UN Women Suomen kevätkokous: Naisten oikeudet uhattuna myös Euroopassa

Tue tyttöjen ja naisten oikeuksien toteutumista

Kansainväliset ihmisoikeusaktivistit nostavat esiin huolestuttavaa kehitystä naisten oikeuksissa Turkissa, Puolassa ja Unkarissa. Aiheesta keskusteltiin UN Women Suomen kevätkokouksen yhteydessä järjestetyssä paneelissa lauantaina 22. toukokuuta. Sekä paneeliin että varsinaiseen kevätkokoukseen osallistui yli 50 aktiivista tasa-arvon puolustajaa. 

Turkki on irtaantunut Istanbulin sopimuksesta, Puolassa on kielletty lähes kaikki abortit ja Unkarissa on kielletty sukupuolentutkimus yliopistoissa. Tasa-arvo on ottanut huolestuttavasti takapakkia, ja jo saavutettuja voittoja naisten oikeuksien eteen ollaan kumoamassa. UN Women Suomen jäsenille järjestetyssä  paneelissa keskusteltiin mitä on tapahtumassa naisten oikeuksille ja miten takapakki voidaan estää. Mitä tapahtuu tasa-arvolle Turkissa, Unkarissa ja Puolassa? -aiheista paneelia moderoi Naisasialiitto Unionin puheenjohtaja Fatim Diarra, joka toimi myös varsinaisen kevätkokouksen puheenjohtajana Mimmit koodaa –ohjelman perustajan Milja Köpsin kanssa.

“Naisten oikeudet ovat uhattuna, mutta feministit eivät vain istu käsiensä päällä vaan toimivat, Diarra kommentoi alkuun paneelin teemaa ja UN Womenin työtä.

Työlle on todellinen tarve, tämä tuli panelistien puheenvuoroissa selvästi esiin. Esimerkiksi Turkki ilmoitti eroavansa naisiin kohdistuvan väkivallan vastaisesta Istanbulin sopimuksesta maaliskuussa. Tämä siitä huolimatta, että Turkissa tapetaan vuosittain satoja naisia – usein isän, veljen, nykyisen tai entisen puolison toimesta.

“Turkin mukaan Istanbulin sopimus on perinteisen perhejärjestyksen vastainen sopimus. Turkissa on kunniakulttuuri. Rankaisu voi olla alhaisempi, jos mies on murhannut naisen oman kunniansa vuoksi”, Suomessa viisi vuotta asunut Kiymet Ser kertoi.

Istanbulin sopimuksesta irtautumisesta seuraa Serin mukaan, ettei viranomaisten tarvitse puuttua asiaan, jos nainen tekee rikosilmoituksen väkivallasta. Ser pelkää tämän lisäävän murhakulttuuria. Myös seksuaalivähemmistöjen oikeuksia poljetaan.

“Olen surullinen oman maani naisten, tyttöjen ja seksuaalivähemmistöjen puolesta”, hän sanoo.

Toivoa hän näkee siinä, että turkkilaisten tietoisuus Istanbulin sopimuksesta on lisääntynyt eroilmoituksen myötä. Ser kannustaa liittymään mukaan esimerkiksi UN Womenin toimintaan ja kampanjoimaan aktiivisesti asian puolesta.

Puolassa puolestaan raskaudenkeskeytykset on tehty laittomiksi lähes kaikissa tapauksissa. On kuitenkin todettu, että laittomuus ei vähennä raskaudenkeskeytyksiä, vaan niitä tehdään enemmän vaarallisissa olosuhteissa ilman kunnollista hygieniaa tai ammattitaitoa. Puolalainen aktivisti Emilia Plichta painotti, että tilanne Puolassa seksuaali- ja lisääntymisterveysoikeuksien kannalta oli jo valmiiksi heikko, paljon ennen viimeaikaisia aborttilain tiukennuksia.

“Puolassa lääkärit ja apteekit voivat myös kieltäytyä antamasta ehkäisyvalmisteita, mikäli tämä “sotii heidän maailmankatsomusta vastaan”. Naisten kehoja ja lisääntymispäätöksiä kontrolloidaan monella eri tavalla, Plichta kertoi.

Myös Puolassa on aktiivisia pyrkimyksiä irtaantua Istanbulin sopimuksesta, sillä joidenkin tahojen mukaan se on “perinteisten perhearvojen vastainen”.

Unkarissa puolestaan sukupuolentutkimus on kielletty, koska se on linjattu ideologiaksi, ei tieteeksi. Tämä on yksi tapa estää tasa-arvon toteutumista.

”Monien mielestä naisen paikka on kotona. Feministi on haukkumasana, ja niin on myös humanisti”,  Zsuzsan Babócsai kertoi Unkarin tilanteesta.

