta on raportoitu useista seksuaalirikoksista, joita käytetään järjestelmällisesti sodankäynnin aseena. ICC:n uhrirahastoa ei kuitenkaan ole vielä avattu Ukrainaan. Suomi on ICC:n uhrirahaston tärkeä yhteistyökumppani ja voi siten ainutlaatuisesta asemasta vaikuttaa siihen, että uhrirahasto avataan myös Ukrainaan”, sanoo Naisten Linjan toiminnanjohtaja Katju Aro.

”Sodan pitkittyessä seksuaalirikosten uhrien määrät nousevat. On tärkeää, että seksuaalirikosten järjestelmällisyys tutkitaan ja teot tunnistetaan rikoksiksi ihmisyyttä vastaan kansainvälisessä rikostuomioistuimessa. Väkivallasta vastuulliset on saatettava vastuuseen teoistaan. Yhtä tärkeää on se, että väkivallan uhrit saavat erityistä tukea”, sanoo UN Women Suomen toiminnanjohtaja Jaana Hirsikangas.

Ukrainan sodan seksuaalisesta väkivallasta on raportoinut muun muassa YK:n ihmisoikeusasioiden korkean edustajan toimisto OHCHR, joka on tähän mennessä dokumentoinut yli 90 konfliktiin liittyvää seksuaalista väkivaltaa koskevaa rikosepäilyä viime vuoden helmikuun jälkeen.

”Ukrainassa tähän mennessä raportoidut rikosepäilyt ovat vain murto-osa todellisista teoista. Ukrainan sodassa tehdyillä seksuaalirikoksilla on kauaskantoiset seuraukset, ja sodan ja seksuaalirikosten aiheuttamia traumoja korjataan vielä pitkään sodan päätyttyäkin. Suomen on tuettava sodan ja sotarikosten uhreja ja varmistettava, että apua tarjotaan sodan aikana ja sen jälkeen”, sanoo Katju Aro.

Suomi on ICC:n uhrirahaston suurimpia lahjoittajia. Suomen tuki vuosille 2021–2024 (yhteensä 1 200 000 euroa) on tarkoitettu uhrirahaston kohdennettuun toimintaan seksuaalisen ja sukupuoleen perustuvan väkivallan uhreille. Uhrirahasto auttaa kaikkein vakavimpien kansainvälisten rikosten ja ihmisoikeusloukkausten uhreja tarjoamalla rikosten uhreille korvauksia, tukemalla heidän toipumistaan ja varmistamalla, että uhrit kokevat saaneensa oikeutta.

”Ukrainan sodassa tehtyjen seksuaalirikosten seuraukset ovat kovia yhteiskunnalle, mutta erityisesti niistä kärsiville yksilöille. Trauma ei saa unohtua sodan muiden kauheuksien alle”, järjestöt muistuttavat avoimessa kirjeessään.