Myös Babócsai peräänkuulutti, että näitä kysymyksiä tulee pitää aktiivisesti esillä ja tukea erityisesti kaikkein huonoimmassa asemassa olevia naisia.

 

UN Women Suomen toiminnassa mukana aktiivinen joukko tasa-arvon puolustajia

Varsinaisen kevätkokouksen puheenjohtajana toimivat Milja Köpsi ja Fatim Diarra. Yhteysongelmista johtuen Köpsi pystyi osallistumaan kokoukseen vain osittain, ja Diarra avasi kokouksen ja toimi kokouksen vastaavana puheenjohtajana.

Kokouksessa UN Women Suomen toiminnanjohtaja Jaana Hirsikangas esitteli esimerkiksi yhdistyksen toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vuodelta 2020, joka hyväksyttiin yksimielisesti. Globaalista pandemiasta ja tiukoista resursseista huolimatta UN Women Suomen toiminta kehittyi reippain askelin vuoden 2020 aikana, ja sen jäsenet, vapaaehtoiset, verkkosivukävijät ja sosiaalisen median seuraajat lisääntyivät reilusti. UN Women Suomen kampanjoista uutisoitiin laajasti tiedotusvälineissä niin valtakunnallisella, alueellisella kuin paikallisellakin tasolla.

”Samaan aikaan, kun naisten oikeuksia uhataan yhä useammasta suunnasta, myös naisten oikeuksia puolustava liike aktivoituu entisestään. Tämä näkyy myös siinä, miten toimintamme kiinnostaa yhä useampia ja saa paljon tsemppausta ja tukea”, Hirsikangas sanoo.

UN Women Suomen uusi Generation Equality -koordinaattori Linda-Lotta Luhtala päivitti jäsenistölle myös UN Womenin kansainvälisen Generation Equality -kampanjan etenemisestä.

Hallituksen jäsenen Elina Viitasaaren johdolla järjestetyssä vapaaehtoisten tapaamisessa keskusteltiin UN Women Suomen vapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksista ja kehittämisestä. Paikalla oli sekä nykyisiä UN Women Suomen vapaaehtoisia että uusia vapaaehtoisuudesta kiinnostuneita.

”Vapaaehtoiset ovat tärkeä osa järjestön toimintaa, ja heillä oli merkittävä rooli esimerkiksi vuoden 2020 Oranssit päivät -kampanjan onnistumiselle. Kampanjan aikana jopa 55 rakennusta ympäri Suomea valaistiin oranssiksi, ja UN Womenin väkivallan vastainen työ nostettiin esiin yli 70 eri mediassa. Myös tämän kevätkokouspäivän paneelikeskustelu järjestettiin vapaaehtoisvoimin”, itsekin vapaaehtoisena toimiva Viitasaari kiitteli.

Sekä UN Women Suomen kevätkokoukseen että sen oheistapahtumiin osallistui yli 50 yhdistyksen henkilö- ja järjestöjäsentä, vapaaehtoista ja uusia toiminnasta kiinnostuneita.

“Olemme iloisia kaikista aktiivisista jäsenistämme ja vapaaehtoisista, joista jokainen on osa maailmanlaajuista liikettä naisten ja tyttöjen oikeuksien saavuttamiseksi. On hienoa nähdä, että innostus tukea UN Womenin toimintaa on selkeästi kasvussa niin järjestöjen, yksityishenkilöiden kuin yritystenkin parissa”, UN Women Suomen jäsenkoordinaattori Julia Jääskeläinen sanoo.

Fatim Diarra päätti kokouksen kannustavin sanoin:

“Haluan vielä kiittää UN Women Suomea. Te olette Suomen naisjärjestökentällä todellinen voima. Nostatte hienosti erilaisten naisten johtajuutta ja toimijuutta sekä Suomessa että maailmalla – ja sillä on aivan valtavasti merkitystä.”

Yhdessä olemme vahvempia. Kiitos puheenjohtajalle, jäsenille, panelisteille ja kaikille muille UN Women Suomen toimintaa tukeville ja siihen osallistuville henkilöille ja tahoille!

 

Kuvassa: Kevätkokouspäivän paneelissa vierailivat ihmisoikeusaktivistit Zsuzsan Babócsai, Emilia Plichta ja Kiymet Ser.

 

YK:n tasa-arvojärjestö UN Women on maailman johtava naisten ja tyttöjen voimaannuttamista ja ihmisoikeuksia ajava järjestö. UN Womenilla on yli 200 kehityshanketta yli 90 maassa. UN Women Suomi on YK:n tasa-arvojärjestö UN Womenin kansallinen komitea.